Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Журнально-ордерна та меморіально-ордерна форми бухгалтерського обліку. Зміст і правила складання журналів за кредитом відповідних рахунків і відомостей до них

Читайте также:
  1. I ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЧЕЙ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  2. I. Общие методические приемы и правила.
  3. I.2. Факторы формирования самооценки детей младшего школьного возраста
  4. II. Порядок формирования контрактной службы
  5. II. Порядок формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли
  6. II. Правила заключения договоров и оформления
  7. II. Специальные методические приемы и правила.
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Облікові регістри є спеціальними таблицями, пристосованими для реєстрації і угрупування в них даних про наявність засобів і операції з ними, які зафіксовані в первинних документах, для накопичення і зберігання облікової інформації.

В регістрах наперед указуються кореспондуючі рахунки, що полегшує облікову реєстрацію і забезпечує правильне віддзеркалення господарських операцій на рахівницях.

Регістри бухгалтерського обліку класифікуються:

1) за характером бухгалтерських записів:

- систематичні записи - застосовуються для записів господарських операцій в систематизованому вигляді по однорідних ознаках, тобто на бухгалтерських рахунках. Приклад - Головна книга;

- хронологічні - застосовуються для обліку господарських операцій в календарному порядку їх здійснення і оформлення. Приклад - Касова книга;

- комбіновані - в них відображається систематичні і хронологічні записи. Приклад - Журнал-ордер;

2) за змістом:

- синтетичні (господарські операції відображаються в узагальненому вигляді й лише у вартісному виразі);

- аналітичні (кожна господарська операція записується з необхідною повнотою в двох показниках (вартісному і натуральному) і супроводжується текстом пояснення);

3) на вигляд:

- бухгалтерські книги, які застосовуються для систематичних і хронологічних записів (Головна книга);

- картки, які застосовуються для обліку основних засобів і товарно-матеріальних цінностей;

- відомості, які відкриваються до журналів-ордерів для отримання додаткової інформації по господарських операціях.

Способи виправлення помилок в регістрах бухгалтерського обліку

Помилково зроблений запис в регістрах виправляється декількома способами:

- Спосіб «червоне сторно».Неправильний бухгалтерський запис знищується шляхом складання сторнувального запису, в якому повторюється кореспонденція рахунків і сума помилкового запису. Запис робиться червоним чорнилом або обводиться у квадратну рамку, після чого робиться правильний запис.

Якщо відображена завищена сума, то сторнується різниця.

- Спосіб додаткових проводок. Застосовується, коли в господарських операціях занижена сума. Для виправлення записується проводка на необхідну суму.

При використанні обох способів обов'язково указується зміст записів, що приводяться, та надається посилання на проводку, яка виправляється.

Виправлення помилок повинне бути підтверджено підписом особи, що підписала документ.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 170 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Значення і роль бухгалтерського обліку в Україні | Складання сальдового балансу, оборотної та шахової відомостей | Складання сальдового балансу, оборотної та шахової відомостей | Схеми активного і пасивного рахунків | Сутність методу подвійного запису | Класифікація рахунків бухгалтерського обліку | Оцінювання як елемент методу бухгалтерського обліку. | Калькулювання (калькуляція) як елемент методу бухгалтерського обліку. Елементи затрат калькуляції. | Документація та інвентаризація як елементи методу бухгалтерського обліку. Види документації. Способи перевірки документів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Нестача цінностей.| Облік розрахунків, довгострокових і поточних зобов'язань.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)