Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зміст теми

Читайте также:
  1. II. Форма і зміст
  2. V. Зміст теми заняття.
  3. Визначення поняття й особливості змісту джерел екологічного права.
  4. Вимоги до змісту
  5. Встановлення первинного змісту текстів документів
  6. Графологічна структура змісту теми
  7. До змістового модулю 1

Практичне заняття №23

Системна склеродермія

Актуальність.

Системна склеродермія (ССД) належить до склеродермічної групи захворювань, за частотою посідає третє місце серед усіх системних захворювань сполучної тканини (СЗСТ). Захворюваність на ССД зростає і сягає 4-12 на 1 млн. населення. Зазвичай дебютує у віці 30-50 років. Жінки хворіють у 3-5 разів частіше, ніж чоловіки, і найбільш часто – у дітородному віці.

Спостерігається зростання частоти індукованої склеродермії та склеро-дермоподібних станів, пов’язаних із впливом хімічних, промислових, побутових, медикаментозних та аліментарних агентів.

Рання діагностика та раціональне лікування допомагає покращати прогноз хворих на ССД.

Зміст теми

Визначення: Системна склеродермія (прогресуючий системний склероз) – прогресуюче системне захворювання в основі якого лежить ураження сполучної тканини з переважанням фіброзу поширена судинна патологія за типом облітеруючого ендартеріїту та синдрому Рейно з характерними змінами шкіри, опорно-рухового апарату та внутрішніх органів (легень, серця, травного тракту, нирок).

Етіологія. Етіологія ССД розглядається як взаємодія несприятливих екзо- та ендогенних чинників при наявності генетичної схильності до захворювання. Поряд з інфекцією (ретро-, герпесвіруси тощо) вакцинацією, охолодженням, вібрацією, травмами (у тому числі хірургічними втручаннями), стресами і ендокринними змінами (вагітність, пологи, аборт, менопауза), тригерний ефект дають хімічні агенти (промислові, побутові, аліментарні, медикаментозні). Підтверджено існування хромосомної нестабільності у хворих на ССД, можливо пов’язане із хромосомним дефектом теломер.

Патогенез: основу патогенезу ССД складають порушення імунітету, фіброзоутворення та мікро циркуляції. Виявлено стійку гіперфункцію склеродермічнх фібробластів із підвищенням біосинтезу колагену та неофібрилогенезу. Припускається первинний чи індукований метаболічний дефект фібробластів під впливом екзогенних чинників (мутантний ген фібриліну). В розвитку склеродермічного процесу беруть участь принаймні 6 основних видів клітин: фібробласти, ендотеліоцити, гладенько-м'язові (здатні до вазоконстрикції), імунокомпетентні (Т-лімфоцити і моноцити), гігантські клітини (активують ендотелій та фібробласти), тромбоцити (є джерелом факторів росту). Важливою ланкою патогенезу ССД є мікроциркуляторні порушення, ураження судинної стінки, зміни реологічних властивостей крові із розвитком синдрому Рейно.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 75 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Самомассаж и последовательность его выполнения. | Закаливание и психоэмоциональный эффект. | ОБ АВТОРЕ. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. | Жизнь-это учеба и постоянное совершенствование своей квалификации. | Жизнь-это постоянная общественная работа. | Жизнь-это не только работа, но и увлечения. | Жизнь- это постоянная работа интуиции на опережение событий. | Цели и направления деятельности Клуба. | Органы управления Клубом. | Ф.И.О. Меренков Дмитрий Иванович, 1961 года рождения. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Иметь мужество отказаться от завершения восхождения, если появились на то вестские причины.| Класифікація.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)