Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Гігієни та забезпечення індивідуальними

К А Р Т А - П А С П О Р Т | Дата введення ____________ | Продовження таблиці 1 | Виробничий шум | Вібрація | ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА |


Читайте также:
  1. Алгоритм прийняття рішення для забезпечення безпеки для об’єкта потенційної небезпеки
  2. Вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення загальнодержавної системи інформаційної безпеки
  3. Визначення системи забезпечення національної безпеки
  4. Договори на матеріально-технічне забезпечення суб’єктів аграрного підприємництва.
  5. Економічне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення системи реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м.Кривому Розі
  6. Забезпечення безпеки в інформаційній сфері

ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ

 

6.1. Працівники допускаються до роботи тільки після попереднього медичного огляду відповідно до вимог ДНАОП 0.03-4.02-94, в подальшому вони повинні проходити періодичний медичний огляд.

 

6.2. Працівники виробничих цехів перед початком роботи повинні прийняти душ, надіти чисту санітарну одежу таким чином, щоб вона повністю закривала особисту одежу, підібрати коси під косинку або ковпак, старанно вимити руки теплою водою з милом, продезинфікувати їх розчином хлорного вапна або хлораміну.

 

6.3. Слюсарі, електромонтери та інші працівники, що зайняті ремонтними роботами в виробничих, складських приміщеннях підприємства, повинні викону-вати правила особистої гігієни, працювати в виробничих цехах у санітарній одежі, інструменти переносити в спеціальних закритих ящиках з ручками.

 

6.4. Під час виходу із будівлі на територію та відвідання невиробничих примі-

щень (туалету, їдальні, медпункту і т. інш.), санітарну одежу слід знімати.

Не дозволяється надівати на санітарну одежу будь-яку верхню одежу.

 

6.5. Приймати їжу дозволяється тільки в їдальнях, буфетах, кімнатах для прий-мання їжі або іншіх пунктах харчування, розміщених на території підприємства або поблизу від нього.

 

6.6. Спецодягом, спецвзуттям і індивідуальними засобами захисту працівники повинні забезпечуватися відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.26-96,

ДНАОП 0,05-3.03-81 та ДНАОП 0.00-3.03-98.

 

6.7. Під час роботи працівникам не дозволяється зашпилювати шпильками спецодяг, зберігати в кишенях речі особистого туалету, носити намисто, сережки, обручки, годинники, приймати їжу та палити в виробничих цехах.

 

6.8. Для працівників вибухопожежонебезпечних приміщень категорій А і Б (аміачні холодильні камери, компресорні, і т. інш.) слід мати в спеціальних ша-фах, поза приміщенням, необхідну кількість комплектів спеціального інструмен-ту, акумуляторних ліхтарів (при відсутності аварійного освітлення) та засобів індивідуального захисту (протигази, тощо) відповідно до вимог

ДНАОП 0.00-4.26-96.

 

6.9. Для захисту очей від механічної, хімічної та світлової дії, залежно від умов праці, працівники під час роботи повинні застосовувати захисні окуляри. Типи захисних окулярів підбираються відповідно до вимог ГОСТ 12.4.003-85Е.

Під час роботи з бактерицидними лампами слід захищати очі захисними окуля-рами з темними скельцями та використовувати запобіжні засоби для захисту шкіри обличчя та рук від опіків.

 

6.10. Під час роботи в приміщенні, де рівень шуму вищий допустимого, для захисту органів слуху слід користуватись протишумовими внутрішніми заглуш-ками, протишумовими або шумозахисними навушниками відповідно до вимог ГОСТ 12.4.051-87.

 

6.11. Працюючі з кислотами, лугами та ті, що контактують з перекисом водню повинні бути забезпечені захисними окулярами (зі шкіряною або гумовою опра-вою), тип яких підбирається відповідно до вимог ГОСТ 12.4.003-85Е та забезпече-ні спеціальним одягом, спеціальним взуттям і засобами захисту рук відповідно до вимог ГОСТ 12.4.103-83.

 

6.12. Для виконання робіт, пов`язаних з небезпекою виділення в повітря виробничих приміщень шкідливих парів, газів і пилу працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту:

- для захисту органів дихання від шкідливих парів і газів, присутніх в повітрі

робочої зони, повинні застосовуватися промислові фільтруючі протигази відпо-відно до вимог ГОСТ 12.4.034-85, ГОСТ 12.4.121-83, ГОСТ 12.4.122-83 та

ГОСТ 12.4.166-85Е;

- під час проведення робіт, пов`язаних з виділенням органічного та мікробі-ологічного пилу, слід використовувати респіратори відповідно до вимог

ГОСТ 12.4.034-85 та ГОСТ 17269-71.

 

7. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 101 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Електромагнітні поля| ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)