Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Марк 12:28-30

Повторення Закону 4:39

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ісаї 43:10

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ісаї 45:18

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Відповідно до наступних уривків Писання, як слід усім людям жити в світлі істини, що біблійний Бог є один істинний Бог?

Вихід 20:3-6

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Марк 12:28-30

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Бог Триєдиний

Слово «триєдинство, трійця» походить від латинського слова «trinitas», що означає потрійний або три в одному. Біблія твердить, що один істинний Бог існує у триєдинстві: Отець, Син і Святий Дух. Є три окремі особи, відмінні одна від одної, проте вони мають спільну, одну і ту ж божественну природу чи сутність, і перебувають у нерозривній єдності між собою. Важливо зазначити, що слова «трійця» нема в Писанні, але воно було вперше вжите Тертуліаном для опису того, що Біблія вчить стосовно триєдиної сутності Бога.

1. Як християни, ми відкрито визнаємо, що триєдинство Бога – велика таємниця, що виходить за межі людського розуміння, проте ми не можемо заперечити Трійцю, бо це – біблійне вчення. Та сама Біблія, яка проголошує єдиного Бога, також свідчить про три різні особи Бога:

А) Що говориться про Отця у 1 Кор. 8:6?

· Один Б____ О______ (див. також: Ів. 6:27, 1 Петра 1:2).

Б) Що говориться про Сина у наступних уривках Писання?

· Б____ було Слово (тобто Син Божий – вірш 14) (Ів. 1:1).

· Ніхто Б____ ніколи не бачив, Однороджений Син, що в лоні Отця, Той Сам виявив був (Ів. 1:18).

· Г______ мій і Б____ мій! (Ів. 20:28).

· Він, бувши в Б______ подобі, не вважав за захват бути Б_____ рівним (Филип'ян 2:6).

· великого Б____ й Спаса нашого Христа Ісуса (Тита 2:13).

· Він над усіма Б____, благословенний, навіки (Римлян 9:5).

· Він є о______ невидимого Б_____ (Колосян 1:15).

· в Ньому тілесно живе вся повнота Б_______________ (Колосян 2:9).

· престол Твій, о Б_____ (Євреїв 1:8).

В) Що говориться про Святого Духа у наступних уривках Писання?

· Дії 5:3-4:

У вірші 3, Ананій сказав неправду Д____ С__________.

У вірші 4, Петро сказав, що Ананій не людям неправду сказав, але Б________.

· 1 Кор. 3:16 і 6:19:

У 1 Кор. 3:16, віруюча людина – це Б_______ храм.

У 1 Кор. 6:19, віруюча людина – це храм Д_____ С__________.

· Рим. 8:9:

Д_____. Він – реальна особа, відмінна від Отця і Сина.

Д____ Б_______. Бог Отець і Дух Святий – одне.

Д_____ Х__________. Бог Син і Дух Святий – одне.

2. У Матвія 28:19 знаходимо заявлення, яке використовується при кожному християнському хрещенні як заповідь Самого Господа Ісуса Христа. Це заявлення – чудовий зразок єдності і триєдинства Бога:

А) Господь заповів нам христити в І__’__ Отця, і Сина, і Святого Духа. 

Примітка: Зверніть увагу, що ім’я вжито в однині, але стосується трьох різних осіб. У вірші не сказано в імена Отця, Сина і Духа, але в Їх одне Ім’я, бо Три особи – це Одне.

3. Вчення про триєдинство Бога, яке ми виявили у Матвія 28:19, прослідковується крізь усе Писання. Прочитайте 2 Кор. 13:13 і доповніть фрази:

А) Благодать Господа нашого І______ Х________.

Б) Любов Б_____ й О______.

В) Причастя С________ Д_____ нехай буде зо всіма вами.

 

Примітка: Така літературна структура позначає абсолютну рівність. Зверніть увагу, що Син Син згадується тут навіть раніше Отця. Було б просто богохульством зазначити Сина і Духа на тих же правах, що і Бога Отця, якби вони не були рівними з Ним (див. також: 1 Кор. 12:4-6, Еф. 4:4-6, 1 Петра 1:2).

 

4. Отець, Син і Дух Святий є однією божественною сутністю, існують в досконалій рівності та єдності. У той же час вони є також і трьома окремими особами, а не просто однією особою, що виявляє Себе в окремих випадках у різні часи. У наступних уривках Писання ця істина чітко стверджується:

А) Марк 1:9-11:

Загрузка...

· С____ охристився (вірші 9, 10).

· Д____ сходить (вірш 10).

· О______ промовляє з неба (вірш 11).

Б) Ів. 14:16-17:

· С____ молиться до Отця (вірш 16).

· О______ дає Втішителя, тобто Духа Святого (вірші 16-17).

· Д____ перебуває з християнами і в них.

 

Примітка: Із цих простих текстів Писання ясно видно, що Отець, Син і Святий Дух – три окремі особи. Бог не є трьома незалежними особами чи трьома різними Богами; Він не є і однією особою, що вдягає три різних маски чи просто виявляє Себе у трьох різних формах. Бог по Писанню існує одночасно як три окремі та рівні особи, що виступають у єдності в їх божественній природі чи сутності, і які перебувають у цілковитій рівності та єдинстві.

 

5. Хоча Отець, Син і Святий Дух є рівними та існують у цілковитій єдності, часто вони виконують різні функції та виявляють себе різними способами. Що говорять наступні уривки Писання про цю істину? Заповніть пропуски:

А) О____ - невидимий Бог, якого ніхто ніколи не бачив (Ів. 1:18).

Б) С____ є Бог у тілі та досконале виявлення Отця (Ів. 1:1, 14, 18; 14:9).

В) Д____ є Бог, що живе в християнах (Рим. 8:9; Ів. 14:16-17, 23).

 

 


 

Висновки

Із Писання, яке ми вивчали, можна ствердити наступні істини про Бога:

1. Бог один. Це не три різних Бога у Трійці – єресь під назвою тритеїзм.

2. Бог триєдиний. Є один Бог, що існує як три особи: Отець, Син і Святий Дух.

3. Три особи Трійці – реальні відмінні особи. Трійця – це не просто одна особа, що вдягає три різних маски або яка виявляє Себе у трьох різним формах – єресь під назвою модалізм.

4. Три особи Трійці цілковито рівні. Син не менший від Отця, як і Дух не менший від Сина.

5. Три особи Трійці можуть виявляти Себе різними способами і можуть виконувати різні функції. Ніхто не бачив Отця; Син стався тілом і перебував поміж людьми; Дух живе з кожним віруючим у Христа.

6. Писання стверджує 2 важливі істини: Бог один і Бог триєдиний. Хоча ми не можемо повністю зрозуміти як таке можливо, ми маємо вірити і навчати обох цих істин з однаковою впевненістю. Єресь (тобто неправдива доктрина) трапляється, коли ми визнаємо одну істину і заперечуємо іншу, або ж ставимо одну істину вище іншої. Нам слід триматися повної правди та уникати крайностей.

7. Таємниця Трійці не є основою для її заперечення. Хтось може сказати, що не може вірити у те, що не розуміє, або що не може бути правдою те, яке не можна пояснити. Якби ми застосували таку ж логіку до всієї Біблії чи хоча б до нашого власного існування, то нам би залишилось дуже і дуже мало, у що вірити. Навіть найпростіші істини Писання та людського буття – вище нашого розуміння. Ми не тому віруємо, бо можемо зрозуміти, але тому, що це правда – свідоцтво Святого Писання.

8. Більшість ілюстрацій для пояснення Трійці – дуже невідповідні істині. Часто дослідники Біблії вдаються до різноманітних ілюстрацій зі спробою пояснити Трійцю. На жаль, ці ілюстрації часто приносять більше шкоди, ніж користі. Наприклад, Трійцю іноді порівнюють з водою, яка існує у трьох станах: рідина, тверде тіло і пара. Ця ілюстрація спотворює вчення про Трійцю, адже передбачає, що Бог є однією особою, яка приймає три різних форми, а це – єресь під назвою модалізм (див. № 3). Краще просто визнати триєдинство Бога без пояснень чи ілюстрацій, ніж давати такі пояснення та ілюстрації, які є оманними чи навіть єретичними.


 

Урок 2

Бог є Дух

«Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець Собі прагне таких богомільців. Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись» (Ів. 4:23,24)

Бог є Дух

Бог не є матеріальним чи тілесним, тобто Він не володіє фізичним тілом. З цієї істини випливає два висновки: 1) Бог не обмежений якимись фізичними рамками, звичними для людської природи; 2) Бог невидимий і тому не може бути на одному рівні з образами, зробленими людиною. У певних уривках Писання говорить про Бога як Такого, що володів фізичним тілом. Є згадки про Його руки, спину, дихання, вуха, очі, обличчя, ноги, пальці і т.д. Як пояснити ці згадки у світлі істини, що Бог є дух? У теології такі згадки називаються антропоморфними (з грецької anthrópos, людина + morphé, форма) виразами. Іншими словами, Бог просто показує Себе через людські характеристики, щоб повідомити правду про Себе таким способом, аби людина змогла зрозуміти. Наприклад, Біблія говорить про Божі «крила», і що у тіні Його крил можна заховатись (Вихід 19:4; Рут 2:12; Пс. 16:8, 35:8, 56:2, 60:5, 62:8, 90:4). Було б просто абсурдно розуміти такі твердження буквально.

1. Як Писання описує Бога в Ів. 4:24?

А) Боє є Д_____.

2. Згідно з наступними уривками Писання, як нам слід жити у світлі істини, що Бог є Дух?

А) Ми повинні вклонятись Богові щиро (Ів. 4:24)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Примітка:Поняття вклонятись Богу «у дусі» має два смисли: 1) ми маємо вклонятись Богу всім нашим єством, щиро і в повноті; 2) вклонятись Богу в силі і під керівництвом Святого Духа. Поняття вклонятись Богу «в правді» також має два смисли: 1) вклонятись Богу правдиво, щиро і сумлінно; 2) вклонятись Богу згідно з істиною, тобто згідно з волею Бога, виявленою через Писання.

 

Б) Не слід асоціювати Бога з релігійними чи культовими будівлями чи приписувати Богу якісь людські обмеження (Дії 17:24-25)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Як Писання описує Бога в Євреїв 11:27?

А) Бог є Н______________________.

 

Примітка:Якщо Бог невидимий, то як пояснити уривки з Писання, де Він виявляє Себе у видимій формі? Щоб дати відповідь, треба спочатку зрозуміти два принципи біблійного пояснення: 1) Біблія не суперечить собі; 2) уривки з Писання, які важко пояснити з певністю, слід пояснювати в світлі тих уривків, пояснення яких безпомилкове. Біблія чітко твердить, що Бог невидимий, тому «видима» поява Бога у Писанні (за винятком втілення Божого Сина) пояснюється як «видіння» - символічні образи духовної реальності. Єзекіїль 1:1 каже, що «відкрилося небо», і він «побачив Божі видіння». У вірші 28пророк підсумовує ці видіння як «вигляд подоби Господньої слави». У Даниїла 7:9-15,Даниїл бачить символічне видіння Бога Отця як «Старого днями». В Луки 3:21-22,Іван Христитель бачив видіння неба «розкритого» і Духа Святого, що злинув у вигляді голуба (символізм очевидний).

 

4. Що стверджують наступні уривки Писання про Бога, і особливо про Його невидимість?


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 167 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: I. Общая характеристика. | Рим. 11:33-36 | Тим. 2:19 | Тим. 2:15 | Дан. 4:34 | Фил. 4:13 | Євр. 4:13 | Прип. 15:8-9 | Левит 20:26 | Пет. 2:9 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
II. Частная технология.| Тим. 1:17

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.014 сек.)