Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Назва прийому Репортери

Читайте также:
  1. IV . Выписать из текста слова – названия основных частей оборудования , описаного в этом тексте.
  2. IV. Правила прийому до вищого навчального закладу
  3. V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
  4. VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів
  5. XX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  6. Благодаря названному принципу параллельная акция осязаема еще до того, как становится известно, что же это такое
  7. Блок прийому, переробки й зберігання інформації.

Опис прийому Ця робота з текстом доцільна, якщо треба ознайомити учнів з періодикою чи додатковим матеріалом. Учитель пропонує їм уявити себе в ролі репортерів і записати на окремому аркуші найбільш цікаве, на їхній погляд, запитання до тексту.

Усі аркуші здаються вчителю, який пропонує учням витягнути по черзі аркуші із запитаннями й уявити, що в них беруть інтерв’ю.

Етап урокуЗакріплення та узагальнення

Назва прийому Малюнок на скелі

Опис прийомуПервісні люди на стінах печер зображали тварин, речі, які мали відношення до їхнього життя. Учню необхідно обрати лише одну річ, яка б символізувала художній твір, ученого та його відкриття, явище природи тощо.

Приклад 1. Література

Кришталевий черевичок - сказка Ш. Перро «Попелюшка».

Розкішний олень, у якого між рогами росте гілляста вишня,- твір Распе «Пригоди барона Мюнхгаузена».

Приклад 2. Географія

‰ - промілле (солоність океанічної або морської води).

Кактус - Мексика.

Кенгуру - Австралія.

Приклад 3. Економіка

Графічне зображення грошової одиниці (€) - євро.

© - авторський знак, наявність інтелектуальної власності.

Етап урокуЗакріплення та узагальнення

9.15. Назва прийому Створи тест

Опис прийомуЗапропонуйте учням наприкінці року створити систему тестів, яка б охоплювала весь вивчений матеріал підручника. Поясніть правила і принципи складання тестів, покажіть на прикладах, як це зробити правильно. Уточніть рівень створюваних тестів та їх тип (з однією правильною відповіддю, з декількома правильними відповідями та ін.). Кожен тест необхідно супроводжувати варіантами відповідей і фактичними відповідями. Сенс цього завдання не стільки в оцінюванні роботи, скільки у формуванні навичок складання тестів, тому обов’язковим є аналіз роботи учнів.

Етап урокуЗакріплення та узагальнення9.16. Назва прийому «Шерлок Холмс».

Опис прийому Скласти якнайбільше запитань до теми, що вивчається. Інші учні дають відповіді на запитання.

 

Етап урокуЗакріплення та узагальнення

9.17. Назва прийому «Впізнай мене».

Опис прийому Вчитель називає ознаку фігури, поняття. Учні повинні відгадати. Якщо не відгадують з першого разу, вчитель пропонує більш точну інформацію. Якщо і цього разу не вгадали, вчитель проговорює таке твердження, що не впізнати загадане неможливо, але оцінка за такі відповіді з кожним разом зменшується.

 

Етап урокуЗакріплення та узагальнення

9.18. Назва прийому «Доміно».

Опис прийому Частини формул написані на двох картках кожна. Необхідно знайти до кожної картки її половинку.

 

Етап урокуЗакріплення та узагальнення

9.19. Назва прийому «Аукціон».

Опис прийому Кожному з учнів треба назвати якусь ознаку, формулу, властивість даної фігури. Хто назве останній – переможе.

 

10. Етап уроку Рефлексія

10.1. Назва прийому Бортовий журнал

Опис прийомуЦе - форма фіксації інформації з допомогою ключових слів, графічних моделей, коротких речень та умовиводів, питань. Частинами «бортового журналу», що задає викладач і які будуть заповнюватися учнями, можуть бути ключові поняття теми, зв’язки, які може встановити учень, важливі питання.

Етап урокуРефлексія

10.2. Назва прийому Дворядний круглий стіл

Опис прийомуУ процесі його проведення учитель формує з учасників дві групи. Перша група утворює «внутрішнє» коло. Учасники цієї групи вільно висловлюються з обговорюваної проблеми. При цьому важливо, щоб учні не критикували точку зору інших, а коротко й чітко висловлювали власну думку. Учасники другої групи («зовнішнє коло») фіксують висловлення учасників внутрішнього кола, готуючи свої коментарі й питання. Коментарі можуть стосуватися суті обговорюваного питання, процесу обговорення у внутрішньому колі, закономірностей у висловлюваних позиціях, можливих причин подібних висловлювань. Учасники внутрішнього кола повинні чітко й стисло висловити свою думку, зв’язуючи її з попередніми висловлюваннями. Учитель здійснює координацію роботи, не втручаючись у зміст висловлювань, направляючи діалог у рамки обговорюваної проблеми, фіксуючи різні точки зору. Після закінчення роботи внутрішнього кола викладач пропонує групі, що утворює зовнішнє коло, взяти участь в обговоренні. Учасники зовнішнього кола працюють відповідно до правил, описаних вище. Наприкінці роботи викладач просить учасників сформулювати висновки в усній або письмовій формі, після чого висловлює свої зауваження й коментарі.

Етап урокуРефлексія

10.3. Назва прийому Щоденник

Опис прийомуІснують різні види щоденників: звичайний, щоденник - художній альбом, двочастинний щоденник (у першій графі - спостережувані факти, цитати з висловлювань, в іншій - коментарі) та інші. На відміну від есе й «бортового журналу», щоденник ведеться протягом тривалого проміжку часу й дозволяє учневі здійснити більш вдумливу рефлексію, як відстежуючи безпосередній процес, так і порівнюючи свої дії в часі («відкладена» рефлексія).

Це варіант групової письмової рефлексії у формі питань і відповідей учасників групи. Пропонований спосіб дозволяє за досить короткий проміжок часу провести письмову рефлексію з метою взаємообміну думками.

Етап уроку Рефлексія

10.4. Назва прийому Незакінчене речення

Опис прийому «Музика для мене - це...»

«Я б запитав композитора про...»

«Я б хотів (не хотів) бути на місці...»

Серед усної форми проведення рефлексії не можна не згадати й психологічну складову цього процесу.

Етап уроку Рефлексія

10.5. Назва прийому Підіб’ємо підсумки

Опис прийому Один з найпоширеніших прийомів усної рефлексії, що, як правило, застосовується на етапі завершення уроку,- це промовляння за такою схемою:

На уроці я...

- дізнався...

- зрозумів...

- навчився...

- найбільший мій успіх - це...

- найбільші труднощі я відчув...

- я не вмів, а тепер умію...

- я змінив своє ставлення до...

- на наступному уроці я хочу...

Етап урокуРефлексія

10.6. Назва прийому Портфоліо

Опис прийомуРізні варіанти портфоліо, що являють собою набір робіт учнів або студентів, зв’язують окремі аспекти їхньої діяльності в більш повну картину. Портфоліо може включати набір оцінних листів, листів спостережень, фрагменти щоденників, «бортових журналів», відеофрагменти, проекти й плани виступів. Портфоліо - це щось більше, ніж просто папка учнівських робіт, це спланована заздалегідь індивідуальна добірка досягнень учнів.

Етап урокуРефлексія

10.7. Назва прийому Саморефлексія

Опис прийомуУчні відповідають на запитання: «Чи справдилися мої очікування?», «Про що мені хочеться поговорити? Яку проблему хотілось би порушити?»

Етап урокуРефлексія

10.8. Назва прийому Синквейн

Опис прийомуВіршовані форми (наприклад, синквейн - п’ятиряддя) - це спосіб творчої рефлексії, що дозволяє в художній формі оцінити вивчене поняття, процес або явище.

Етап урокуРефлексія

10.9. Назва прийому Кольорова феєрія

Опис прийомуДо особливих видів письмової рефлексії відносять ті, в яких задіяні маленькі кольорові форми (стіки - невеликі кольорові квадрати). Робота зі стіками не вимагає стільки часу й зосередженості, як у «великих» письмових формах проведення рефлексії - есе, щоденник та ін. Водночас вони дозволяють зберегти якесь інкогніто та не примушують до обнародування власної позиції. Стіки можуть застосовуватися під час проведення як онтологічної, так і психологічної складової рефлексії. Наприклад, на столі в учнів лежать стіки трьох кольорів (зелений, жовтий, червоний), які відповідно означають: «Я все зрозумів», «Мені дещо незрозуміло», «Мені складно зрозуміти». Під час пояснення нової теми вчитель просить показати стіки, які відповідають рівню розуміння конкретної ситуації. Після цього вчитель приймає рішення - продовжити пояснення, повернуться на вихідні позиції й пояснити знову, змінити тактику пояснення, взяти на замітку й попрацювати індивідуально з окремими учнями. У разі використання кольорових стіків можна контролювати зміну настрою класу (або самооцінку власної діяльності учнів) під час уроку або зрозуміти результат емоційного настрою після проведеного заняття. При цьому використовують як колірні характеристики, так і малюнки. Діти малюють смайлики, в яких показують власні емоційні відчуття після проведення уроку. На вже готових заготівках (малюнках) стіків підкреслюють потрібне: наприклад, зростання або зниження інтересу до уроку; посилення або зменшення рівня діяльності й т. ін.

Етап урокуРефлексія

10.10. Назва прийому Есе

Опис прийомуЕсе - твір невеликого обсягу, що розкриває конкретну тему й має підкреслене суб’єктивне трактування, вільну композицію, орієнтацію на розмовну мову, прихильність до парадоксів. Написання есе покликано звернути учня до свого досвіду в усіх його протиріччях із певного питання.

Етап урокуРефлексія

10.11. Назва прийому Смайлики.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 73 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Опис прийому | Опис прийому | Опис прийому | Опис прийому | Опис прийому | Опис прийому | Правознавство |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Опис прийому| Опис прийому

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.016 сек.)