Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги до початку роботи

Читайте также:
  1. Автоматизовані робочі місця як засіб автоматизації роботи маркетологів
  2. Апарати захисту від перенапруг: принцип дії, особливості конструкції, вади та переваги. Загальні вимоги до розрядників
  3. Будівельні роботи по спорудженню контактної мережі
  4. Будова та принцип роботи відцентрового просіювача МПП-ІІ.
  5. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  6. Визначення форм та методів обслуговування відвідувачів у барі. Санітарні та психофізіологічні вимоги до бармена. Розробка спеціальних видів карт коктейлів, пива, кави, чаю.
  7. Визначення. Конструкція. Особливості роботи

ВСТУП

 

Електроустаткування – це сукупність електротехнічних пристроїв, які призначені для виконання певних функцій. Стан електрообладнання, яке виконує функцію електропостачання, у багатьох випадках визначає ефективність основного виробництва. Вихід із ладу (відмова в роботі) обладнання системи електропостачання може привести до небезпеки життя людей, порушення складного технологічного процесу, масового недовідпуску продукції та інших матеріальних збитків. Тому основною метою експлуатації електроустаткування є забезпечення бажаного рівня його надійності протягом усього терміну служби.

Від якісного виконання ремонтних робіт залежить рівень надійності електрообладнання, досягнення ним проектних техніко-економічних показників. Тому роботам з ремонту електрообладнання повинна передувати інженерна підготовка, а організація планування керівництво ремонтними роботами повинні здійснюватися кваліфікованими інженерно-технічними робітниками.

Ремонт електрообладнання, його наступна експлуатація виконується у відповідності з проектно-кошторисною документацією, галузевими правилами, нормами, заводськими інструкціями та іншими нормативно-технічними документами. Підтримання працездатності обладнання здійснюється за рахунок його технічного обслуговування, при якому виконуються періодичні огляди, профілактичні вимірювання, випробування, діагностування стану обладнання, усуваються виявлені дефекти і несправності.

Найбільш дієвим засобом підтримання електрообладнання в належному технічному стані, відновлення працездатності і продовження терміну експлуатації є сучасний якісний ремонт. Такий ремонт електрообладнання потребує матеріальних затрат. Фахівець повинен знати системи обслуговування і ремонту електрообладнання з найменшими матеріальними затратами.

1 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМИКАЧА

У-220-1000/2000-25У1

 

Триполюсний масляний баковий вимикач У-220-1000/2000-25У1 серії „Урал” розрахований на номінальну напругу 220кВ, номінальний струм 1000/2000 А і струм вимкнення 25 кА. Має просту конструкцію, призначений для зовнішнього встановлення.

Таблиця 1.1- Технічна характеристика вимикача

Основні параметри Норма для вимикача
1 Номінальна напруга, кВ 2 Найбільша робоча напруга, кВ 3 Номінальний струм, А 4 Номінальний струм вимкнення, кА 5 Потужність вимкнення, МВ*А 6 Допустимий наскрізний струм КЗ: - початковий період, кА - амплітудне значення, кА 7 Допустимий струм термічної стійкості /допустимий час його дії/, кА 8 Власний час вимкнення з приводом, с 9 Час вимкнення , с 10 Мінімальна безструмова пауза при АПВ, с 11 Маса вимикача без масла, кг 12 Маса масла на три полюса, кг   1000/2000       0,05 0,08 0,9  

2 ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ 

2.1 Підготовка до капітального ремонту

Підготовка до капітального ремонту повинна проводитись у відповідності з конкретними об’ємами робіт, передбачених для даного вимикача.

В період підготовки до ремонту проводиться оснащення ремонту у відповідності :

- з переліком інструментів, які застосовуються;

- перелік приладів, які застосовуються;

- норми розходу запасних частин;

- норми розходу матеріалів на капітальний ремонт вимикача.

Передбачається виконання всього об'єму ремонтних робіт на місці встановлення вимикача.

Ремонт вимикача проводиться бригадою, склад якої визначається конкретним об'ємом робіт і плановими термінами простою вимикача в ремонті.

До початку ремонтних робіт повинна бути укомплектована бригада із працівників відповідних кваліфікацій, які пройшли навчання, перевірку знань і інструктаж з ПТБ. Кваліфікаційний склад бригади:

· майстер 1 чол.

· бригада з ремонту вимикача: 6 чол.

- електрослюсар 5-го розряду 1 чол.

- електрослюсар 3-го розряду 3 чол.

- електрослюсар 2-го розряду 2 чол.

Загрузка...

При проведені капітального ремонту вимикача ремонтний персонал повинен виконувати всі заходи безпеки, які є в правилах:

а) до роботи допускаються особи, які знайомі з механізмом вимикача і,

які пройшли відповідну технічну підготовку;

б) під час вмикання і вимикання вимикача присутність персоналу

біля механізму не допускається;

в) при перевірці роботи вимикача з приводом, персонал повинен бути

вилучений з бака вимикача;

г) на час роботи на вимкненому вимикачі необхідно закрити

собачку болтом, яка його вимикає.

Прийом вимикача із ремонту здійснюється експлуатаційним персоналом. Після прийому вимикача із капітального ремонту (24 години роботи під навантаженням ) оформляється:

а) акт прийому вимикача із капітального ремонту;

б) відомість основних показників технічного стану вимикача після

капітального ремонту.

2.2 Зовнішній огляд і розбирання вимикача

Оглянути вимикач і привід, звернути увагу на підтікання масла і рівень масла.

Провести декілька операцій вимкнення і вмикання.

Зняти оперативну напругу.

Випробувати вводи:

а) виміряти опір ізоляції вводів;

б) виміряти tg δ ізоляції вводів;

в) провести випробування масла вводів.

Виміряти опір ізоляції вторинної обмотки трансформаторів струму

(10-20 МОм).

Злити масло з баків за допомогою насоса в тару.

Розбирання вимикача:

- загальне розбирання вимикача;

- розбирання дугогасильного пристрою;

- розбирання масловказівника;

- розбирання масляного буфера.

 

2.3 Технічні вимоги на дефекацію і ремонт деталей загального застосування

Різьбові з'єднання і кріпильні деталі.

Стан різьби перевірити зовнішнім оглядом.

Шпильки без дефектів викручувати не рекомендується.

Деталі підлягають заміні при наступних дефектах:

а) вм’ятинах, зриву різьби;

б) люфтів при закручуванні гайок;

в) тріщинах та іржі;

г) пошкодження граней та кутів.

Деталі підлягають ремонту при наступних дефектах:

а) незначних пошкоджень по різьбі;

б) незначних пошкоджень загальної відстані 10% від

довжини витка.

Отвори для шплінтів в болтах і шпильках не повинні бути забиті.

Перед встановленням, різьбове з’єднання змащуємо.

Плоскі шайби, стопорні і пружинні шайби.

Деталі підлягають заміні при:

а) наявності тріщин;

б) втраті пружності;

в) розводі пружинної шайби.

 

 

 

Пружинні шайби допускаються до повторного застосування тільки у тому випадку, якщо вони не втратили своєї стійкості.

Пружини.

 

Пружини підлягають заміні при наявності таких дефектів:

а) надломів, тріщин;

б) нерівності крока витків пружин;

в) втраті пружності.

Пружність пружин контролювати вимірюванням сили пружини.

Гумові деталі.

Стан гуми визначається зовнішнім оглядом.

Гумові деталі підлягають заміні при:

а) тріщинах, зрізах;

б) деформації;

в) втраті пластичності;

г) раковинах, завусениців.

До повторного застосування допускаються гумові деталі, які не мають перерахованих дефектів.

В зимовий період гуму рекомендується прогрівати до кімнатної температури.

Деталі із бакеліту, фібри.

Стан деталей перевіряється зовнішнім оглядом.

Деталі підлягають заміні при:

а) зрізах, тріщинах;

б) морщинах, складках;

в) нерівномірності товщини прокладок більше 0,1 мм.

Вали, осі.

Осі підлягають заміні при:

а) зносу по діаметру;

б) викривлення осей;

в) тріщинах, завусениців.

Викривлення осей перевіряють по лінійці.

Діаметр осей перевіряють штангенциркулем.

Заусинці, на поверхні осей, знімають напильником.

Вм’ятини, на робочих поверхнях осей, визначають виміром найменшого діаметру у місці вм’ятини.

Ролики, які утримують собачки.

Деталі підлягають заміні при:

а) тріщинах;

б) вм’ятинах на робочих поверхностях;

в) завусениців на поверхні.

 

Глибину вм’ятин на робочих поверхнях роликів визначають виміром найменшого діаметру у місці вм’ятини.

Обпилювання вм’ятин на робочих поверхнях собачок і роликів забороняється.

2.4 Технологічна послідовність виконання робіт

Перелік робіт приводжу у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1- Перелік робіт, які виконуються

 

Назва роботи
1 Зовнішній огляд, злив масла 2 Вскриття люків і внутрішній огляд вимикача 3 Демонтаж дугогасильних пристроїв 4 Ремонт дугогасильних пристроїв 5 Ремонт рухомих контактів та ізолюючих штанг 6 Ремонт баків 7 Ремонт вводів 8 Ремонт приводу і привідного механізму 9 Збирання вимикача 10 Регулювання вимикача 11 Відбір проби масла 12 Зняття характеристик 13 Фарбування  

 

Сітковий графік приводжу на рисунку 4.1

 

2.5 Технічні вимоги на дефектацію і рухомого контакту

 

Таблиця 2.2- Технічні вимоги на дефектацію перемички

Позиція на рисунку 2 Можливі дефекти Спосіб встановлення дефекту Спосіб усунення дефекту
Обгорання, оплавлення. Оплавлення на глибину більше 2 мм Огляд Обпиляти, зачистити, замінити
Пошкодження різьби Огляд Відновити різьбонарізним інструментом
Тріщини Огляд Замінити
Задири Огляд Зачистити, обезжирити авіаційним бензином Б-70, покрити бакелітовим лаком повітряного сушіння

Технічні вимоги до відремонтованої деталі:

1. Тріщини, деформації не допускаються.

2. Зрив нитки більше чим на одну витку не допускається.

3. Після опилювання допускаються заглиблення не більше 0,5 мм.

4. Розміри: А – не менше 125 мм, Б – 75 +(-) 5 мм, В – 65 +(-) 20 мм.

 

3 ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

3.1 Перелік інструменту і пристосувань

Таблиця 3.1- Перелік інструментів і пристосувань

Назва К-сть, шт
1 Ключ рожковий, двохсторонній 2 Ключ важільний 7813-0003 3 Ключ розвідний (S= 30 мм.) 4 Плоскогубці (150 мм.) 5 Викрутка слюсарно-монтажна (7810-0318) 6 Молоток слюсарний(400 г.) 7 Лещата слюсарні 8 Напильник плоский(300 мм.) 9 Плашка кругла 10 Штангенциркуль 11 Набір щупів 12 Лінійка вимірювальна(500 мм.) 13 Ножниці 14 Мітчики 15 Свердла спіральні (d=3-20 мм.)   16 Шаблон для перевірки степені недоходу 17 Шаблон для перевірки правильності встановлення контактних перемичок 18 Домкрат 19 Круги шліфовані 20 Пристрій для зняття віброграми 21 Пристрій для спуску і підйому камер масляних вимикачів У-220-1000/2000-25У1   По необхідності      

3.2 Перелік приладів

Таблиця 3.2 - Перелік приладів для ремонту

Назва Застосування
1 Мегомметр на напругу (1000В) 2 Мікрометр (1000 мкОм)   3 Віброграф(12 В) 4 Вольтметр(0,1-1000 В) 5 Міст постійного струму 6 Амперметр 7 Пристрій для посріблення   8 Реостат змінний 9 Динамометр розтягу   10 Лупа 11 Пульт налагодження вимикача   Вимірювання опору Вимірювання перехідного опору контактів Зняття віброграми - Вимірювання опору - Оновлення посріблених контактних поверхонь Регулювання напруги Вимір початкового і максимального зусилля - Перевірка одночасності замикання контактів полюса  

 

 

3.3 Перелік запасних частин

Таблиця 3.3 - Норми розходу запасних частин на капітальний ремонт

вимикача

Назва К-сть, шт
1 Дугогасильний пристрій 2 Рухомі контакти 3 Штанга 4 Трансформатор струму ТВ-220-25 5 Направляюча 6 Шунт 7 Накладка 8 Контакт верхній 9 Контакт проміжний 10 Контакт нижній 11 Прокладка 12 Перемичка 13 Штанга камери 14 Котушка для вмикання приводу 15 Котушка для вимикання приводу

3.4 Перелік матеріалів

Таблиця 3.4 - Норми розходу матеріалів на капітальний ремонт вимикача

  Назва   Норми розходу на ремонт одного вимикача
1 Масло трансформаторне, кг 2 Мастило ЦИАТИМ-203, кг 3 Мастило ГОИ-54, кг 4 Бензин, л 5 Ганчірка для обтирання, кг 6 Шкірка шліфувальна, м2 7 Фарба жовта, червона, зелена, сіра, чорна, кг 8 Гума, кг 9 Лак бакелітовий, кг   1,5 1,5 8,0 20,0 1,0 ЗА необхідністю 3,0 1,0  

 

3.5 Вибір стропів і вантажопідйомних механізмів для підняття

маслонаповнених вводів масою 250 кг

Вибираю необхідний діаметр стропа для підняття маслонаповнених вводів вимикача У-220-1000/2000-25У1.

Маслонаповненні вводи мають масу 250 кг. Для цього складаю такелажну схему строповки ( рисунок 4.2). Вибираю 2 стропи однопетлеві з гаками на кінцях. Приймаю число віток стропа n=2. Кут відхилення стропу від вертикалі α=15 . Визначаю зусилля, яке діє на одну вітку стропу

,

де m = 1,04- коефіцієнт, який залежить від кута α. [4,сторінка 512]

Визначаю мінімальне розривне зусилля:

Рм.р.=kS, де k=6 - коефіцієнт запасу міцності [4,сторінка 511]

Рм.р. = 6·130= 780 [ кг·с ]

По ДЕСТУ 3071-74 вибираю м’який стальний канат подвійної скрутки діаметром 3 мм. із розрахунковим розривним зусиллям 1250 кг·с, яке більше мінімального розривного 780 кг·с і розрахунковою границею міцності проводу при розтягненні 180 кг·с/мм2.(тип ТК конструкції 6×37 з органічним сердечником).

В якості вантажопідйомного механізму вибираю спеціальний автокран типу КС-1563 на базовому автомобілі ЗИЛ-130. [4, таблиця 6.12]

4 ЕСКІЗИ ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ РЕМОНТУЄТЬСЯ

АБО ЙОГО ВУЗЛІВ

 

 

1- номер події;

0- номер попередньої події, від якої залежить

дана подія;

1,8- ранній термін здійснення події;

1,8- пізній термін здійснення події.

 

 

1 Зовнішній огляд, злив масла

2 Вскриття люків і внутрішній огляд вимикача

3 Демонтаж дугогасильних пристроїв

4 Ремонт дугогасильних пристроїв

5 Ремонт рухомих контактів та ізолюючих штанг

6 Ремонт баків

7 Ремонт вводів

8 Ремонт приводу і привідного механізму

9 Збирання вимикача

10 Регулювання вимикача

11 Відбір проби масла

12 Зняття характеристик

13 Фарбування

 

Рисунок 4.1- Сітковий графік капітального ремонту вимикача типу

У-220-1000/2000-25У1

 

 

 

1-хомут

2-поліспаст;

3-кільце хомута;

4-строп;

5-гак;

6-підйомне кільце;

7-тримач

 

Рисунок 4.2 - Схема строповки маслонаповненого вводу

5 ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ

РЕМОНТНИХ РОБІТ

5.1 Загальні вимоги

Охорона праці –це комплекс різних заходів, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і законодавчих, спрямованих на створення безпечних і здорових умов праці. Правильна організація праці при ремонті означає створити умови для високопродуктивної і безпечної роботи, передбачати можливу небезпеку й запобігти їй, забезпечити потрібні санітарно-гігієнічні умови працівникам. До початку роботи на об’єкті весь ремонтний персонал повинен детально бути проінструктований з питань технічної безпеки. Інструктаж проводить майстер. Крім цього, кожен працюючий повинен в процесі своєї виробничої діяльності керуватися правилами безпеки, які викладені в спеціальних виданнях.

У всіх найбільш небезпечних місцях даного об’єкту необхідно вивісити відповідні плакати і попереджувальні знаки. Окремі ділянки повинні мати достатнє природне або штучне освітлення. Перед тим, як приступити до роботи, слід перевіритинаявність і справність пристроїв заземлення станків.

Ручний електрифікований інструмент повинен оснащуватися пристроями для заземлення його корпусів. Для ручних переносних ламп застосовувати напругу не більше 36 В, а при роботах в сирих приміщеннях не вище 12 В.

Необхідно, щоб на місці була аптечка. Разом з цим ремонтний персонал повинен знати правила гасіння пожежі в електроустановках.

При роботах з ручним інструментом дерев’яні рукоятки повинні бути виконані з міцних порід дерева(бук, дуб), а інструмент (молотки) міцно і правильно насаджений на рукоятки.

До роботи - зі спеціальності електрослюсар по ремонту обладнання розподільчих пристроїв /вимикачів/допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медогляд у встановленому порядку,мають відповідну кваліфікацію, пройшли перевірку знань ПТБ, ПТЄ, ППБ, та інструкцій у встановленому для даної професії і посади, і мають групу по електробезпеці не нижче 2 - ї. Дані про проходження медогляду і перевірки знань вказаних Правил і про допуск до виконання спеціальних робіт

заносяться в "Посвідчення перевірки знань і допуску до роботи", яке робітник повинен мати при собі постійно, будучи на роботі.

Під час руху у виробничих приміщеннях і по території електростанцій чи підстанцій ВРП- бути уважним і прислухатися до сигналів транспорту, що рухається, а також до повідомлень, які передаються по трансляції. Не наступати на кришки люків, перекриття каналів, котлованів для запобігання падіння в них.

Ходити в зоні діючого обладнання дозволяється тільки для виконання робіт по затверджених маршрутах. Забороняється перебувати без захисних касок у виробничих приміщеннях, в ремонтній зоні, в зоні діючого обладнання, ВРП.

Куріння дозволяється тільки в спеціально обладнаних для цього місцях.

Не стояти і не ходити під рухомим вантажем, під риштованням, або в місцях, де можливе падіння різних предметів.

Не переходити і не перебігати дороги перед транспортом, що рухається. Транспорт, що стоїть на проїзній частині обходити: безрейковий - тільки ззаду, рейковий - з переду.

Не нагромаджувати проходи і підходи до електроустановок, а також пожежні проїзди проходи.

Не відкривати, не вмикати і не торкатися до електроустановок і обладнання, якщо вони не відносяться до зони обслуговування.

Забороняється наступати на електропроводи і кабелі, а також не допускати, щоб їх переїжджав транспорт.

Виконувати тільки ту роботу, яку доручав майстер або бригадир, при умові, що відомі безпечні способи її виконання. Не виконувати будь-чиїх розпоряджень, якщо вони протирічать вимогам Правил безпеки І можуть привести до нещасного випадку.

Помітивши порушення ПТБ іншим працівником, або небезпеку для оточуючих, попередити їх і майстра про необхідність дотримання вимог, які гарантують безпеку робіт.

При виконанні робіт з застосуванням масел, емалі, лаків, фарб і розчинників використовувати захисні засоби, маючи на увазі, що випари цих речовин є шкідливими для здоров'я.

Не користуватися захисними засобами, які не пройшли встановлених випробувань, або термін чергового випробовування, яких закінчився.

Знати і вміти застосовувати Правила надання першої долікарської допомоги при ураженні електричним струмом, переломах, опіках і інших травмах.

При одержанні на виробництві травми, або відчувши недомагання необхідно терміново повідомити майстра і звернутися в медпункт.

При виявленні пожежі негайно прийняти заходи по її ліквідації. Повідомити про це майстра, або черговий персонал. Знати і вміти користуватися засобами пожежегасіння.

Підтримувати чистоту на робочому місці у виробничих приміщеннях.

Дотримуватися режиму праці і відпочинку згідно правил внутрішнього трудового розпорядку.

Вимоги до початку роботи

Перевірити і впевнитися у тому, що виконані всі організаційні і технічні заходи при підготовці робочого місця, які гарантуюсь виконання робіт у діючих електроустановках.

Привести в порядок спецодяг і захисні засоби, перевірити їх справність і надійність. При несправності повідомити майстра і замінити їх.

Перевірити справність інструменту і оснастки, несправні замінити. Ручний інструмент зберігати в інструментальній сумці або ящику

При виконанні робіт в умовах ВРП при напруженості електричного поля вище 25 кВ/м одягнути екрануючий комплект /костюм/, при цьому його треба заземлити, якщо працюючий знаходиться на землі, або іншій основі з низькою провідністю, а при розміщенні безпосередньо на металевих конструкціях - заземляти екрануючий костюм не обов'язково.

Працюючи в зоні впливу напруженості електричного поля можна використовувати інші екрануючі пристрої :металеві дашки, навіси, палатки із металізованої тканини і інші. До екрануючи пристроїв прирівнюється кабіна і кузов машини, пересувної майстерні, лабораторії, а також будівлі із залізобетону.

Отримуючи, електро- і пневмо- інструмент, переконатися в його справності і випробувати на холостому ході.

Впевнитися в готовності засобів пожежегасіння і наявності засобів надання першої допомоги.

Отримати наряд-допуск чи розпорядження на роботі і пройти інструктаж з безпеки їх виконання.

5.3 Вимоги під час роботи

Виконувати заданий об'єм робіт не порушуючи технологію ремонту.

Забороняється знімати або переносити заземлення або огородження і плакати. У випадку необхідності тимчасово зняти заземлення або огородження /для проїзду автомашини, вантажопідйомних механізмів/ треба отримати дозвіл від чергового персоналу. Після закінчення цих робіт заземлення і огородження повинні бути відновлені.

Забороняється проникати в сусідні комірки діючого обладнання. Залишати робоче місце можна тільки з дозволу майстра або виконавця робіт.

При роботі на висоті користуватися монтажними поясами з страхувальними канатами.

При роботі з вантажопідйомними механізмами суворо дотримуватися вимог Правил техніки безпеки. „Роботи з застосуванням автомобілів, вантажопідйомних машин, механізмів і драбин.

Знати схему напруженості електричного поля підстанції, ВРП, особливо в місці виконанняробіт /на робочому місці /. При напруженості електричного поля до 5 кВ/м час перебування в ньому не обмежується. При напруженості вище 20 до 25 кВ/м час перебування не повинен перевищувати 10хвилин. Допустимий час Т /в годинах /, перебування в електричному полі напруженістю вище 5 до 20кВ/м розраховується по формулі Т=50 :Е , де Е - напруженість електричного поля в контрольній зоні/на робочому місці/

На всі роботи, які виконуються з застосуванням вантажопідйомних механізмів, на висоті або в особливо небезпечних умовах необхідно мати Проект виконання робіт ВПР.

Переміщення вантажів дозволяється тільки під наглядом особи, відповідальної за безпечне переміщення вантажів кранами /майстра/.

Під час проведення налагоджувальних робіт територія навколо вимикача повинна бути огороджена канатом з попереджувальними плакатами "Вхід заборонено, небезпечно для життя ".

Не допускається підніматися на вимкнутий вимикач з повітренаповненими відділювачами. Підніматися на увімкнутий вимикач, баки якого заповнені стиснутим повітрям, допускається тільки при проведенні налагоджувальних робіт, при цьому повинна бути знята напруга з електромагніту управління і прийняті заходи, що запобігають випадкове вмикання.

5.4 Вимоги при закінченні роботи

Привести в порядок робоче місце: прибрати інструмент, пристрої, матеріали, запчастини, прибрати робоче місце. При повному закінченні ремонту вимикача вивезти з робочого місця пересувну майстерню, робоче місце очистити від усіх залишків, предметів, і матеріалів, які застосовувалися в ремонті. Привести вимикач в робочий стан.

 

6 ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ,

ЯКА ОФОРМЛЯЄТЬСЯ ПРИ РЕМОНТІ

І ПІСЛЯ ЙОГО ЗАКІНЧЕННЯ

Форма акту ремонту масляного вимикача У-220-1000/2000-25У1

 

Енергосистема

Підприємство

Відомість

 

Основних показників технічного стану вимикача після капітального ремонту.

Тип Завод-виготовлювач

Заводський № Рік виготовлення

Причини ремонту

(плановий, неплановий)

Початок роботи

(дата)

Закінчення роботи

(дата)

 

Таблиця 6.1 - Випробовування вимикача з електромагнітним приводом

Характеристика Норма
1 2
1 Найменша напруга вмикання, В 2 Найменша напруга вимкнення, В 3 Опір котушок вмикання, Ом 4 Опір котушок вимикання, Ом 5 Швидкість рухомих контактів при вимкненні, м/с 6 Швидкість рухомих контактів при напрузі на виводах 93,5/187 В, м/с 7 Швидкість рухомих контактів при вмиканні напруги на виводах привода 110/220 В, м/с 8 Швидкість рухомих контактів при вимкненні напруги на виводах 121/242 В, м/с 9 Швидкість рухомих контактів 93,5/187 В, м/с 10 Швидкість рухомих контактів при напрузі на виводах 110/220 В, м/с 11 Швидкість рухомих контактів при вмиканні 121/242 В, м/с   77,5/155 65/130 0,23/0,92 11/44,8 1,6±0,3   1,9±0,4   2,3±0,4   2,5±0,4 3,6±0,4   4,2±0,4   4,4±0,4    
 

Продовження таблиці 6.1

 
1 2
12 Швидкість вмикання рухомого контакту(максимальна) 93,5/187 В, м/с 13 Швидкість вмикання рухомого контакту(максимальна) 110/220 В, м/с 14 Швидкість вмикання рухомого контакту(максимальна) 121/242 В, м/с 15 Власний час вимкнення вимикача з приводом 110/220 В, с 16 Власний час вимкнення з приводом 132/264 В, с 17 Власний час вмикання вимикача на виводах котушки вмикання 18 Власний час вимкнення вимикача на виводах котушки вимикання 110/220 В, с 19 Власний час вмикання вимикача з приводом на виводах котушки вмикання 121/242 В 20 Власний час вимкнення вимикача на виводах котушки вимкнення 71,5/143 В, с     3,6±0,4   4,2±0,4   4,4±0,4   0,05 0,04   0,9   0,8   0,7   0,06  

 

 

 

Таблиця 6.2 - Регулювання вимикача

Характеристика Норма
1 Хід траверси з врахуванням ходу в буфері, мм. 2 Хід рухомих контактів камери, мм. 3 Хід в контактах, мм. 4 Хід штока масляного буфера, мм. 5 Хід пружинного буфера, мм. 6 Час стику зовнішніх контактів одного полюса, с. 7 Час стику внутрішніх контактів, с. 8 Зазор на приводі, мм. 9 Зазор між важелем вала і боковим упором 10 Недохід до „Мертвої” точки 800+5(-15) 101±2 8+2(-1) 50-3 1-2 1-2 0-2

 

 

 

Оцінка якості роботи.

 

1 Назва і адрес підприємства

 

2 Назва робіт

 

3 Загальна оцінка робот(добре)

 

 

Керівник організації ___________________________________

/посада, організація, підпис /


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 246 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задача 8.| ВИСНОВКИ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.063 сек.)