Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Супрасегментні засобі організації мовлення:членування та об’єднання мовленнєвих сегментів.Наголос.Інтонація.

Читайте также:
  1. IX. Особливості організації служби в підрозділах гарнізону ОРС ЦЗ, що охороняють об'єкти на договірних засадах
  2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації
  3. Аналіз стану організації робіт з охорони праці
  4. Вибухові речовини і пристрої: поняття та класифікація вибухотехнічних засобів.
  5. Визначити коефіцієнт обертання, середню тривалість обороту в днях величину визволених засобів з обороту.
  6. Використання технічних засобів нагляду і підстави здійснення оперативно-розшукової діяльності у виправних колоніях
  7. Вимоги до графічних (наочних) засобів НВК

Супрасегментні засобі організації мовлення:членування та об’єднання мовленнєвих сегментів є складовим елементом просодики. (зниження і підвищення тону, розподіл наголосу, темпоральні зміни, паузація)

Наголос - виділення в мовленні певної одиниці в ряду однорідних одиниць за допомогою фонетичних засобів.

Залежно від того, з якою сегментною одиницею функціонально співвідноситься наголос, розрізняють словесний (тактовий), фразовий, логічний і емфатичний наголос.

Словесний наголос буває динамічним, музикальним і кількісним.

Динамічний (силовий, експіраторний) наголос - виділення (вимова) одного із складів слова (такту) більшою силою, тобто сильнішим видихом струменя повітря. Динамічний наголос може бути фіксованим (зв'язаним), тобто в усіх словах падає на певний склад і вільним, тобто може падати на будь-який склад. Фіксований наголос характерний для польської, чеської, французької мовам. Вільний (нефіксований) наголос характерний для української, російської, білоруської мовам.Динамічний наголос часто пов'язаний з редукцією, тобто з ослабленням і скороченням звучання ненаголошених складів.

Музикальний (мелодійний, тонічний) наголос - виділення наголошеного складу інтонаційно, підвищенням основного тону.

Кількісний наголос - виділення складу більшою тривалістю звучання. Такий наголос можливий у тих мовах, де нема розрізнення довгих і коротких голосних.

Фразовий наголос - виділення певного слова у фразі.

Логічний наголос - особливе виділення якогось слова чи кількох слів у всьому висловлюванні.

Емфатичний наголос - емоційне виділення тих чи інших слів у висловлюванні напруженою вимовою певних звуків.

Інтонація - рух, зміна, динаміка тону, що супроводжує висловлювання, ритміко-мелодійний малюнок мовлення. Інтонація складається з мелодики, інтенсивності, пауз, темпу і тембру мовлення.

Мелодика мовлення - зміна частоти основного тону, його діапазонів, інтервалів, підвищень і понижень, напрямку його руху (вгору, вниз, рівно тощо).

інтенсивність - підвищення і посилення голосу на слові, яке хочуть виділити (логічний наголос).

Пауза (- перерва у звучанні, зупинка в потоці мовлення. Паузи впливають на ритміку мовлення, сприяють виділенню певного змісту.

Темп мовлення - швидкість мовлення, вимірювана кількістю виголошуваних за секунду складів. Темп мовлення передає ставлення мовця до висловлюваного: вагоме вимовляється повільніше, неважливе - швидше.

Тембр мовлення - емоційне забарвлення (схвильоване, веселе, сумне, грайливе тощо). Усі елементи інтонації взаємопов'язані і становлять єдність.

Загалом інтонація виконує такі функції: розрізняє комунікативні типи висловлювання (розповідь, запитання, спонукання), , оформлює висловлювання в єдине ціле, виражає конкретні емоції;; характеризує мовця і ситуацію спілкування.


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 224 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Мова та мовлення. Розмежуванняб відмінності., одиниці. | Мова як система і структура: три аспекти розгляду мови. Властивості мовної системи | Еквіполентні опозиції | Мова і мислення. Еволюція видів мислення і засобів збереження інформації | Рівні та одиниці мови. Фунції мовних одиниць | Полісинтетичні мови | Конструктивний і комунікативній синтаксис | Класифікація фразеологічних одиниць | Структурна класифікація | Сократила как могла) |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Типи фонологічних опозицій| Способи вираження граматичного значення

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.005 сек.)