Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література. 1 Акопов А.И. Аналитические жанры публицистики

Читайте также:
  1. Література
  2. Література
  3. Література
  4. ЛІТЕРАТУРА
  5. Тема № 2. Література Середніх віків
  6. Тема № 5 Західноєвропейська література ХVІІІ ст.

 

1 Акопов А.И. Аналитические жанры публицистики. Письмо. Корреспонденция. Статья. Учебно-методическое пособие для студентов-журналистов. Издательство Института массовых коммуникаций. – Ростов-на-дону, 1996.

2. Бобков А.К. Газетные жанры: учеб. пособие. – Иркутск: Иркут. ун-т, 2005. – 64 с.

3. Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров// Основы творческой деятельности журналиста: Учебник. – СПб., 2000.

4. Серажим К.С. Текстознавство: підручник. – К., 2008. (Тема 7. Аналітичні жанри с. 303-334).

5. Тертичний А.А. Жанры периодической прессы. Уч. пособие. – М., 2000.

 

 

Контрольні питання

 

1. З’ясуйте аналітичний звіт як поняття.

2. Знайдіть спільне і відмінне в жанрових різновидах звіту.

3. Які ви знаєте різновиди аналітичного звіту.

4. З’ясуйте походження терміна «кореспонденція», його тлумачення.

5. Які Жанрові особливості аналітичної кореспонденції?

 

Практичне заняття №5. Аналітичне інтерв’ю, аналітичне опитування, бесіда

План

1. Аналітичне інтерв’ю: визначення поняття.

2. Спільне і відмінне між інформаційним та аналітичним інтерв’ю.

3. Аналітичне опитування, особливості жанру.

4. Бесіда.

5. Спільне та відмінне між інтерв’ю та бесідою.

 

Завдання для самостійної роботи: підготуйте на заняття аналітичне інтерв’ю і бесіду (із газет). Назвіть ознаки кожного жанру, доведіть це на прикладі обраних текстів.

 

Література

1 Акопов А.И. Аналитические жанры публицистики. Письмо. Корреспонденция. Статья. Учебно-методическое пособие для студентов-журналистов. Издательство Института массовых коммуникаций. – Ростов-на-дону, 1996.

2. Бобков А.К. Газетные жанры: учеб. пособие. – Иркутск: Иркут. ун-т, 2005. – 64 с.

3. Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров// Основы творческой деятельности журналиста: Учебник. – СПб., 2000.

4. Серажим К.С. Текстознавство: підручник. – К., 2008. (Тема 7. Аналітичні жанри с. 303-334).

5. Тертичний А.А. Жанры периодической прессы. Уч. пособие. – М., 2000.

 

 

Контрольні питання

 

1. Обґрунтуйте поняття «аналітичне інтерв’ю».

2. Назвіть спільне і відмінне між інформаційним та аналітичним інтерв’ю.

3. Обґрунтуйте поняття «аналітичне опитування», особливості жанру.

4. Назвіть спільне та відмінне між інтерв’ю та бесідою.

 

Практичне заняття № 6. Коментар, стаття

План

1. Коментар як поняття.

2. Жанрові особливості коментаря.

3. Підготовка до написання коментаря.

4. Структура коментаря.

5. Прийоми коментування.

6. Помилки в коментуванні.

7. Походження терміна «стаття».

8. Жанрові особливості статті.

9. Різновиди жанру статті.

10. Правила написання статті.

 

Завдання для самостійної роботи: підготуйте на заняття коментар і статтю (із газет). Назвіть ознаки кожного жанру, доведіть це на прикладі обраних текстів.

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 286 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Література| Література

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.011 сек.)