Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кислотно – основний стан

Читайте также:
  1. Значение почек в поддержании кислотно-щелочного равновесия в организме, особенности в детском возрасте.
  2. ИНДИКАТОРЫ В МЕТОДЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРОВАНИЯ
  3. Кислотно-основной баланс
  4. Мал. 1 Основний рівень і інтервали варіювання в природних ( ) і кодованих ( ) координатах.
  5. Основний персонал
  6. Основний рівень та інтервали варіювання вхідних факторів

 

КОС - це сталість співвідношення водневих і гідроксильних іонів у внутрішньому середовищі організму.

Основний показник КОС це рН крові - 7,35-7,45

 

Сталість рН крові підтримується за рахунок буферних систем:

1) бікарбонатний буфер - це співвідношення між вугільною кислотою і натрієвою сіллю вугільної кислоти, = 1:20. Підтримує сталість рН у плазмі крові і міжклітинній рідині

2) фосфатний - співвідношення однозаміщеної солі фосфорної кислоти до її двозаміщеноі солі

3) білковий буфер - це білки плазми крові які є амфотерними сполуками.

4) гемоглобіновий буфер - це співвідношення між окисленим гемоглобіном і відновленим гемоглобіном

Має найбільше значення при корекціі газових порушень КОС

 

Фізіологічні буферні системи - це органи такі як легені, шкіра, ШКТ, нирки, печінка

 

 

Нирки:

1) ацидогенез - це секреці Н+ іонів епітелієм дистальних відділів канальців нефроні і збірних трубочок та виведення іх з сечею увигляді кислот

2) амонігез - процес синтезу аміаку в епітелії канальців нефрону що відб як результат дезамінування аміноксилот. Посиленнь цього процесу спостерігається при зниженні рН сечі нижче 4,5

3) реабсорбція бікарбонату. - зворотнє всмоктування іонів натрію.

 

Порушення КоС

 

Ацидоз - це абсолютне або відносне накопичення кислот у крові.

Алкалоз - це абс або відн накопичення лугів в крові.

Ацидоз і алкалоз можуть бути компенсованими (рН в межах норми) та декомпенсованими( рН виходить за межі норми)

 

За механізмом розвитку ацидози і алкалози поділяються на

- газові

- негазові

 

Газовий ацидоз - розвивається внаслідок надмірного накопичення в крові вугільноі кислоти внаслідок порушення виведення СО2 легенями

Причини:

- пригнічення дихального центру (передозування наркотиків, барбітуратами)

- різні захворювання, повязані з ураженням струкутр, що беруть участь в акті дихання (пневмонія, перелом ребер, пневмоторакс)

- дихання повітрям або штучними газовими сумішами з високою концентрацією СО2

 

Порушення функцій:

1) гіперкапнія причиняє спазм артеріол і підвищ артер тиску

2) спазм ниркових судин призвод до олігурії, виникає гіперкаліємія(оскільки клітини звязують іони водню а з клітин виходить калій) і гіперкальціємія

3) розширення судин головного болю та підвищ внутрішньочерепний біль

4) підвищ тонус блукаючого нерву і внаслідок чого можевиникати зупинка серцяі спазм бронхіол

5) гіпоксія выникає внаслідок зменшення здатності гемоглобіну звязувати кисень

6) клітинний алкалоз, який призведе до порушення конформаціі і властивостей струкутри і фунціі білків, а також білків ферментів

7) збільш гідрофільність клітинних колоїдів що призводить до набрякання клітин

8) в мітохондріях поруш процеси фосфорилювання та окислення 

 

Негазовий ацидоз - розвивається внаслідок надмірного накопичення в крові нелетких кислот.

Види:

1) метаболічний ацидоз - виникає внаслІдок порушення обміну речовин. Є 2 види:

- кетоацидоз - повязаний з накопиченням кетонових тіл ( ацетооцтова кислота, ацетон). Причини: цукр діабет 1 типу, при голодуванні, в маленьких дітей на тлі інфекцейних захворювань

- лактатацидоз - повязаний з порушенням вуглеводного обміну і надмірним утворенням молочної кислоти. Причини: всі види гіпоксій, негативний ефект Пастера, фізичне навантаження( клепатура), рідко при цукр діабеті.

 

2) видільний ацидоз - розвив при порушенні фунціі органів виділення ( нирок, кишок) Види:

- азотемічний - при порушенні фільтраціі в клубочках нирок. Причини: гострий громерульнефрит, ниркова недостатНість.

- канальцевий - виникає при інгібуванні карбангідрази в нирках.

- гіперсалівація - слина втрачається і з нею зникають луги

- діарея - втрачання кишкового вмісту і як наслідок - ацидоз

 

3) Екзогенний ацидоз - розвивається внаслідок надмірного накопичення в організмі кислих продуктів ззовні (отруєння кислотами, саліцилатами)

Загрузка...

 

 

Порушення функцій :

1) подразнення дихального центру іонами водню призведе до гіпервентиляції

2) виникає гіпокапнія, яка призведе до зниження артеріального тиску (розширення артеріол)

3) зменшення клубочкової фільтраціі

4) гіперкаліємія і гіперкальціємія

5) остеопороз

6) виникає гіпоксія внаслідок збільшення вмісту відновленого гемоглобіну

7) ацедотичне ушкодження клітин, може призвести до коми

8) пригнічення скоротливоії функціі серця внаслідок блокади іонами водню кальцієвих каналів

Газовий алкалоз - це порушення КОС в основі якого лежить зниження рСО2 внаслідок гіпервентилації легень.

Причини:

1) стимуляція дихального центру (енцефаліт, епілепсія, пухлини)

2) рефлекторне збудження дихального центру при подразненні периферичних хеморецепторів (гірська звороба, гарячка)

3) неправильне проведення штучної вентиляції легень

 

Порушення функцій при газовому алкалозі:

1) гіперкапнія призводить до зниження артеріального тиску, внаслідок чого зменш клубочкава фільтрація і виникає поліурія

2) іони кальцію звязуються з плазмовими білками і виникає гіпокальціємія

3) судоми

4) гіпоксія, внаслідок збільшення спорідненості гемоглобіна до кисню ( більше оксигемоглобіну, менше відновленого)

5) всі прояви які супроводж клітинний алкалоз, який характерезуєтся набряканням клітини внаслідок збіль гідрофільності, і порушення окисного фосфорилювання в мітохондріях

 

 

Негазовий алкалоз - це таке порушення КОС в основі якого лежить введення лугів або виведення нелетких кислот. Види:

 

1) видільний (метаболічний)

- гіпохлоремічний, причинами є :блювання, гастростома.

- гіпокаліємічний - повязаний гіпокаліємією. Причини: альдостеронізм, аліментарний фактор ( дефіцит калію у їжі )

 

2) Екзогенний (гіпернатріємічний) - надмірне надходженяя натрію ззовні. Прични: неконтрольоване вживання лужних мінеральних вод, при неправильній корекції ацидозу (передозуванні бікарбонату), вживання антацидів системної дії( всмоктуються в шлунку), тривале введення натрієвих солей антибіотиків.

 

Порушення функцій при негазовому алкалозі:

1) алкалоз сприяє зменшенню активності дихального центру і гіповентиляції, що призведе до гіперкапнії> спазм артеріол > підвищ артеріального тиску

2) в судинах головного мозку відбув вазодилятація, підвищення внутрішньочерепного тиску і сильний головний біль

3) спазм ниркових судин веде до зменшення клубочкової фільтрації

4) підвищення тонусу блукаючого нерву призводить до зупинки серця, спазму бронхіол

5)гемічна гіпоксія внаслідок збільшення спорідненості гемоглобіну до кисню

6) зниження Росм позаклітинної рідини, що призводить до клітинної гіпергідратації

7) гіпокальціємія в крові, гіпокаліємія >тахиаритмія > зупинка серця в систолі

 

 

Показники КОС

Зі сторони крові:

SB - стандартний бікарбонат =24-28 ммоль/л

BB - сума всіх буферних основ крові = 44-54 ммоль/л

BE - надлишок буферних основ крові=(вираховується за формулою ВВ в нормі -- ВВ у хворого) = +_ 3 ммоль/л

 

принципи корекції порушень КОС

1) Відновити охідність дихальних шляхів

2) Негазовий ацидоз : введення натрію гідрокарбонату

3) Газовий алкалоз : відновити парціальний тиск СО2, спеціальні газові суміші(карбоген)

4) Негазовий алкалоз :залежить від його виду.

Якщо гіпохлоремічний - ввести розчин що містить хлор, але не містить калію (хлорид амонію)

Якщо гіпокаліємічний - ввести розчин що містить калій (калій хлор)

Якщо гіпернатріємічний - вивести надлишок натрія діуретиками

 


Дата добавления: 2015-08-09; просмотров: 140 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Патогенез | Зміни з боку органів та систем при гарячці. | Дія високої температури. | Дія низької температури. | Вплив організму на пухлини | Порушення енергетичного обміну. Голодування | Патофізіологія вуглеводного обміну. Цукровий діабет | Патологія водно-електролітного обміну. | Білковий обмін | Основними кінцевими продуктами білкового обміну є аміак, сечовина, сечова кислота, креатинін, індикан. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Порушення ліпідного обміну| Введение

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.014 сек.)