Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практичне заняття 4. Особливості відбування позбавлення волі неповнолітніми, жінками та особами, засудженими до довічного позбавлення волі

Читайте также:
  1. IX. Особливості організації служби в підрозділах гарнізону ОРС ЦЗ, що охороняють об'єкти на договірних засадах
  2. V. Зміст теми заняття.
  3. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  4. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі
  5. Акт - документ, складений однією або кількома особами, що підтверджує якісь установлені факти, події.
  6. Англійська для наймолодших. Цікаві заняття у ДНЗ.
  7. Архітектура готичного стилю та його особливості?

Мета заняття:з’ясування особливостей відбування покарання у виді довічного позбавлення волі застосування виправних мір до неповнолітніх і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

Питання до контролю:

1. Особливості відбування позбавлення волі у виправних колоніях різних видів.

2. Особливості відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.

3. Особливості відбування позбавлення волі неповнолітніми

4. Особливості відбування позбавлення волі жінками.

 

Розв’язати задачі за темою:

· Засуджений Гончар, який, відбувши половину строку покарання у виправній колонії середнього рівня безпеки, жод­ного разу не порушував режим, постійно виконував трудові норми, звернувся з проханням до адміністрації колонії дозволити йому щомісяця витрачати гроші на продукти харчування і предмети першої необхідності у розмірі мінімальної зарплатні.

Чи може адміністрація це дозволити?

· Засуджений Клімчук, який відбував покарання у виді позбавлення волі у виховній установі м. Мелітополь Запорізької області, звернувся із заявою до начальника виховної колонії з проханням дозволити йому вихід за межі виховної колонії на 3 дні в супроводі батьків, які прибули на тривале побачення.

Протягом строку відбування покарання Клімчук стягнень за порушення встановленого порядку та умов відбування покаран­ня не мав.

Яке рішення і на підставі якої норми Кримінально-виконав­чого кодексу України необхідно прийняти начальнику виховної колонії рішення?

· Засудженому Хвалько, який відбував покарання в Павло­градській виховній колонії (Дніпропетровська область), випо­внилося 18 років. До його звільнення після закінчення строку залишилося 3 роки. Постановою начальника колонії засудже­ного Хвалька, який навчається в профтехучилищі цієї колонії, для подальшого відбування покарання переводять до виправної колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання.

Який порядок залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку?

Яке рішення має бути прийняте стосовно засудженого Хвалька?

· Засуджений Івано-Франківським обласним судом Полто­рацький відбував третій рік довічного позбавлення волі й утримувався в камері Івано-Франківського СІЗО із засудженим Пухом, який раніше працював слідчим в прокуратурі, та засудже­ним Петренком, який вчинив злочин під час відбування пока­рання в місцях позбавлення волі. Полтарацький звернувся до начальника СІЗО із заявою, в якій просив дозволити побачення із священиком, а також відправити заяву до Європейського Суду з прав людини, в якій засуджений вказав, що вікна його камери повністю закриті ставнями, йому видається щодня лише 250 г води для чаю або молока, що адміністрація вилучила щоденник, календар і заборонила читати періодичні видання. Начальник СІЗО відмовив засудженому.Керуючись нормами Кримінально-виконавчого кодексу Украї­ни, проаналізуйте цю ситуацію.

Яке рішення повинен був прийняти начальник СІЗО?

· Засуджена Павленко відбуває покарання у виді позба­влення волі у виправній колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами утримання. Сьогодні її дитині виповнюється 3 роки. Постановою начальника колонії дитина направляється до відповідного дитячого закладу. До звільнення Павленко з виправної колонії залишилося 11 місяців.

В якому випадку адміністрація виправної колонії має право до звільнення Павленко продовжити перебування дитини у будинку дитини при виправній колонії?

Який існує порядок передачі дитини родичам засудженої або іншим особам?

· Засуджений до покарання у виді позбавлення волі Горбачов, який є потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС, за­явив, що йому на підставі цього має бути надане додаткове харчування, а також він має право на тримання його в окре­мому приміщенні.

 

Питання для самоконтролю

1. Особливості виконання позбавлення волі відносно неповнолітніх.

2. Особливості застосування заходів заохочення та стягнення до неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі.

3. Умови надання права на проживання за межами колоній вагітним жінкам і жінкам, які мають дитину у віці до трьох років.

4. Умови, за яких вагітна жінка та жінка, яка має дитину у віці до трьох років можуть бути звільнені від відбування покарання у виді позбавлення волі.

Порядок і умови відбування довічного позбавлення волі.

 


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 162 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПЕРЕДМОВА | До змістового модулю 1 | Додаткова література | Додаткова література | Додаткова література | Додаткова література | Тема 1. Кримінально-виконавче право та кримінально-виконавче законодавство України. | Тема 2. Виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі | Тема 4. Залучення до праці та виховний вплив як засоби виправлення та ресоціалізації засуджених до позбавлення волі. | ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Додаткова література| Додаткова література

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.005 сек.)