Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дослідження динамічної стійкості синхронного генератора

Перед початком лабораторних занять студенти проходять груповий інструктаж з техніки безпеки. | Коротких замикань (КЗ) на ПК | Розрахунок початкових діючих значень періодичних складових струмів при несиметричних коротких замиканнях на ПК | Розрахунок перехідного процесу у синхронному генераторі при раптовому КЗ у статорному колі. | Розрахунок режиму пуску синхронного двигуна | Дослідження стійкості синхронних двигунів при короткочасних порушеннях електропостачання | Алгоритм розрахунку | Підготовка розрахункової схеми системи | Головне меню, підменю | Введення і коригування вихідних даних |


Читайте также:
  1. Аналіз стійкості за критерієм Михайлова
  2. Аналіз стійкості САР за критерієм Гурвіца
  3. Асинхронный пуск синхронного двигателя
  4. Беззондовий метод дослідження секреторної функції шлунка за допомогою ацидотесту
  5. Вдосконалення процесу маркетингового дослідження та дизайн маркетингового дослідження.
  6. Взяття крові з вени для біохімічного дослідження
  7. Вивчення особливостей стійкості, переключення і розподілу уваги у навчальній діяльності

 

Мета роботи - дослідження динамічної стійкості синхронного генератора у випадку порушення зв'язку із системою (повний скид потужності); визначення граничного часу відключення трифазного короткого замикання (КЗ) за умовою зберігання динамічної стійкості при використанні моделі на основі повних рівнянь Парка-Горєва.

 

ПРОГРАМА РОБОТИ

 

 
Використовуючи програму PPSMW, розрахувати на комп’ютері граничний час відключення трифазного КЗ, при якому забезпечується збереження динамічної стійкості синхронного генератора. Вихідні дані наведені у таблицях 3, 4 та 5, розрахункова схема - на рисунку 2.

Рисунок 2 - Розрахункова схема електричної системи для дослідження динамічної стійкості

 

 

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

 

Активна і реактивна потужності генератора в попередньому режимі

де - напруга, струм та фазовий кут генератора в попередньому режимі; .

ЕРС системи в попередньому режимі

,

де - опір електропередачі в доаварійному режимі.

 

Синхронна ЕРС генератора в попередньому режимі

.

 

Кут між векторами ЕРС системи та синхронної ЕРС генератора в попередньому режимі його роботи

d0 = ,

де - кут між векторами напруги та синхронної ЕРС генератора;

- кут між векторами напруг генератора та системи.

Збереження динамічної стійкості синхронного генератора в схемі рисунка 2 забезпечується, якщо час відключення трифазного КЗ не перевищить значення tгр, наближена формула для розрахунку якого має вигляд

,

де d0 = arcsin (РГ0 / РmI) – кут між ЕРС системи та перехідною ЕРС генератора в поперечній осі в попередньому режимі;

РmI = E 'q0 EC0 / xIS максимум кутової характеристики потужності доаварійного режиму;

xIS = x'd + xТ + xл /2 - результуючий опір у доаварійному режимі;

- перехідна ЕРС генератора в поперечній осі в попередньому режимі;

dвідкл.гр = arccos (((p /180)(dкр - d0) РГ0 + РmII cos dкр ) / РmII) – граничний кут відключення трифазного короткого замикання;

РmII = E 'q0 EC0 / xIIS - максимум кутової характеристики потужності післяаварійного режиму;

dкр = 1800 - arcsin (РГ0 / РmII ) – критичний кут відключення КЗ.

xIIS = x'd + xТ + xл - результуючий опір у післяаварійному режимі.

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 168 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дослідження статичної стійкості електричної системи| ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)