Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задачі для самостійного розв’язування. 1. Скільки грамів глюкози повинно знаходитись у 0,5 л розчину

Читайте также:
  1. В. Задачі для самоконтролю з відповідями.
  2. Варіанти для самостійного виконання
  3. Варіанти завдань для самостійного виконання
  4. Задачі для розв’язання
  5. Задачі для розв’язання
  6. Задачі для самоконтролю
  7. Задачі для самостійного розв’язування

1. Скільки грамів глюкози повинно знаходитись у 0,5 л розчину, щоб його осмотичний тиск (при тій же температурі) був таким, як і розчину, в 1 л якого міститься 0,2 г гліцерину ?

Відповідь: 9,0 г.

2. При 25˚С осмотичний тиск розчину, що містить 2,80 г високомолекулярної сполуки в 200 мл розчину, дорівнює 0,70 кПа. Знайти молекулярну масу розчиненої речовини.

Відповідь: 4,95×104 а.о.м.

3. Скільки грамів сахарози необхідно розчинити в 100 г води, щоб:

а) знизити температуру замерзання розчину на 1°С?

б) підвищити температуру кипіння розчину на 1°С?

Відповідь: а) 18,4 г; б) 65,8 г.

4. Розчин, що містить 2,1 г KOH у 250 г води, замерзає при -0,519°С. Знайти ізотонічний коефіцієнт для цього розчину.

Відповідь: 1,86.

5. В рівних кількостях води розчинено в одному випадку 0,5 моль цукру, а в іншому –0,2 моль CaCl2. Температура замерзання цих розчинів однакова. Визначити уявну ступінь дисоціації CaCl2.

Відповідь: 0,75.


 

 

Упорядники:

Єгоров Павло Олексійович

Ольга Борисівна Нетяга

Ольга Іванівна Темченко

Інна Геннадіївна Романова

 

Методичні вказівки до ров’язування задач на тему:

"Розчини" з дисципліни "Хімія"

для студентів усіх спеціальностей

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 203 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ | Приготування розчинів | Приготування розчинів | Задачі для самостійного розв’язування | Осмос і осмотичний тиск | Підвищення температури кипіння та зниження температури замерзання розчинів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Використання законів Вант-Гоффа та Рауля до розчинів електролітів| МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.013 сек.)