Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВИСНОВКИ. При вивчені дисципліни ”Організація і технологія ремонту електроустаткування

Читайте также:
  1. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  2. Висновки
  3. ВИСНОВКИ
  4. ВИСНОВКИ
  5. Висновки
  6. Висновки
  7. ВИСНОВКИ

 

При вивчені дисципліни ”Організація і технологія ремонту електроустаткування електростанцій і електричних мереж”, а саме питання ремонту ,масляних вимикачів,головна увага повинна бути приділена питанням організації ремонтних робі,технології ремонту електрообладнання,методам випробувань,діагностиці стану та нормативної технічної документації.

Знання вказаних питань дозволяє майбутньому фахівцеві швидко і успішно адаптуватися в сучасних умовах виконання ремонтних робіт і експлуатації електрообладнання як на промислових підприємствах, так і в енергосистемах.

Основними завданнями спеціаліста залишаються питання підвищення ефективності ремонтних робіт і експлуатація обладнання систем електропостачання. Цього досягають завдяки більш повної їх індустріалізації – скороченням обсягів робіт, які виносяться на ремонтну площадку, і перенесенням цих робіт в заводські умови, подальшої механізації ремонтних робіт, залученням для ремонту складного і дорогого обладнання, кваліфікованих спеціалістів від підприємств-постачальників.

Підвищення ефективності експлуатації електрообладнання досягається удосконаленням методів його профілактичних випробувань і діагностичного контролю його стану, які дозволяють оцінити дійсний стан електрообладнання з визначенням запасу його працездатності, попередити виникнення аварійних ситуацій і тим самим підвищити надійність електропостачання споживачів.

Удосконалення знань спеціалістів області ремонту і експлуатації електрообладнання досягається вивченням спеціальної нормативно-технічної літератури, далеко не повний перелік якої приведений в бібліографічному списку. Потрібно мати на увазі, що ця література постійно змінюється, стає застарілою, далеко не завжди не встигає за технічним прогресом.

Фахівець повинен слідкувати за появою нових матеріалів, конструкцій, технологій у вибраній сфері діяльності, в тому числі, за допомогою таких засобів масової інформації та Інтернет. Удосконалення знань спеціаліста досягається також за участю у технічних семінарах, конференціях, відвідуванням галузевих виставок, які систематично організовуються в області енергетики і електротехнічної промисловості.

На курсовому проекті я розробив проект виконання робіт на капітальний ремонт масляного вимикача У-220-1000/2000-25У1.

Капітальний ремонт даного обладнання виконується з періодичністю один раз в 6-8 років. Такий ремонт виконується з метою підтримання та відновлення працездатності обладнання.

В пояснювальній записці я приводжу технічну характеристику даного вимикача. В розділі організація технології ремонту приводжу підготовчі, основні і заключні етапи роботи з врахуванням послідовності їх виконання.

Основним переліком робіт, які виконуються при капітальному ремонті вимикача є: зовнішній огляд, злив масла; вскриття люків і внутрішній огляд вимикача; демонтаж дугогасильних пристроїв; ремонт дугогасильних пристроїв; ремонт рухомих контактів та ізолюючих штанг; ремонт баків; ремонт вводів; ремонт приводу і привідного механізму; збирання вимикача; регулювання вимикача; зливання масла та відбір проби масла; зняття характеристик; фарбування.Розробив технічні вимоги на дефектацію і ремонт рухомого контакту.

Вибрав технічне оснащення необхідне для ремонту вимикача

У-220-1000/2000-25У1., а саме: інструменти і пристосування; прилади; запасні частини; матеріали.

Для строповки маслонаповнених вводів вибрав необхідний діаметр стропа із врахуванням мінімального розривного зусилля, а також автокран в якості вантажопідйомного механізму.

В розділі охорона праці я розробив безпечні умови робіт, які виконуються при капітальному ремонті масляного вимикача.

Привів перелік технічної документації, яка оформляється в процесі ремонту та після його закінчення.

Загрузка...

В графічній частині виконав ескізне креслення полюса вимикача та рухомого контакту.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Текстова навчальна документація (Посібник). Структура і правила

оформлення технічної документації. Бурштинський енергетичний

технікум. 2002

 

2. Методичні рекомендації з охорони праці при ремонті електроустаткування

електростанцій електричних мереж. Бурштинський енергетичний технікум.

 

3. Руководство по капитальному ремонту масляного выключателя У-220-

1000/2000-25У1. Служба передового опита и информаций союзтехэнерго

М:. 1981

 

4. Справочник по ремонту и техническому обслуживанию электрических

сетей под ред. К. М. Антипова, И. Е. Бандуилова – М:. Энерго­

атомиздат, 1987


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 198 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вимоги до початку роботи| НЕ ПУГАЙТЕСЬ! ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.009 сек.)