Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема № 2. Література Середніх віків

Читайте также:
  1. Література
  2. Література
  3. Література
  4. Література
  5. ЛІТЕРАТУРА
  6. Тема № 5 Західноєвропейська література ХVІІІ ст.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Назвіть твори які належать до кельтського епосу Пісня про Беовульфа *Саги про Кухуліна Пісні Едди правильна відповідь відсутня
На скільки періодів поділяється літературна доба Середньовіччя? *два три чотири п’ять
Що оспівувалось у канцоні? *лицарське кохання війна Політичні суперечки лицарські походи
Назвіть характерні риси середньовічного епосу? жарт драматизм *поєднання фантастичного з реальним правильна відповідь відсутня
Назвіть жанр, який розвинувся та існував у добу раннього середньовіччя фабльо фарс *саги провансальська лірика
Хто у кельтів займався пісенно-поетичною творчістю? ваганти лицарі *барди правильна відповідь відсутня
Як називався цикл, у якому спочатку центральним героєм був король Конхобар ? цикл саг про Фінна *уладський цикл саг лицарські романів правильна відповідь відсутня
Від чого загинув герой кельтського епосу Кухулін ? власного коня трунку *власного списа правильна відповідь відсутня
Саги кельтського епосу були написані …. (віршем, у вигляді драми чи прозою) віршем у вигляді драми *прозою правильна відповідь відсутня
Який характер мала збірка пісень під назвою „Едда” ? Релігійний характеру *морально-повчальний світський правильна відповідь відсутня
До епосу якого народу належить еддична поезія? кельтського епосу *давньоскандинавської літератури англосаксонської літератури клерикальної літератури
У якій збірці давньоскандіинавської літератури художньо представлено будову Всесвіту ? поезії скальдів сагах *еддичній поезії правильна відповідь відсутня
Хто такі вікінги? *воїни-моряки лицарі поети драматурги
У якому жанрі середньовічної літератури переважали казкові образи та ситуації ? *епосу клерикальної літератури провансальської лірики куртуазного роману
Міфологізація минулого була характерною рисою куртуазного роману, провансальської лірики чи середньовічного епосу? куртуазного роману провансальської літератури *епосу правильна відповідь відсутня
У яких творах середньовічної літературі фігурує невблаганної Льоль? У поезії скальдів *в еддичній поезіїї У кельтському епосі У куртуазній ліриці
У якому жанрі працювали філіди? *кельтських саг еддичної поезії лицарських романів шванків
Хто був верховним Богом у давньоскандінавському епосі? Локі Тор *Одін правильна відповідь відсутня
Для якого жанру середньовічної літератури характерним є зображення боротьби людини з силами природи, які втілювалися в образах драконів та велетнів? провансальської лірики *епосу куртуазного роману клерикальної літератури
До літератури якого періоду належить жанр видінь? *раннього Середньовіччя розвинутого феодалізму Відродження правильна відповідь відсутня
Скільки циклів існує у кельтському епосі? *два три чотири п’ять
Скели – це жанр, який був ідентичний до… *саги лірики роману драми
Героєм якого жанру середньовічної літератури є Богатир як втілення найкращих рис народного характеру? клерикальної літератури провансальської лірики *епосу правильна відповідь відсутня
Назвіть жанр, який побутував лише у добу раннього середньовіччя фабльо фарс *саги провансальська лірика
У якому з жанрів середньовічної літератури творилися „зашифровані” твори: *поезія скальдів еддична поезія саги правильна відповідь відсутня
У яких сагах архаїчного епосу відсутня ідеалізація героїв? *побутових героїчних фантастичних правильна відповідь відсутня
Продовжіть думку. Шансон де жест – так називали… кельтський епос давньоскандинавський епос *старофранцузькі героїчні поеми правильна відповідь відсутня
Кому із героїв „Пісні про Роланда” належать слова: „Мій добрий меч, о Дюрандале вірний, / Коли я вмру, ти будеш непотрібний!/ А скільки битв з тобою виграв я, /А скільки царств завоював тобою / Для імператора з сідою бородою!” Марсилію *Роланду Ганелону Олів’єру
У епосі якого народу був представлений королівський цикл епічних поем? німецькому героїчному епосі іспанському *французькому правильна відповідь відсутня
У порівнянні з яким героєм рельєфно виступають індивідуальні риси Роланда („Пісня про Роланда”)? *Олів’єром Марсілієм Карлом Ганелоном
З якого героїчного епосу взяті рядки? «За короля повинні ми стояти,/ Васал повинен за свого сеньора /Терпіть нестатки, спеку і мороз,/ Віддати тіло, кров і все життя!» *„Пісня про Роланда” „Пісня про Сіда” „Пісня про Нібелунгів” „Про королевича Марка”
У героїчному епосі якої країни був представлений феодальний цикл жестів Доона де Майанс ? Німеччини *Франції Іспанії правильна відповідь відсутня
Який суспільний устрій панував у добу Середньовіччя? рабовласницький *феодальний капіталістичний родовий
Що покладено в основу „Пісні про Роланда” ? *історичного факту легенди латинської хроніки правильна відповідь відсутня
Вкажіть ім’я зрадника у „Пісні про Роланда” *Гвенелон Олів’єр Роланд правильна відповідь відсутня
Героїнею якого твору була Альда? „Пісня про Сіда” *”Пісня про Роланда” „Пісня про Нібелунгів” південнослов’янського епосу
Хто з героїв у „Пісні про Роланда” висловив думку не довіряти маврам? *Роланд Гвенелон Карл Великий Олів’єр
Хто виступив видатним діячем іспанської реконкісти? Альфонс VI правильна відповідь відсутня *Сід Санчо ІІ
Який із названих творів визначається пафосним, піднесеним стилем: «Пісня про Роланда», «Пісня про мого Сіда», «Пісня про Нібелунгів»? *„Пісня про Роланда” „Пісня про мого Сіда” „Пісня про Нібелунгів” правильна відповідь відсутня
Лейтмотивом якого епосу була боротьба за свободу Кастилії ? *іспанського французького німецького південнослов’янського
Хто з героїв „Пісні про Роланда” висунув Марсилію принизливий жорстокий ультиматум, який розходився зі справжнім дорученням Карла Великого? Роланд Олів’єр *Гвенелон правильна відповідь відсутня
У якому творі знайшла своє відображення історія Іспанії раннього Середньовіччя? „Пісня про Нібелунгів” *„Пісня про Сіда” „Пісня про Роланда” правильна відповідь відсутня
Хто очолив ар’єргард франків, який прийняв на себе бій з сарацинами у „Пісні про Роланда”? Олів’єр Гвенелон *Роланд Карл Великий
Який із епічних творів середньовіччя Гейне назвав „квіткою в камені”? *„Пісня про Нібелунгів” „Пісня про Сіда” „Про королевича Марка” „Пісня про Роланда”
З якого твору наведені рядки: „Гей, засурміть, Роланде, любий друже, /Почує і повернеться наш Карл!” „Пісня про Нібелунгів” „Пісня про Сіда” *„Пісня про Роланда” правильна відповідь відсутня
Дайте визначення Реконкісті рух за реформу церкви лицарські походи *визволення Італії від маврів правильна відповідь відсутня
Героїнею якого твору є Крімхільда? *„Пісня про Нібелунгів” „Пісня про Сіда” „Пісня про Роланда” „Про королевича Марка”
На скільки циклів (жестів) поділялися французькі епічні поеми? два *три чотири п’ять
Справжнє ім’я якого героя було Руй Родріго Діас де Бівар? *Сіда Роланда Зігфрида Марсилія
Визначте жанрову приналежність „Пісні про Нібелунгів” *епос лірика драма роман
Як називали у середньовічну добу арабів? труверами лицарями *маврами шпільманами
Кого в середньовічну добу називали маврами? німців французів *арабів англійців
З якого епосу наведені рядки: «Король Марсілій завжди був зрадливий;/ До нас прислав п’ятнадцять сарацинів»? *„Пісня про Роланда” „Пісня про Нібелунгів” „Пісня про Сіда” „Про королевича Марка”
Хто у „Пісні про Роланда” відомстив за смерть Роланда? *Карл Великий Марсілій Ганелон Олів’єр
Героєм якого твору є Хільдебрант ? „Пісня про Сіда” * „Пісня про Нібелунгів” „Пісня про Роланда” правильна відповідь відсутня
У яку добу розвинувся героїчний класичний епос? раннього Середньовіччя *зрілого Середньовіччя Відродження правильна відповідь відсутня
„Пісні про Роланда” притаманні характерна для героїчного епосу риси. Які саме? опис кохання гумористичні нотки *емоційна реакція природи на події, що відбуваються правильна відповідь відсутня
Образ Роланда (у «Пісні про Роланда») найповніше розкривається за яких обставин? при суперечках *в бою в диспутах правильна відповідь відсутня
Хто з героїв „Пісні про Нібелунгів” виступає як захисник правди і справедливості? Хаген Гунтер *Хільдебранд Етцель
Героїнею якого твору є Ісландська королева-воїн Брунхільда ? „Пісня про Роланда” *„Пісня про Нібелунгів” „Пісня про Сіда” правильна відповідь відсутня
Що виконували жонглери? *французький героїчний епос Поезію скальдів еддичну поезію правильна відповідь відсутня
Особистими інтересами були обмежені подвиги героїв героїчного епосу якого з народів? французького героїчного епосу південнослов’янського епосу *німецького епосу іспанського епосу
Зі скількох композиційних частин складається „Пісня про мого Сіда” ? двох частин *трьох частин чотирьох частин п’яти частин
Героєм якого твору був Хаген? *„Пісня про Нібелунгів” „Пісня про Сіда” „Роман про Трою” „Роман про Енея”
Кого називали хуг ларами? провансальських поетів виконавців саг *іспанських епічних співців правильна відповідь відсутня
Як називали старофранцузькі героїчні поеми? діяння *шансон де жест розповіді оповідання
На які цикл поділялися французькі героїчні поеми? міфологічні і героїчні *королівський, феодальний, Гільйома д'Оранжа патріотичні та політичні філософські та моральні
Назвіть жіночий образ поеми «Пісня про Роланда» Антігони *Альди Крімхільди Брісеїди
Що знайшло своє відображення в іспанському героїчному епосі? *історія Іспанії раннього Середньовіччя боротьба з франками пригоди мандрівних лицарів історія Іспанії зрілого Середньовіччя
За яких обставин загинув Зігфрід? поєдинку військового походу *полювання лицарського турніру
Що складало основний зміст французького героїчного епосу? лицарських турнірів завоювання інших країн *захист батьківщини від ворогів, вірна служба контролю феодальні міжусобиці
Якими інтересами були обмежені подвиги героїв німецького епосу? *особистими батьківщини феодального стану лицарями
Що означає слово «Сід»? *пан підлеглий воєначальник господар
Хто такий Олів’єр? наречений Альди *друг Роланда товариш Сіда ватажок маврів
Назвіть вершинний твір німецького героїчного епосу «Пісня про Роланда» «Пісня про Сіда» *«Пісня про Нібелунгів» «Слово о полку Ігоревім»
Назвіть вершинний твір іспанського героїчного епосу «Пісня про Роланда» *«Пісня про Сіда» «Пісня про Нібелунгів» «Слово о полку Ігоревім»
Назвіть вершинний твір французького героїчного епосу *«Пісня про Роланда» «Пісня про Сіда» «Пісня про Нібелунгів» «Слово о полку Ігоревім»

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 373 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема № 1 Мистецтво античної доби| Тема № 3. Мистецтво Відродження

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)