Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пластинчасті й спіральні теплообмінники

Читайте также:
  1. Трубчасті теплообмінники

У харчових виробництвах все більше поширення здобувають пластинчасті теплообмінники. Вони використаються для нагрівання, охолодження, пастеризації й стерилізації молока, пива, вина й інших продуктів

Пластинчастий теплообмінник(мал. 7.11) складається з рами й пластинчастої поверхні.

Рис. 7.11. Схема пластинчастого теплообмінника: 1,2, 11, 12 - штуцери; 3 - основна стійка, 4 - верхній кутовий отвір, 5 - гумова прокладка; 6 - гранична пластина, 7 - штанга, 8 - притискна плита, 9 - допоміжна стійка; 10 - гвинт, 13 - гумова прокладка пластини, 14 - нижній кутовий отвір, 15 - теплообмінна пластина  

Рама2 має дві стійки: основну 3 і допоміжну 9. У стійках кріпляться горизонтальні штанги 7, на яких підвішуються пластини 15 з гумовими прокладками 13 і плити 8 для стиску пакета пластин.

Пластинчаста поверхня утвориться теплообмінними пластинами з нержавіючої сталі сітчасто-потокового, стрічково-потокового (Рис.7.12) або іншого типу. Завдяки рифленій поверхні пластин при порівняно малій швидкості руху рідини (0,3, 0,8 м/с) за рахунок штучної турбулізації потоку досягають високих коефіцієнтів теплопередачі при незначному гідравлічному опорі. Залежно від напрямку потоку рідини в робочому апарату пластини діляться на ліві Л и праві П.

А б в
Рис. 7.12. Конструкції теплообмінних пластин пластинчастого теплообмінника: а - стрічково-потокова пластина; б - схема руху рідини в міжпластинкових каналах; в - сіткова-потокова пластина

Для лівої пластини кутові отвори для входу й виходу рідини розташовані ліворуч, для правої - праворуч, якщо дивитися на пластини з лицьової сторони. Залежно від кількості й розташування кутових отворів входу й виходу рідини пластини діляться на 16 видів. Виготовляють їхнім способом холодного штампування з листової нержавіючої сталі товщиною 0,7 -1 мм. Кожна пластина має кутові отвори.На кожній пластині в апарату є відповідне клеймо, на якому зазначено його тип, різновид і порядковий номер. Таврування пластин потрібно для виконання нових компонувань апарата, а також для зборки його після ремонту.

У пластинчастому теплообміннику пластини розташовані паралельно один одному й ущільнені по краях прокладками. Між робочими поверхнями утворяться невеликі зазори, канали, по яких з однієї сторони пластини тече продукт, з іншого боку - тепло- або холодоносій.

Сукупність каналів, по яких рухаються продукт, тепло- і холодоносій в одному напрямку паралельно один одному, не змішуючись, називається пакетом.

Пластинчастий апарат розділений на пакети, з яких складаються секції: рекуперації, пастеризації, охолодження крижаною водою. Секції відділені друг від друга розділовими плитами, у які вмонтовані штуцери для підведення й відводу рідин.

Стиск пакета пластин відбувається за допомогою гвинтових пристроїв на кінцях штанг 10 (мал.7.11) з боку допоміжної стійки. Зусилля стиску пластин визначається по шкалах, установленим на нижній і верхній розпірках. Нульова оцінка встановлюється по рисі на планці стяжки й відповідає мінімальному стиску пластинчастого апарата, що забезпечує герметичність каналів. Після стиску пластин в апарату утворяться дві герметичні системи каналів, одна йз яких призначена для тепло- або холодоносія, а інша - для продукту.

У пакетах і секціях завдяки різним комбінаціям кутових отворів формуються колектори для продукту, тепло- або холодоносія. На плитах і основній стійці розміщені штуцера для підведення й відводу продукту, теплоносія або холодоносія до колекторів.

У спіральних теплообмінниках поверхня теплообміну утворять два зігнуті у вигляді спіралей 1 (мал. 7.13) металеві аркуші товщиною 2-4 мм, внутрішні кінці яких приварені до поділяючої перегородки 2. Утворені в такий спосіб спіральні канали розміром 8 або 12 мм обмежені з торців кришками 3.

Рис. 7.13. Спіральний теплообмінник: 1 - спіраль, 2 - розподільна перегородка, 3 - кришка.

 

Спирали приварюються до однієї із кришок. Друга кришка встановлюється або із плоскою прокладкою, або зі спіральної прокладковою манжетою U-образного перетину. Спіральні теплообмінники мають площа поверхні теплообміну від 10 до 100 м2.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 384 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Внешняя политика. Русско-японская война | Первая российская революция | Изменения в политической системе Российской империи | ИЗ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ | Реформы Столыпина | Глава 7. Устаткування для ведення теплових і масообмінних процесів | Технологічне встаткування для ведення теплообмінних процесів | Класифікація теплообмінних апаратів | Поверхневі й зрошувальні конденсатори | Устаткування для бланшування й ошпарювання сировини |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Трубчасті теплообмінники| Пароконтактні нагрівачі

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.07 сек.)