Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Засновники, учасники та акціонери як суб’єкти корпоративного управління, їхні права та обов’язки

Читайте также:
  1. I. Члены партии, их обязанности и права
  2. I.ЧЛЕНЫ ПАРТИИ, ИХ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА
  3. II. Левая и правая стороны
  4. II. Права и обязанности сторон
  5. II. Права и обязанности сторон по кредитному договору.
  6. III. Обов'язки і права медико-соціальних експертних комісій
  7. III. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета

Засновники акціонерного товариства– це особи, які підписали установчий договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення акціонерного товариства. Засновники є ініціаторами створення товариства і на них покладено обов’язки з виконання дій, необхідних для досягнення поставленої мети.

Засновниками AT можуть бути особи, що прийняли рішення про заснування AT, у тому числі:

1) держава, яка діє в особі уповноваженого органу на управління державним майном;

2) територіальна громада в особі уповноваженого органу на управління комунальним майном;

3) право- та дієздатні фізичні особи;

4) юридичні особи, які відповідають вимогам чинного законодавства (наприклад, встановлено вимоги щодо засновників фондової біржі, включаючи й випадки її створення у формі AT).

Кількісний склад засновників AT може бути будь-яким (одна, дві та більше осіб), якщо інше не встановлено законом (наприклад, для заснування фондової біржі у формі акціонерного товариства необхідно щонайменше 20 осіб – торговців цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку).

До обов’язків засновників належать:

- публікація повідомлення про намір створити товариство встановленим законом засобом;

- відкриття поточного рахунку для зарахування коштів, що надійшли від передплатників на акції;

- прийняття від передплатників негрошових внесків у рахунок оплати за акції, їхня оцінка і збереження;

- розробка проекту статуту акціонерного товариства;

- підготовка і проведення установчих зборів товариства;

- виконання необхідних дій зі здійснення державної реєстрації акціонерного товариства;

- своєчасне повернення передплатникам на акції коштів (майна), внесених у рахунок оплати за акції у випадку, якщо товариство не буде створене (незалежно від причин).

Закон України “Про акціонерні товариства” не оперує поняттям учасника AT. Проте учасникамиАТ умовно можна назвати осіб, які придбали (у процесі розміщення додаткових акцій чи продажу товариством викуплених ним у акціонерів акцій) акції товариства на виплату, сплативши за них лише частину вартості, а отже, не набули на них права власності, оскільки вони беруть майнову участь у товаристві (а отже, можна визначити сплачену ними частку в статутному капіталі), проте такі особи не є акціонерами – учасниками AT, які водночас є власниками його акцій.

Акціонерами АТ, як і засновниками, можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

Стати акціонером можна двома шляхами:

- виступаючи засновником;

- придбавши акції вже створеного АТ.Акціонер, який вклав кошти в АТ, має певні майнові права:

- участь у розподілі прибутку;

- участь у розподілі майна АТ у разі його ліквідації;

- вимагати в АТ викупу своїх акцій;

- переважне право на придбання акцій нових емісій АТ;

інші права, передбачені чинним законодавством (вільного продажу акцій тощо).

До немайнових прав акціонера належать право на:

- участь в управлінні справами товариства;

- право акціонера на отримання інформації про діяльність товариства.

 


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 316 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Поняття, природа та класифікація змін, їх місце у діяльності підприємства. Внутрішні та зовнішні джерела змін. | Сутність менеджменту і лідерства в управлінні змінами. Менеджери та підприємці як організатори змін, їх компетенція. | Сутність опору змінам і його причини. Види і прояви опору змінам. Моделі управління опором в умовах змін. | Обґрунтування необхідних змін за моделлю організаційного розвитку Л. Грейнера | Зміни в управлінні організацією згідно моделі життєвого циклу І. Адізеса. | Організація як система та об’єкт управління. | Характеристика установчих документів підприємства. | Процедура державної реєстрації юридичних осіб. | Припинення діяльності суб’єкта господарювання. | Процес створення акціонерного товариства. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поняття та функції корпоративного управління, його внутрішнє та зовнішнє середовище| Загальна характеристика моделей корпоративного управління

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.006 сек.)