Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПОЛІТИКИ

Читайте также:
  1. агальні підходи до покращення соціальної політики
  2. Використання інструментів соціальної політики в Україні
  3. Мета і завдання соціальної політики
  4. Молодь як соціально-демографічна група. Загальні засади державної молодіжної політики в Україні
  5. Напрями бюджетної політики України на сучасному етапі
  6. Основні напрямки політики І. Виговського. Гадяцький договір.

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

__________________________________________

(назва підприємства, організації)

Район (місто) _________________________________

Область ______________________________________

„______” _______________________200___р.

 

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО Р 21 №202246*

Видане _______________________________________________________________

(кому – назва підприємства, організації або прізвище, ім’я та по батькові відправника)

у тому, що пред’явлені для огляду і підлягають відправленню _________________

______________________________________________________________________

(вид продукту або сировини)

у кількості ___________________________, місць (штук) загальною вагою ___ кг,

(прописом)

______________________________________________________________________

(указати, в якому стані: свіже, охолоджене, морожене, прісно-сухе,

______________________________________________________________________

мокро-солоне; вовна – мита, брудна та ін., тип упаковки (без упаковки)

походження ___________________________________________________________

(м’ясо боннське; сировина – боннська, збірна від падежу та ін.)

______________________________________________________________________

щепленням або іншим обробкам, і дату)

вивозять із_____________________________________________________________

(назва населеного пункту і господарства, підприємства тощо)

благополучного щодо заразних хвороб тварин. Свинина досліджена (ні) на трихінельоз; коні перед забоєм піддані малеїнізації; сировина досліджена (ні) на сибірку; продезінфікована (ні) (потрібно підкреслити). Продукти, сировина направляються до

______________________________________________________________________

(указати пункт, станцію призначення)

______________________________________________________________________

залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) з навантаженням на станції (пристані, порту)____________________________________

(або указати маршрут проходження автотранспорту)

Специфікація (гуртова відомість) № ____від „____”_________р. (додається)

Особливі відмітки: ________________________________________________

(заповнюється при відправленні продуктів (сировини),

______________________________________________________________________

що підлягають використанню (переробці) з обмеженням та ін.

______________________________________________________________________

за спеціальною вказівкою, ким вона дана, номер, дата)

______________________________________________________________________

(указати повну назву посади особи, що видала свідоцтво,

______________________________________________________________________

підпис, прізвище, ініціали)

До уваги постачальників, покупців і контролюючих органів! КСЕРОКОПІЇ ВЕТЕРИНАРНИХ СВІДОЦТВ НЕ ДІЙСНІ
М.П.


Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування і на місці призначення

Дата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н – навантаження, Т – транзит, В - вивантаження) Оглянуто продуктів, сировини тваринного походження Кількість продуктів, сировини, вилучених через недоброякісність та псування Кількість продуктів, сировини, допущених до подальшого транспортування Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, печатка
місць (штук) вага
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

ДОДАТОК 3Видається спеціалістами ветеринарної медицини, яким в установленому порядку надано право видавати відповідні ветеринарні документи на підконтрольні вантажі, що перевозяться в межах міста, адміністративного району

 

ВЕТЕРИНАРНА ДОВІДКА № 3322550 *

Від „_____” ____________________200__р.


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 48 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Сучасні вимоги та характеристика забійних тварин | Визначення віку тварин | Визначення живої маси тварин | Методи визначення вгодованості забійних тварин, птахів | Ветеринарно-санітарні вимоги реалізації – приймання тварин для забою на м’ясо | Загальні вимоги до організації транспортування тварин та птиці | Перевезення тварин автомобільним транспортом | Перевезення тварин залізницею | Перевезення тварин водним транспортом | Транспортування тварин гоном |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вплив умов транспортування на якість м’яса і шкур| Видана _______________________________________________________________

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.01 сек.)