Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мета і завдання практики.

Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  2. II. Картка із завданням на лабораторне заняття
  3. Аналітичні завдання
  4. Б). Бойове завдання батальйону
  5. Б). Послідовність та зміст роботи командира відділення після одержання завдання на марш
  6. Б). Послідовність та зміст роботи командира роти після одержання завдання на марш
  7. Бойовий порядок та бойові завдання відділення в наступі, засоби посилення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Богдана ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Навчально-науковий інститут економіки і права

КАФЕДРА ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Л.Ю. Бутенко

 

Методичні рекомендації

Щодо проходження

Виробничої технологічної практики

для студентів 3 курсу галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»

напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

денноїтазаочноїформи навчання

Черкаси 2013

Пояснювальна записка

Виробнича технологічна практика студентів 3 курсу напряму підготовки 6.140103 „Туризм” є важливою складовою загальної підготовки висококваліфікованих фахівців індустрії туризму.

Програма навчальної технологічної практики є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників практики від навчального закладу та баз практики. Програма навчальної технологічної практики розроблена кафедрою туризму і готельно-ресторанної справи відповідно до навчальних планів. Дана програма охоплює основний зміст Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року за № 35, та основні вимоги листа Міністерства освіти від 14.02.1996 року № 31-5/97.

ВИРОБНИЧА ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

Мета і завдання практики.

Виробнича технологічна практика студентів спеціальності 3 курсу напряму підготовки 6.140103 „Туризм” є важливою складовою загальної підготовки висококваліфікованих фахівців індустрії туризму.

В зв'язку з вивченням навчальних дисциплін "Технологія готельної справи", "Технологія ресторанної справи", "Організація послуг харчування", «Організація туризму» практика для студентів організовується в готельних та туристичних підприємствах, з метою отримання практичних навичок надання туристських послуг, формування вмінь з розробки туристичних продуктів, сучасних методів обслуговування туристів в готелях та закладах ресторанного господарства.

Завдання:

- дослідити основні напрямки діяльності готельного та туристичного підприємства.

- визначити напрями співпраці туристичного підприємства з готелями та закладами ресторанного господарства .

- проаналізувати складові туристичного продукту (послуги розміщення, харчування тощо;

- розглянути ефективність роботи служби прийому та розміщення в готелі.

- дати характеристику якості роботи служб номерного фонду.

- оцінити роботу персоналу служб номерного фонду.

- виявити особливості діяльності ресторану в готельному підприємстві.

- проаналізувати технологічні процеси обслуговування туристів в ресторані.

- визначити основні вимоги до організації обслуговування туристів в готелях і ресторанних підприємствах.


 


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
г. ГОСТИНКИ (доли) ПРОДАЕТ СОБСТВЕННИК.| ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.005 сек.)