Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практична частина. Задача-приклад 1.

Читайте также:
  1. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3
  2. Практична робота № 1-2
  3. Практична робота № 2
  4. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2
  5. Практична робота № 20
  6. Практична робота № 23
  7. Практична робота № 24

Задача-приклад 1.

Встановити доцільність інвестицій в будівництво нового заводу за показниками абсолютної ефективності, якщо відомі такі дані (див. таблицю ):

Таблиця

Показники  
Обсяг випуску продукції в натуральних одиницях, тис. шт.
Гуртова ціна виробу, грн.
Витрати на виробництво виробу, грн.
Обсяг капітальних вкладень, млн.. грн.
Вартість виробничих фондів, млн.. грн.

Розв’язування.

Абсолютну ефективність інвестицій у будівництво нового заводу можна розрахувати:

Абсолютну ефективність можна також обчислити через ефективність використання діючих виробничих фондів:

Обчислені коефіцієнти економічної ефективності інвестицій перевищують нормативний Ен = 0,15, тому інвестиції в будівництво нового заводу є доцільними.

Задача-приклад 2.

Програма заходів по автоматизації виробництва на підприємстві розрахована на чотири роки і розроблена у двох варіантах. Вибрати економічний варіант програми, якщо норматив приведення капіталовкладень по фактору часу Епр=0,1. Вихідні дані в таблиці .

Таблиця

Показники / варіанти Перший Другий
Капітальні вкладення, млн. грн., в тому числі по роках 1,6 1,6
1-ий 0,4 0,4
2-ий 0,4 0,2
3-ій 0,4 0,3
4-ий 0,4 0,7

Розв’язування.

Щоб вибрати економічніший варіант треба обчислити по варіантах капіталовкладення, приведені до початку здійснення заходів по автоматизації за формулою:

Економічно доцільнішим є другий варіант інвестування заходів по автоматизації виробництва, поскільки сума капітальних витрат, приведених до моменту початку їх освоєння є меншою.


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 260 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розв’язування. | Задача 64 | Задача 92 | Короткий зміст теми. | Практична частина. | Задачі для розв’язку. | Показники фінансового стану підприємства: оцінка і аналіз. | Практична частина. | Задачі для розв’язку | Короткий зміст теми. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Визначення ефективності впровадження оргтехзаходів.| Короткий зміст теми.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)