Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальна структура

Читайте также:
  1. II. Методы и средства построения систем информационной безопасности. Их структура.
  2. II. Структура Переліку і порядок його застосування
  3. IV. Создание, организационная структура и руководство ВПО
  4. V. Организационная структура и органы управления КРОО ГОК.
  5. VI.Приблизительная структура курсовой работы.
  6. Административный процесс (понятие и принципы, виды и структура)
  7. Аналіз та структура показників страхового ринку України.
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Життєвий цикл формується з певних етапів (фаз) проекту і процесів, кожний з яких виконується протягом декількох етапів, Методика Oracle CDM визначає наступні фази життєвого циклу інформаційної системи:

· стратегія (визначення вимог);

· аналіз (формулювання детальних вимог до прикладної системі);

· проектування (перетворення вимог в детальні специфікації системи);

· реалізація (написання та тестування додатків);

· впровадження (установка нової прикладної системи, підготовка до початку експлуатації);

· експлуатація (підтримка додатка і стеження за ним, планування майбутніх функціональних розширень).

Перший етап пов'язаний з моделюванням і аналізом процесів, що описують діяльність організації, технологічні особливості роботи. Метою є побудова моделей існуючих процесів, виявлення їх недоліків і можливих джерел удосконалення. Цей етап не є обов'язковим у разі, коли існуюча технологія й організаційні структури чітко визначені, добре зрозумілі і не потребують додаткового вивчення і реорганізації.
На другому етапі розробляються детальні концептуальні моделі предметної області, що описують інформаційні потреби організації, особливості функціонування і т. п. Результатом є моделі двох типів:

· інформаційні, що відображають структуру і загальні закономірності предметної області;

· функціональні, що описують особливості вирішуваних завдань.

На третій стадії (етапі проектування) на підставі концептуальних моделей виробляються технічні специфікації майбутньої прикладної системи - визначаються структура і склад бази даних, специфікується набір програмних модулів. Початковий варіант проектних специфікацій може бути отриманий автоматично за допомогою спеціальних утиліт па підставі даних концептуальних моделей. На етапі реалізації створюються програми, що відповідають всім вимогам проектних специфікацій.

Методика Oracle CDM виділяє наступні процеси, що протікають протягом життєвого циклу інформаційної системи;

· визначення виробничих вимог;

· дослідження існуючих систем;

· визначення технічної архітектури;

· проектування і побудова бази даних;

· проектування і реалізація модулів;

· конвертація даних;

· документування;

· тестування;

· навчання;

· перехід до нової системи;

· підтримка та супровід.

Процеси складаються з послідовностей завдань, завдання різних процесів взаємопов'язані з допомогою явних посилань.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 104 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Процедури в управлінні проектами | Склад учасників проекту. Чинники, що впливають на склад учасників | Середовище оточення проекту. Характеристика зовнішнього та внутрішнього середовища проекту. | Ознаки класифікації проектів інформатизації та їх особливості | Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем | Розробка корпоративної інформаційної системи | Систем на розвиток реінжинірингу бізнес-процесів | Проекти ІТ консалтингу. Особливості управління консалтинговими ІТ-проектами | Каскадна модель життєвого циклу інформаційної системи | Недоліки каскадної моделі |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Стандарти та методики| Міжнародний стандарт ISO / IEC 12207: 1995-08-01

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.037 сек.)