Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фил. 4:13

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Згідно з наступними уривками Писання, християни повинні відповідати на всемогутність Бога вірою та покорою. Напишіть свої думки стосовно цієї істини.

А) Віра (Рим. 4:19-21)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Покора (Бут. 17:1)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Бог всюдисущий

Слово «всюдисущий» походить з латинського слова «omnipraesens» (omnis, все + praesens, присутній) і відноситься до стану істоти, присутньої скрізь одночасно. Коли Писання говорить про Бога як всюдиприсутнього, це значить, що Він завжди присутній у кожному місці у всій повноті. Всюдиприсутність не значить, що одна частина Бога в Китаї, а інша – в Англії, але весь Бог є відразу повсюди. Хоча Всесвіт сам по собі не може вмістити Бога, Він присутній у всій Своїй повноті в кожному місці. Християнам всюдиприсутність Бога вселяє велику довіру та втіху – кожен віруючий, від найстаршого до наймолодшого, відчуває переваги Божої присутності. Невіруючим всюди присутність Бога вселяє жах, бо немає можливості сховатись чи втекти від Його присутності.

1. У 1 Цар. 8, є «звіт» посвяти храму, побудованого Соломоном у Єрусалимі, Богові. Що проголосив Соломон у 1 Цар. 8:27? Чому це твердження вчить нас стосовно всюди присутності Бога? Згідно з цим текстом, чи є Бог якось обмежений нашими сучасними церковними будівлями?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. У наступних уривках Писання знаходимо декілька важливих текстів стосовно всюдиприсутності Бога і смислу цього для всіх людей. Напишіть своїми словами те, що прочитаєте у кожному з уривків Писання.

Пс. 138:7-10

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Єр. 23:23-24

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дії 17:24-28

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. У наступних уривках Писання є деякі важливі тексти стосовно всюдиприсутності Бога, де особливо підкреслюється важливість цього для Його людей. Підсумуйте істини кожного з текстів своїми словами.

Повт. Закону 4:7

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пс. 45:2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пс. 144:18______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Іс. 43:1-2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мт. 18:20

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мт. 28:20

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Бог всезнаючий

Слово «всезнаючий» походить з латинського слова «omnisciens» (omnis, все + sciens, від scire, знати) і відноситься до властивості володіти усім знанням. Всезнання Бога означає, що Він володіє досконалим знанням усього в минулому, теперішньому і майбутньому – без зусиль, одночасно, в повноті. Немає нічого схованого від Бога. Немає навіть найменшої різниці між Божим знанням і тим, як все реально є. Він не тільки знає всі факти, а й розуміє їх з досконалою мудрістю. Християнам всезнання Бога вселяє велику довіру та втіху – Бог знає кожну нашу потребу, розуміє кожне наше випробування, і дав нам Своє непорушне Слово, щоб провести нас по життю. Невіруючим всезнання Бога вселяє страх, тому що Бог буде судити кожну людину згідно з Його досконалим знанням усіх речей – жоден гріх не буде схованим чи забутим. Кожне творіння, кожен вчинок і кожна думка – як відкрита книга перед Ним.

Загрузка...

1. Яке ім’я дане Богу в 1 Сам. 2:3 і що воно говорить нам про Його всезнання?

А) Бог з___________.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. У Дан. 2:20-22 знаходимо один із найпрекрасніших у всьому Писанні описів знання Бога. Чому вчить нас цей текст?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. У наступних уривках Писання використовується декілька слів для опису Божого всезнання. Розуміючи ці слова, ми можемо більше збагнути велич Божого знання. Визначте потрібне слово згідно з даними віршами:

А) Боже знання б________________ (Йов 37:16). Слово відноситься до того, що є повним, довершеним, цілим, без недостачі.

Б) Божа мудрість б_________________ (Пс. 146:4-5). Слово стосується того, що є незчисленним, яке неможливо виміряти.

В) Божий розум н_________________________ (Іс. 40:28). Слово відноситься до того, що не можна дослідити чи вивчити.

4. Важливо розуміти, що Боже знання не обмежується теперішнім станом, але Він знає все про минуле, теперішнє і майбутнє. Чому навчають наступні уривки Писання з Іс. 44:6-8 та

Іс. 46:9-10 стосовно цієї істини?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. У Пс. 138:1-4 та 11-12 знаходимо один із найбільш красивих та детальних описів всезнання Бога та Його знання людських вчинків. Згідно з планом, поданим нижче, опишіть ступінь Божого всезнання:

А) вірш 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) вірш 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В) вірш 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Г) вірш 4

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Д) вірші 11-12

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Згідно з Писанням, нема такої глибини чи таємниці у серці людини, яка є поза доступом Божого знання. Чому вчать нас про цю істину наступні уривки Писання? Доповніть твердження згідно з Писанням:

А) 1 Цар. 8:39: Бог Сам знає с________ всіх людей.

Б) Пс. 7:10: Бог в_____________ с_______ та н________.

В) Пс. 93:11: Бог знає всі людські д________.

Г) Рим. 2:16: Бог буде с__________ т___________ р_______ людей.

7. Християнам всезнання Бога вселяє велику довіру, втіху та радість. Ми можемо бути певними, що Бог завжди охороняє нас і знає кожну нашу потребу та проблему. Чому вчать наступні уривки Писання стосовно цієї істини?

Хр. 16:9

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мт. 6:7-8, 31-32

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мт. 10:29-31

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Як ми вже говорили, всезнання Бога викликає неоднакову реакцію в різних людей. Все залежить від відносин із Богом. Невіруючий сповнений страху від всезнання Бога, тому що Бог буде судити кожну людину згідно зі Своїм досконалим знанням усього – жоден гріх не буде схованим чи забутим. Кожне творіння, кожна справа і кожна думка – як відкрита книга перед Ним. Чому вчать наступні уривки Писання стосовно цієї істини?


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 165 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: I. Общая характеристика. | II. Частная технология. | Марк 12:28-30 | Тим. 1:17 | Рим. 11:33-36 | Тим. 2:19 | Тим. 2:15 | Прип. 15:8-9 | Левит 20:26 | Пет. 2:9 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дан. 4:34| Євр. 4:13

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.01 сек.)