Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема № 5 Західноєвропейська література ХVІІІ ст.

Читайте также:
  1. Література
  2. Література
  3. Література
  4. Література
  5. ЛІТЕРАТУРА
  6. Становлення та розвиток філософської думки України (ХІ-ХVІІІст. ).
  7. Тема № 2. Література Середніх віків
Виникненню якому літературному жанру сприяв твір Д. Дефо «Робінзон Крузо»? *робінзонади сатиричних творів епопеї правильна відповідь відсутня
У яку добу розвинувся сентименталізм як художній напрям? ХV ст. ХVІ ст. ХVІІ ст. *ХVІІІ ст.
Де виник сентименталізм як художній напрям? В Англії *У Франції У Німеччині В Іспанії
Визначте одного із представників англійського Просвітництва Бомарше Шіллер *Свіфт Лессінг
Хто є автором поезії «Чесна бідність»? *Бернс Дефо Шіллер Гете
Якими художніми засобом у своїх творах веде політичну боротьбу Дж.Свіфт? *сміху моралізаторства повчання правильна відповідь відсутня
На яке століття припадає літературна доба Просвітництва? ХІV ст. ХV ст. ХVІІ ст. *ХVІІІ ст.
Який твір належить перу Д.Дефо? *«Робінзон Крузо» «Мандри Гуллівера» «Історія Тома Джонсона» «Сентиментальна мандрівка»
Який твір належить перу Дж. Свіфта? *«Мандри Гуллівера» «Робінзон Крузо» «Памела» «Клариса»
У якому з творів присутня Країна ліліпутів? * «Мандри Гуллівера» «Робінзон Крузо» «Тартюф» «Дон Жуан»
«Сентиментальна мандрівка» належить перу якого автора? *Стерна Філдінга Річардсона Руссо
Який твір англійського просвітництва утверджує думку, що розум та праця – головні рушійні сили прогресу людства? *«Робінзон Крузо» «Розбійники» «Емілія Галотті» «Вільгельм Телль»
Хто є автором твору «Сентиментальна мандрівка»? *Стерн Філдінг Річардсон Дефо
У якій формі написано твір Д.Дефо «Робінзон Крузо»? У формі листів *У формі щоденника У вигляді збірки новел Правильна відповідь відсутня
У творчості цього письменника концепція «природної людини» набула нового звучання. Назвіть його ім’я. Вольтер *Руссо Маркіз де Сад Дефо
Автором якого твору є Ж.Ж.Руссо ? «Орлеансь-ка діва» *«Юлія або Нова Елоїза» «Фауст» «Черниця»
До якого напряму відносять творчість Вольтера? ренесансного реалізму сентименталізму *просвітницького класицизму правильна відповідь відсутня
У якому творі Дідро описує життя монастирів? *«Черниця» «Небіж Рамо» «Розбійники» правильна відповідь відсутня
Кому з французьких просвітників належить вислів «стиль – це людина»? *Руссо Дідро Бомарше Монтеск’є
Хто у французькій літературі звернувся до жанру роману приватного життя? Расін Корнель *Руссо Мольєру
Кому належить твір «Еміль або про виховання»? Дідро *Руссо Монтеск’є Вольтер
Кого вважають засновником енциклопедії? Руссо *Дідро Монтескє Вольтера
Який твір Руссо є «романом про чисте почуття, свободу особистих взаємин»? «Еміль, або про виховання» «Листи з гори» *«Нова Елоїза» правильна відповідь відсутня
Героєм якого твору Ж.-Ж.Руссо є Сен-Пре «Еміль або про виховання» «Листи з Гори» *«Нова Елоїза» правильна відповідь відсутня
У якому жанрі працював Бомарше? повісті роману *п’єси поеми
Хто є автором твору «Шалений день, або Одруження Фігаро»? Вольтер Руссо *Бомарше Дідро
Граф Альмавіва – герой із твору якого автора? Дідро Монтескє *Бомарше Руссо
Назвіть автора трагедії «Заїра» *Вольтер Расін Руссо Дідро
Чим закінчилося примусове ув’язнення Сюзанни Сімонен («Черниця») у монастирі? смертю героїні *втечею божевіллям покірністю долі
Назвіть ім’я французького просвітника, який провину за соціальні вади та суспільні пороки поклав на науку, цивілізацію та мистецтво? *Руссо Де Сад Бомарше Вольтер
Хто з французьких письменників цікавився проблемою реформи опери? *Бомарше Дідро Руссо Монтеск’є
Хто є автором твору «Орлеанська діва»? Руссо Дідро *Вольтер Монтеск’є
Що змусило героїню роману Дідро «Черниця» Сюзанну Сімонен піти до монастиря? покликання бідність невдале заміжжя *вона була незаконно народженою дитиною
У якій країні творили поети «Бурі і натиску»? Франції *Німеччині Італії Англії
Хто є автором трагедії «Розбійники»? *Шіллер Гете Герде Лессінг
До якого жанрового різновиду належить роман Гете «Страждання юного Вертера»? Плутовського роману *Сентиментального роману Куртуазного роману Роману виховання
Хто виступив теоретиком нової німецької драматургії ? Герде Міллер Клопшток *Лессінг
Героїнею твору якого автора є Маргарита? *Гете Шіллера Лессінга Гердера
Героєм якого твору Гете є Мефістофель? *«Фауст» «Гец фон Берліхін-ген» «Страждання юного Вертера» правильна відповідь відсутня
Назвіть видатного теоретика реалізму в мистецтві і літературі *Лессінг Герде Шіллер Клінкер
Карл Моор – герой якого твору Шіллера? *«Розбійники» «Вільгельм Тель» «Мінна фон Барнхельм» правильна відповідь відсутня
Дружбу з яким письменником Гете називав «Новою весною»? Лессінгом Руссо *Шіллером Дідро
Хто з письменників «подарував» Шіллеру кілька тем для творів? Герде Клінкер *Гете Лессінг
До якої думки у фіналі твору приходить Карл Моор, головний герой драми «Розбійники» Шіллера? вбивство близьких йому людей позбавить його доказів сумління *у природі не існує благородного вбивства чи високої помсти у світі ніколи не буде справедливості справедливість встановлюється лише кровопролиттям
Яку назву мав перший варіант «Фауста» Гете? *«Прафауст» «Фауст - 1» «Майстер і Маргарита» «Мій Фауст»
Кого із німецьких драматургів називали «німецьким Шекспіром»? Гете Лессінга *Шіллера Гердера
Хто відродив жанр балади у німецькій літературі? Клінгер Гердер *Шіллер Лессінг
Назвіть першу драму Шіллера «Підступність і кохання» «Вільгельм Тель» *«Розбійники» правильна відповідь відсутня
Який свій твір Шіллер означив як «міщанська трагедія»? *«Підступність і кохання» «Розбійники» «Вільгельм Тель» «Марія Стюарт»
Визначте, який твір вважається вершиною творчості Гете «Страждання юного Вертера» «Гетц фон Берліхінген» *«Фауст» правильна відповідь відсутня
Хто з німецьких письменників розвинув жанрову і стильову основу європейської лірики? Шіллер Лессінг *Гете Клінгер
У якому з творів герой Гете покінчує життя самогубством? *«Страждання юного Вертера» «Фауст» «Гетц фон Берліхінген» правильна відповідь відсутня
Який із творів Гете написаний в епістолярній формі? *«Страждання юного Вертера» «Фауст» «Гетц фон Берліхінген» правильна відповідь відсутня
Який із творів Гете синтезує всі досягнення доби Просвітництва? *«Фауст» «Гетц фон Берліхінген» «Страждання юного Вертера» правильна відповідь відсутня
Театр якого французького драматурга піддає жорстокій критиці Лессінг? *Корнеля Расіна Мольєра правильна відповідь відсутня
У якому із творів Гете виведено «Пролог на небі»? «Страждання юного Вертера» «Гетц Берліхінген» *«Фауст» правильна відповідь відсутня
Хто є автором казок-ф’яб? Гольдоні *Гоцці Шіллер Гете
К. Гоцці є представником літератури якої країни? Франції *Італії Іспанії Німеччини
Де існував театр «Дель Арте»? Франції Англії *Італії Іспанії
У якій з країн ХVІІІ ст. виник жанр «комедії масок»? *Італії Франції Іспанії Німеччині
Який жанр менш за все був представлений в італійській літературі доби просвітництва? *проза поезія драма комедія
Яка п’єса В.Шекспіра за складністю задуму є найважчою для потрактування «Ромео і Джульєтта» *«Гамлет» «Отелло» «Макбет»
Яке важливе питання свого життя вирішує Гамлет у монолозі «Бути чи не бути»? *змиритися чи ні вбити Клавдія чи залишити думку про помсту одружитися з Офелією чи залишити її правильна відповідь відсутня
Перша дія «Отелло» Шекспіра відбувається у Венеції. А де всі інші? *на Кіпрі в Англії у Франції в Іспанії
Назвіть автора твору «Король-Олень» *Гоцці Гольдоні Шіллер Лессінг
Сюзанна Сімонен – героїня твору якого автора? *Дідро Руссо Монтеск’є Стерна
Визначте жанр твору Ж.-Ж.Русо «Небіж Рамо» комедія трагедія повість *філософський діалог
Визначте вершинний твір у творчості Шіллера. «Розбійники» *«Вільгельм Тель» «Підступність і кохання» правильна відповідь відсутня
В основі якого твору Шіллера лежить легенда про народного швейцарського воїна? «Розбійники» «Підступність і кохання» «Марія Стюарт» *«Вільгельм Тель»
Назвіть перший зрілий твір Гете «Фауст» «Страждання молодого Вертера» *«Гетц фон Берліхінген» правильна відповідь відсутня
У якій країні працювали поети «Бурі і натиску»? Франції *Німеччині Італії Іспанії
Який із творів Гете є першою німецькою героїчною драмою? «Страждання юного Вертера» *«Гетц фон Берліхінген» «Фауст» правильна відповідь відсутня
Хто з зазначених письменників не працював у жанрі сентиментального роману? *Шіллер Гете Стерн Руссо

 

Загрузка...

Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 290 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тема № 1 Мистецтво античної доби | Тема № 2. Література Середніх віків | Тема № 3. Мистецтво Відродження |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема № 4 Європейська літератур ХVІІ ст.| Рубеж 19 и 20 веков

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.041 сек.)