Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 4

Читайте также:
  1. Аудиторне завдання
  2. Бойового завдання
  3. Виконайте завдання на листі для виконання завдань.
  4. Вирішити тестові завдання
  5. Вирішити тестові завдання
  6. Дидактика, її завдання, основні категорії і поняття
  7. Додаток 3. індивідуальнІ завданНЯ до контрольної роботи

Виберіть одну правильну відповідь. При ультрамікроскопічному вивченні епітеліальної клітини бронха у ній виявлені віруси, оточені цитоплазматичною мембраною. Яким шляхом, з перерахованих нижче, віруси проникнули у клітину?:

1. завдяки пасивному транспорту;

2. через калій-натрієві насоси;

3. шляхом піноцитозу;

4. шляхом фагоцитозу завдяки клазматозу.


Модуль 1 :Ультраструктурна патологія

Варіант 10

Дайте розгорнуті відповіді: 1. Поясніть термін патологія, морфогенез

 

2. «Транспортні» хвороби.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 1

Виберіть одну правильну відповідь. При електронно-мікроскопічному вивченні гепатоцита відзначена велика кількість мітохондрій зі збереженими кристами, серед яких виявлено незвичайно багато плоских цистерн і пухирців, що містять секреторні гранули, стінки яких утворені мембранами. Про збільшення числа (гіперплазію) складових якої ультраструктури йде мова у даному випадку?

1. шорсткого ендоплазматичного ретикулуму;

2. гладкого ендоплазматичного ретикулуму;

3. апарата Гольджі;

4. піноцитозних пухирців;

5. мікрофіламентів.

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 2

Виберіть одну правильну відповідь. При світлооптичному вивченні епітелію проксимального відділу нефрону нирки патологоанатом виявив у ній гіаліново-крапельну дистрофію. При ультраструктурному вивченні цих клітин у цитоплазмі відзначено збільшення кількості лізосом, що служить морфологічним проявом:

1. проліферативної активної клітин;

2. фокального руйнування органел;

3. уповільнення фагоцитозу;

4. активації фагоцитозу;

5. уповільнення апоптозу.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 3

Виберіть одну правильну відповідь. У хворого з ішемією міокарда (зменшений приплив артеріальної крові) при електронно-мікроскопічному дослідженні виявлені структурні ушкодження зовнішньої цитоплазматичної мембрани, які морфологічно виявляються як:

1. збільшення числа і розміру мітохондрій;

2. зменшення числа лізосом;

3. формування пов’язаних між собою цистерн і пухирців, які містять секреторні гранули;

4. утворення псевдомієлінових структур;

5. ущільнення цитоплазматичного матриксу.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 4

Виберіть одну правильну відповідь. При ультраструктурному вивченні клітини відзначена ампутація відростків цитоплазми і звільнення фрагментів внутрішньоклітинних структур, що свідчить про:

1. піноцитоз;

2. фагоцитоз;

3. екзоцитоз;

4. аутофагоцитоз;

5. клазматоз.


Модуль 1 :Ультраструктурна патологія


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 87 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВВЕДЕНИЕ | ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРПРОДУКТА | Сущность и виды нетрадиционных видов рекламы. Их применение в туризме | Характеристика использования нетрадиционных способов продвижения турпродукта в России и Тверской области | ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 1 | ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 4 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 1| УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.015 сек.)