Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Читайте также:
  1. IV НОРМИ І ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ОПЕРАТОРА КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ
  2. V. ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРАКТИКИ
  3. V. Отзыв руководителя практики от университета
  4. VІІ. Обов’язки керівника від бази практики
  5. А) Взаимоотношение знания и практики
  6. А). Мета оборони, вимоги до неї. Позиція відділення
  7. А). Робота щодо організації бою

Практика є важливим етапом підготовки бакалаврів для роботи в галузі туризму в умовах ринкової економіки. Практика характеризується узагальнюючим ознайомчим змістом. Студенти повинні виявити свої теоретичні знання з фахових дисциплін і отримати перші практичні навички поетапного ознайомлення з майбутньою професією для подальшого досягнення швидкого фахового становлення.

Головне завдання практики полягає в тому, щоб максимально підготувати бакалаврів до практичної діяльності, підвищити рівень їх професійної підготовки, забезпечити придбання навичок роботи у трудових колективах.

Обов'язковими документами, які регламентують організацію і проведення практики є наказ по університету.

Успішному проведенню практики сприяє закріплення за університетом базових підприємств. Це надає можливість університету встановлювати і зміцнювати з ними прямі довгострокові контакти, кооперуватися в справі підготовки бакалаврів. Співпраця університету з базами ґрунтується на результатах аналізу проведення практики, її якості та ефективності в справі загальної професійної підготовки студентів. Для здійснення вибору баз практики університет постійно проводить роботу спрямовану на вивчення організаційних, економічних та виробничих показників туристських підприємств відповідно до критерію вимог, щодо можливості проведення на них практики студентів.

Кафедра вивчає, також, перспективний економічний розвиток туристського підприємства і можливості постійного вдосконалення підготовки бакалаврів у світлі постійно зростаючих вимог науково-технічного прогресу. Університет укладає прямі договори з підприємствами на проходження практики студентами. Це повинні бути кращі підприємства галузі туризму які відповідають наступним вимогам:

- високий рівень організації праці, технологічного процесу виробництва, технічного забезпечення виробничої культури.

- можливість проведення більшості або всіх етапів практики.

Офіційним документом, на підставі якого здійснюється проходження практики студентами, є договір, який укладає університет з базовим підприємством. Ректор університету видає наказ, визначається порядок укладання договорів і порядок розгляду заявок на проходження практики від студентів та підприємств. Відповідно до цього, затверджуються підприємства, на яких здійснюється практика, керівник практики від університету та туристського підприємства.

Університет видає кожному студенту лист-направлення на ім'я керівника підприємства.


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 76 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Мета і завдання практики.| ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД СТУДЕНТА ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРАКТИКИ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)