Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мета бюджетного регулювання та шляхи її досягнення

Читайте также:
  1. Бюджетного вирівнювання в Україні
  2. В. Система налоговых бюджетных взаимоотношений между бюджетами всех уровней на всех стадиях бюджетного процесса.
  3. Вертикальне регулювання контактних проводів
  4. Вимоги до господарських рішень та умови їх досягнення.
  5. Внебюджетного фонда
  6. Глава 19 – полномочия участников бюджетного процесса федерального уровня.
  7. Державне регулювання фінансового ринку України: сутність, сфери та важелі регулювання
Властивості Вертикальне бюджетне регулювання Горизонтальне бюджетне регулювання
Мета Забезпечення необхідними дохідними джерелами бюджетів різних рівнів відповідно до діючого порядку розмежування повноважень між органами державної влади та місцевим самоврядуванням Ліквідація відмінностей у бюджетній забезпеченості бюджетів місцевого самоврядування (міських за категоріями міст, селищних і сільських), фінансове вирівнювання
Досягається шляхом Розподілу видатків між бюджетами і надання їм доходів, достатніх для фінансування визначених видатків Вирівнювання доходів і видатків однотипних видів місцевих бюджетів

 

Збалансування бюджетів одного рівня досягається за допомогою бюджетного регулювання, тобто перерозподільних процесів у межах бюджетної системи, шляхом надання коштів фінансово «бідним» територіям або вилучення коштів у відносно «багатих» територій.

Бюджетне регулювання – це діяльність щодо збалансування державного та місцевих бюджетів.

У процесі бюджетного регулювання вирішується багато завдань, основними серед яких є:

- досягнення відповідності між видатками та доходами місцевих бюджетів різних видів, тобто їх збалансування;

- забезпечення рівномірності в надходженні доходів для запобігання затримок у фінансуванні видатків;

- створення зацікавленості органів місцевого самоврядування у повній мобілізації доходів на своїй території;

- забезпечення самостійності використання додатково одержаних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів;

- перерозподіл бюджетних ресурсів між фінансово «багатими» та «бідними» територіями;

- зв'язок між обсягами одержаної фінансової допомоги з конкретними зусиллями щодо мобілізації податків і зборів, залучення додаткових дохідних джерел;

- здійснення фінансового вирівнювання.

У вітчизняній бюджетній практиці використовуються наступні два методи бюджетного регулювання:

1) метод відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків і доходів, які надходять до місцевих бюджетів (такі доходи називають регулюючими) і

2) надання фінансової допомоги бюджетам в обсязі певної визначеної суми (у вигляді бюджетних трансфертів).

Метод відсоткових відрахувань має свої переваги, які характеризуються рівномірністю надходжень в часі, достатньо великими обсягами надходжень, рівномірністю надходження по території країни, захищеністю від впливів економічних та інших факторів, які могли б спричинити коливання в обсягах доходів. Цим вимогам відповідають такі загальнодержавні податки як податок на додану вартість, акцизний збір, податок на прибуток підприємств і прибутковий податок з громадян. Перелік регулюючих податків, які використовуються для збалансування місцевих бюджетів, на сьогодні став досить обмеженим (податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб), проте відповідність зазначеним вище критеріям, а також вагома фіскальна роль визначають їхню достатність у процесах бюджетного регулювання.

При застосуванні методу відсоткових відрахувань використовують нормативи: 1) єдині для місцевих бюджетів усіх адміністративно-територіальних одиниць; 2) групові – єдині в межах певних груп місцевих бюджетів (наприклад, залежно від рівня податкового потенціалу і бюджетної забезпеченості на одного жителя); індивідуальні для кожного бюджету.

У наш час відбувся перехід до застосування єдиних і групових нормативів у бюджетному регулюванні, а також закріплення ПДВ за державним бюджетом України загалом зумовили посилення централізації бюджетних ресурсів, збільшення кількості дотаційних місцевих бюджетів і зростання їхньої залежності від державного бюджету.

За сучасних умов важливе місце у процесі бюджетного регулювання займають трансферти. Разом із запровадженням Бюджетного кодексу України вони стають основним методом бюджетного регулювання. Такі зміни відповідають кращому досвіду зарубіжних країн, який підтверджує тенденцію до зростання ролі бюджетних трансфертів, що знаходить відображення у збільшенні їхньої частки у сукупних доходах місцевих бюджетів.

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 311 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Цільові фонди місцевого самоврядування | Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів | Допомогою бюджетних видатків | За рахунок місцевих бюджетів | Які утримуються з місцевих бюджетів | Програмно-цільовий метод | Місцевих бюджетів | Видаткової частини місцевих бюджетів | Тести для самоперевірки | Політика: поняття, цілі, завдання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поняття вертикальних і горизонтальних дисбалансів. Збалансування місцевого бюджету| Бюджетного вирівнювання в Україні

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)