Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тим. 1:17

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тим 6:15-16

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Згідно з Повт. Закону 4:11-12і 15-16, як нам слід жити у світлі істини про невидимість Бога?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Бог нематеріальний (тобто дух) і невидимий. Тоді як ми можемо знати такого Бога? Згідно з наступними уривками Писання, як Бог виявив Себе (тобто зробив Себе відомим) людям?

А) Згідно зі словами Ісуса в Ів. 6:46, чи коли-небудь хтось із людей бачив Отця? Хто бачив Його?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Якщо ніхто не бачив Бога Отця, крім Сина, як Отець зробив Себе відомим людям? Як ми можемо розуміти, хто такий Бог? Хто може пояснити нам такі речі? Що навчає нас вірш Івана 1:18?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В) Згідно з наступними уривками Писання, чому тільки Ісус наділений здатністю показати нам Бога Отця?

Колос. 1:15

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ів. 14:9

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Бог – особистість

Одна із найважливіших істин Писання в тому, що Бог не є безособовою силою, яка бездумно рухає Всесвітом. Він і не примхлива сила, що байдуже маніпулює Своїм творінням. Писання вчить, що Бог – особистість, що знає про Своє власне існування, володіє інтелектом і волею, і здатна вступати в особисті відносини з людьми.

 

Бог знає про Своє існування

Може здатися непотрібним говорити про те, що Бог усвідомлює Своє існування, але це – одна із основних характеристик «особи». Існує багато релігій поза християнством, які розуміють «бога» або як безособову силу (буддизм, даосизм), або як сутність, що перебуває в усіх речах (пантеїзм – з грецької pan, все + theos, бог). Бог по Писанню – реальна особа, що усвідомлює власне існування як окреме від усіх інших істот і речей.

1. Через Писання ясно зрозуміло, що Бог усвідомлює Своє існування. Що Бог говорить про Себе у вірші Вихід 3:14?

А) Я Той, що ___.

 

Примітка:Це заявлення є сильним ствердженням того, що Бог визнає Своє власне існування як особи. Він знає, що Він є – і Він стверджує: «Я Той, що є».

 

2. Писання вчить не тільки те, що Бог усвідомлює Своє існування, але й те, що Він усвідомлює Свою індивідуальність, тобто Свою відокремленість від усіх інших осіб і речей. Згідно з Писанням, що Бог проголошує про Своє унікальне існування, окреме від усіх і всього?А) Немає більше і_____ Бога, крім Нього (Ісаї 45:22).

Б) Ні до кого не можна п________________ Бога (Ісаї 40:25).

В) Немає таких, хто р__________ Йому (Ісаї 40:25).

 

Примітка:Кожне із цих тверджень доводить, що Бог є особою, відмінною і незалежною від усіх інших осіб і речей.

 

Бог володіє інтелектом

Інтелект – одна з базових характеристик особи. Слово походить з латинської: intellegere (inter, поміж + legere, вибирати), і відноситься до здатності думати, сприймати і розуміти. За Писанням, Бог володіє інтелектом, який виходить далеко за межі людського розуміння. Немає нічого поза Його знанням і розумінням.

1. Що вчить Писання про інтелект Бога?

Пс. 91:5-6

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 156 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: I. Общая характеристика. | II. Частная технология. | Тим. 2:19 | Тим. 2:15 | Дан. 4:34 | Фил. 4:13 | Євр. 4:13 | Прип. 15:8-9 | Левит 20:26 | Пет. 2:9 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Марк 12:28-30| Рим. 11:33-36

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)