Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література

Читайте также:
  1. Література
  2. Література
  3. Література
  4. ЛІТЕРАТУРА
  5. Тема № 2. Література Середніх віків
  6. Тема № 5 Західноєвропейська література ХVІІІ ст.

Практичне заняття №1. Аналітична журналістика: історія, традиції, сучасність

План

1. Система жанроутворення в українській пресі.

2. Ступінь наукової розробки проблеми жанроутворення в українському журналістикознавства.

3. Тенденції розвитку аналітичних жанрів у сучасній пресовій журналістиці України.

 

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати реферат на тему «Проблеми жанрології сучасної української журналістики» (обсяг – до 3 аркушів А4), виступити з доповіддю, взяти участь в обговоренні.

Література

1. Акопов А.И. Аналитические жанры публицистики. Письмо. Корреспонденция. Статья. Учебно-методическое пособие для студентов-журналистов. Издательство Института массовых коммуникаций. – Ростов-на-дону, 1996. (інтернет-ресурс).

2. Бобков А.К, Газетные жанры: учеб. пособие. – Иркутск: Иркут. ун-т, 2005. – 64 с. (інтернет-ресурс).

3. Василенко М.С. Тенденції розвитку аналітичних матеріалів у сучасній журналістиці// http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1443

4. Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров// Основы творческой деятельности журналиста: Учебник. – СПб., 2000.

5. Серажим К.С. Текстознавство: підручник. – К., 2008. (Тема 7. Аналітичні жанри с. 303-334).

6. Тертичний А.А. Жанры периодической прессы. Уч. пособие. – М., 2000.

 

Контрольні питання

 

1. Охарактеризуйте систему жанроутворення в українській пресі.

2. Проаналізуйте ступінь наукової розробки проблеми жанроутворення в українському журналістикознавства.

3. Назвіть основні тенденції розвитку аналітичних жанрів у сучасній пресовій журналістиці України.

 

Практичне заняття № 2. Технологія та методика роботи в аналітичних жанрах

План

1. Специфіка роботи журналіста-аналітика на емпіричному етапі (збирання інформації методами спілкування, спостереження, роботи з документами). Досьє.

2. Теоретичний етап роботи над матеріалом: визначення понять, формально-логічний метод, індуктивні та дедуктивні висновки, історичний екскурс, порівняння і аналогія.

3. Врахування аудиторного фактору.

 

Завдання для самостійної роботи:

І. Опрацювати теоретичне питання, скласти тези: «Журналістські методи аналітичного пізнання дійсності».

ІІ. Дібрати зразок аналітичного матеріалу журналіста, який на вашу думку є аналітиком. Проаналізуйте його методику роботи над аналітичним текстом.

 

 

Література

1 Акопов А.И. Аналитические жанры публицистики. Письмо. Корреспонденция. Статья. Учебно-методическое пособие для студентов-журналистов. Издательство Института массовых коммуникаций. – Ростов-на-дону, 1996.

2. Бобков А.К. Газетные жанры: учеб. пособие. – Иркутск: Иркут. ун-т, 2005. – 64 с.

3. Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров// Основы творческой деятельности журналиста: Учебник. – СПб., 2000.

4. Серажим К.С. Текстознавство: підручник. – К., 2008. (Тема 7. Аналітичні жанри с. 303-334).5. Тертичний А.А. Жанры периодической прессы. Уч. пособие. – М., 2000.

 

Контрольні питання

 

1. У чому полягає специфіка роботи журналіста-аналітика на емпіричному етапі?

2. Що таке досьє?

3. У чому полягає теоретичний етап роботи над матеріалом?

4. Чому, на вашу думку, важливо враховувати аудиторний фактор?

 

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 255 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
THE INVISIBLE IN TRANSLATION : THE ROLE OF TEXT| Література

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.028 сек.)