Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Негізгі

Читайте также:
  1. Бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
  2. Биполярлы транзистордың жұмыс істеу режимдері. Транзисторлардың жіктемесі. Транзистордың негізгі параметрлері.
  3. Гепатобилиарлы жүйе аурулары кезіндегі витамин жеткіліксіз жағдайлардың негізгі себебі
  4. Жылы Б.Коммонер қалыптастырған экологияның негізгі заңы
  5. Ресей металлургиясының 2010 жылға дейінгі дамуының негізгі бағыттары.
  6. СОҢҒЫ КӘСІБИ ЖҰМЫСТА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫН ӨНДІРІСТІК ҚАУІПСІЗДІКТІҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Құқық негіздері. Оқу құралы. Ұзындық авторлар. Астана ,2012

2. Мемлекет және құқық теориясының проблемалары. Оқу құралы. С.Өзбекұлы, Ө.Қопабаев Алматы, 2009

3. Мемлекет және құқық теориясы. Оқу құралы. Аударма. А.Майко. Астана, 2013

4. Қазақстан Республикасының Конституциясы Алматы 1995.

5. Қазақстан Республикасының Конституциясының түсіндірме сөздігі.

6. Баққұлов С.П. Құқық негіздері. Оқу құралы. ҚазМСҚА. Алматы,2001ж

7. Мемлекет және құқық теориясы Оқу құралы. Сапарғалиев Ғ., Ибраева А. Алматы,1996 ж.

8. Сапарғалиев Ғ., Заң терминдердің түсіндірме сөздігі. Алматы, 1995 ж.

9. Байжанов Н. Неке және отбасы. Алматы, 1997 ж.

10. Найманбаев С. Салықтық құқық. Алматы, 1996 ж.

11. Төлеуғалиев Ғ. Азаматтық құқық. Алматы, 2001 ж.

12. Айымханова Н. Еңбек құқық. Алматы, 2002 ж.

13. Алауханов Е. Қылмыстық құқық Алматы, 2001 ж.

14. ҚР Қаржы құқығы. Оқулық. Капсалямова С.С. Астана, 2013 ж.

 

Осымша

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 августа 1995 ж. Октябрь 1998 ж өзгертулер мен толықтырулар.

2. ҚазССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясы 25 октябрь 1990 ж. ҚазССР Жоғарғы кеңесінің Ведомостісі, 1990 ж. № 44.

3. Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» 16.12.1991 ж.

4. Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы «Қазақстан Республикасының сот жүйесі және сот мәртебесі туралы» 25.12.2000ж.

5. Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» 28.12.1995 ж.

6. Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 18.12.1995 ж.

7. Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы «Республикалық референдум туралы» 02.11. 1995 ж.

8. Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 28.09.1995 ж.

9. Қазақстан Республикасының Президентінің заң күші бар Жарлығы «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы»29.12.1995ж.

10. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 16.07.1997ж. Қазақстан РеспубликасыныңПарламентінің ведомостісі 1997, № 15-16.

11. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (жалпы бөлім)27.12.1994.-Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесінің Ведомостісі 1994,№23-24

12. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (ерекше бөлімі) 01.07.1999.- Қазақстан Республикасының Парламентінің Ведомостісі, 1999.№16-1713. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 30.01.2001ж.

14. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі 13.07.1999ж.

15. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексі 13.12.1997ж. 16. Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару кодексі 13.12.1997ж. Қазақстан Республикасының Кеден кодексі 30.04.2003ж.

17. Бюджетке төленетін салық және міндетті төлемдер туралы 12.06.2001ж.

18. Қазақстан Республикасының Жер кодексі 20.06.2003ж.

19. Қазақстан Республикасының Су кодексі 17.07.2003ж.

20. Қазақстан Республикасының Орман кодексі 08.07.2003ж.

21.Қазақстан Республикасының нормативтік – құқықтық актілер туралы заңы 24.03.1998ж.

22. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы заңы 30.06.1998ж

 

4.8. Оқыту әдістері:

Дәрістер; кіріспе, шолулық, тақырыптық

Загрузка...

Тәжірибелік сабақтар:

Шағын топтар,пікірталас,жұптасып жұмыс істеу,презентациялар.

Оқыту барысындағы бақылау және қортынды бағалар:

Аудиториялық сабақ барысында ағымдағы бақылау жұмысын жүргізу жоспарланып ОСӨЖ және СӨЖ сапалы орындалуын бақылау қарастырылды. 8 – ші және 15- ші аптада коллоквиум және жазбаша тестік тапсырмаларды шешу түрінде екі аралық бақылау жұмысы жоспарланды. Қорытынды бақылау емтихан түрінде өткізіледі.

Студенттердің білімдердің бағалау белгілері және ережелері:

Р/с Әріп Сандық көрсеткіш Рейтинг(пайыздық көрсеткіш) Баға
А 4,0 95 -100 Өте жақсы
А- 3,67 90 -94  
В+ 3,33 85 -89 Жақсы
В 3,0 80 -84  
В- 2,67 75 -79  
С+ 2,33 70 -74  
С 2,0 65 -69  
С- 1,67 60 -64 Қанағаттанарлық
Д+ 1,33 55 -59  
Д 1,0 50 -49  
F 0 -49 Қанағатсыз

 

 

Бақылаудың түрлері мынадай белгілерді қарастырады:

ағымдық бақылауда:

- тест бақылауындағы қателердің саны;

- ауызша бақылаудағы қойылатын сұрақтарға нақты жауаптар беру;

- Конституция ережелеріне сипаттама беру;

аралық бақылауда:

- коллоквиум және бақылау жұмыстарын уақытында тапсыру;

қортынды бақылауында:

-бағдарлама бойынша материалдарды толық меңгеру;

- оқиғалық есептерді дұрыс шешу.

 

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 384 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оқытушының жетекшілігімен студенттің өз бетінше атқаратын жұмыстарының тақырыптары.| ОСӨЖ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.014 сек.)