Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правознавство

Чи потрібно заборонити смертну кару?

Чи можу я звернутися до представників влади з протестом проти обов’язкової військової служби?

Географія

Чи має право на існування атомна енергетика? Чого більше - шкоди чи користі?

Чи потрібно звертати увагу на забруднення навколишнього середовища у сусідніх країнах?

Економіка

Що принесе Україні вступ до Світової Організації Торгівлі?

Але крім запитань до обговорення готується фактичний матеріал, який може бути придатний для діалогу. Цей матеріал виконує роль доказової бази для визначення позиції у діалозі.

Усвідомлення суспільних цінностей дає змогу об’єктивно аналізувати суперечливі ситуації громадського життя. Учасники дискусії повинні ознайомитись і зрозуміти визначення, цінності та фактичний матеріал, що використовують їхні опоненти. Основною перешкодою під час обговорення є ­неоднозначне трактування термінів. Щоб уникнути ускладнень, учасникам обговорення слід визначитися в тер­мінах.

Питання для аналізу дій учня:

• Чи достатньо обґрунтована ваша позиція?

• Чи доказовими є ваші аргументи?

• Чи доведений фактичний матеріал, який використовувався?

• Якими будуть наслідки запропонованих позицій?

• За яких обставин ви зможете змінити свою по­зицію?

Етап урокуРобота з текстовими матеріалами

5.3. Назва прийому Дискусія

Опис прийому Існує декілька варіантів дидактичного визначення терміна «дискусія»:

• Публічне обговорення будь-якого суперечливого питання, проб­леми.

• Цілеспрямований і впорядкований обмін думками, ідеями, поглядами і судженнями заради пошуку ­істини.

• Дослідження та колективне обговорення проблемного питання, що передбачає обмін думками між учнями або вчителем та учнями.

• Відстоювання своєї думки, свого погляду на те чи інше питання шляхом обґрунтування.Етап урокуРобота з текстовими матеріалами

5.4. Назва прийому Контроль шляхом вибору завдань

Опис прийомуЦей методичний прийом доречний на уроках математики, фізики, хімії. Контрольна (перевірочна) робота виконується не шляхом розв’язування запропонованих задач, а шляхом вибору тих із них, які учень, на його думку, може розв’язати. На столах розкладаються задачі (завдання) трьох рівнів складності. Кожний учень читає умови завдань і робить відмітки на картці з допомогою оцінок за такими показниками: перші п’ять завдань - найпростіші, наступні - складніші, і нарешті, останні п’ять задач - складні. В останній графі ставиться буква «Н», якщо учень не розуміє задачі, і буква «П», якщо він розуміє завдання.

Учень Іванов Є. 9-А

Номери задач                      
Знаю                      
Можу розв’язати                      
Розумію (не розумію)                      

 

Етап урокуРобота з текстовими матеріалами

5.5. Назва прийому Концентрація

Опис прийомуКлас ділиться на групи. Кожна група отримує текст на аркушах. Аркуші перевернуті текстом униз. За сигналом учителя учні перевертають аркуші, читають протягом визначеного часу (1-2 хв) текст, а потім знову перевертають аркуші та віддають їх учителю. Після цього кожен учень записує в зошиті те, що запам’ятав із тексту. Далі група записує спільний текст на окремому аркуші. Виграє та команда, що найбільш повно відтворить текст.

Етап урокуРобота з текстовими матеріалами

5.6. Назва прийому Поєдинок

Опис прийомуКлас поділений на декілька груп. Кожній групі вчитель дає окремий текст (як з пройденого матеріалу, так і новий, але зі знайомим змістом). У кінці кожного тексту поставлено проблемне питання («Чи може...», «Що відбудеться, якщо...», «Чи вірне твердження...»).

У кожній групі призначають дуелянтів, решта учнів грає роль секундантів. Суперники від кожної групи по черзі сходяться в інтелектуальному поєдинку. Один учень висловлює свою точку зору на питання, а його суперник завдає «удар у відповідь» - контраргумент. При цьому враховується уміння вести суперечку, коректність, аргументованість. У цьому поєдинку, можливо, і не буде абсолютного переможця, а буде знайдено рішення, яке влаштує обидві сторони. Секунданти рецензують поєдинок і визначають найсильнішого бійця в інтелектуальних поєдинках.

Етап урокуРобота з текстовими матеріалами

5.7. Назва прийому Пошта

Опис прийомуКожному учню пропонується визначити свою «адресу» в класній кімнаті. Ряди парт гратимуть роль вулиць, самі парти або столи - будинків. Учні на аркушах записують питання за текстом домашнього параграфа, пишуть адресу однокласника (1-ша Зелена вулиця, будинок 3, Олені), свою зворотну адресу і з допомогою листоноші відправляють записку адресату. Адресати повинні письмово відповісти на питання. За командою вчителя гра зупиняється й оцінюються декілька «листів». Найвищу оцінку одержують ті, хто поставив цікаве питання й отримав на нього правильну відповідь.

Етап урокуРобота з текстовими матеріалами

5.8. Назва прийому Вартові

Опис прийомуУчні уважно читають текст. Учитель пропонує відвідати країну «Географію» (Біологію, Історію). Для цього їм потрібно пройти повз вартових. Але спочатку вчитель пропонує учням пройти кастинг на роль вартових. Для цього учні складають запитання до тексту. Ті два учні, які склали найбільше запитань (за визначений час), будуть виконувати роль вартових. Вартові по черзі ставлять запитання бажаючим потрапити до країни. Ті, хто відповіли, пропускаються вартовими, а іншим рекомендується ще почитати текст. Потім учні оцінюють вартових: чи достатньо глибокі й цікаві запитання вони поставили, чи повністю розкрили сутність матеріалу у своїх запитаннях.

Етап урокуРобота з текстовими матеріалами

5.9. Назва прийому Театр «Мім»

Опис прийомуУсі учні читають навчальний матеріал за певний проміжок часу, визначений учителем. Клас ділиться на дві команди. Учасники однієї команди мають зобразити будь-яке речення чи абзац (за вибором) пантомімою, а інша команда - здогадатися і пояснити, про що саме йдеться. Потім інша команда відтворює текст, а друга вгадує.

Етап урокуРобота з текстовими матеріалами

5.10. Назва прийому Філософи

Опис прийомуБудь-який матеріал, як стверджують психологи, краще запам’ятовується, якщо його розкласти по полицях на сім одиниць. Цими одиницями можуть бути такі філософські категорії:

1) особливості;

2) спільне;

3) одиничне;

4) зміст;

5) форма;

6) явище;

7) сутність.

Учитель пропонує учням (за певний час) прочитати текст і розкласти весь матеріал за названими категоріями, створивши таким чином своєрідну таблицю-конспект. Залежно від особ­ливостей та складності матеріалу вчитель може виділити інші категорії. Перемагає той, хто повністю впорається із завданням. Конспект обговорюється в класі.

Етап урокуРобота з текстовими матеріалами

5.11. Назва прийому Ланцюжок

Опис прийомуУчні читають запропонований учителем текст. Потім кожен по черзі має поставити запитання до тексту і водночас дати відповідь одним словом на поставлене йому запитання. Виграє той, хто поставить найцікавіше запитання і дасть найвдалішу відповідь. Перше запитання ставить учитель. Потім перший учень відповідає на питання і пропонує запитання другому учню, другий відповідає та ставить питання третьому тощо.

Етап урокуРобота з текстовими матеріалами

5.12. Назва прийому Шерлок Холмс

Опис прийомуУчням пропонується швиденько прочитати текст і скласти до нього якнайбільше запитань, не користуючись самим текстом. Питання мають охопити весь матеріал і врахувати найменші дрібниці. Визначається найдовший список питань. Учні дають відповіді на них. Учитель відзначає найбільш активних гравців.

Етап урокуРобота з текстовими матеріалами

5.13. Назва прийому Шпаргалка

Опис прийомуУчням пропонується зробити шпаргалку (у три етапи) до складного або великого за обсягом тексту домашнього завдання. Цей методичний прийом прийнятний тоді, коли матеріал добре знайомий учням.

Етап 1. Скласти план тексту, використовуючи всього декілька ключових слів. Умова: на читання однієї сторінки тексту і конспектування відводиться тільки 30 секунд. Записи, які стосуються однієї сторінки підручника, відділяються суцільною лінією.

Етап 2. Текст знову з першої сторінки. Конспект записують у формі коротких тез. На роботу з однією сторінкою тексту відводиться 1 хвилина.

Етап 3. До шпаргалки записують питання з кожної сторінки, час роботи - 1 хвилина.

Після закінчення роботи проводиться конкурс шпаргалок (найкращі шпаргалки і питання).

Етап урокуРобота з текстовими матеріалами

5.14. Назва прийому Шпаргалки

Опис прийомуУчням пропонується прочитати текст. Необхідно передати його зміст з допомогою малюнків, умовних позначень або схем. Ці шпаргалки (підписані) віддаються вчителю. За бажанням учні підходять до вчителя і витягають шпаргалку. За цією шпаргалкою потрібно відтворити текст. Відзначаються найкращі шпаргалки та доповідачі.

Етап урокуРобота з текстовими матеріалами

5.15. Назва прийому Мовники

Опис прийомуУчням пропонується прочитати текст. Далі вони переказують текст колективно. Кожен по черзі називає іменник (або прикметник), який точно ілюструє наступне речення тексту. При цьому кожен наступний учасник має повторити названі попередниками слова. Виграє той, хто жодного разу не зіб’ється.

 

6. Етап уроку Вивчення основних понять

6.1. Назва прийому Бачено-небачено

Опис прийомуРобота з вивчення термінів може проводитись і в групах. Учні об’єднуються в декілька команд по п’ять-шість осіб. Учитель вивішує на дошці заздалегідь виготовлений плакат, на якому різними кольорами великим і дрібним (помітним здалеку) шрифтом «уздовж і поперек» написано 15-20 слів (кількість варіюється відповідно до тематики). Після закінчення наперед обумовленого часу (40 с або 1 хв) плакат знімається, а команди записують усі слова, що запам’яталися.

Потім команди обмінюються своїми записами для перевірки. Командам бажано домовитися вносити виправлення в чужі записи ручкою іншого кольору. Перевіряючі виправляють помилки, описки і вписують «не побачені іншою командою слова», після чого кожний учень перевіряючої команди ставить свій підпис.

Аркуші повертаються колишній команді - тепер уже для перевірки перевіряючих. Початковий плакат учитель знову вивішує на дошку для звіряння та з’ясування можливих непорозумінь. Після цього визначають переможця. Виграють ті команди, у записах яких виявилося менше всього помилок і пропущених слів.

Плакати для завдання «Бачено-небачено» можуть виготовлятися і самими учнями під час уроку. Для цього один учасник від кожної команди тягне «долю» - квиток з указівкою тієї або іншої теми.

Кожна команда протягом установлених 5-8 хвилин готує свій плакат, відшукуючи потрібні слова в підручниках і словниках. Коли все готово, команди покидають свої місця, залишаючи там виготовлений плакат, і одну-дві хвилини вивчають плакат чужої, запам’ятовуючи все, що на ньому написано. А повернувшись після сигналу на місце, записують побачене, допомагаючи один одному. Потім може проводитися перевірка записів, так само, як в описаному основному варіанті завдання.

«Бачено-небачено» можна використовувати як для закріплення пройденого, так і для вивчення нового матеріалу на уроках з усіх предметів, варто лише змінити зміст плакатів.

Етап урокуВивчення основних понять

6.2. Назва прийому Місткий кошик

Опис прийомуЦей методичний прийом дуже доречний перед проведенням тематичного оцінювання, оскільки грає роль розминки.

На аркуші паперу діти малюють кошик, на якому пропонується написати терміни (поняття, географічна або історична номенклатура, персоналії та ін.) з вивченої теми. Головне, щоб «кошик» був заповнений доверху. Через певний час учитель зупиняє гру і просить одного з учнів зачитати слова. Учні викреслюють назви, які повторюються в їх записах. Переможцем виявиться учень, у якого більше за інших записано термінів, тобто в якого найбільш місткий кошик для знань.

 

Етап урокуВивчення основних понять

6.3. Назва прийому Кросворди

Опис прийомуМожна запропонувати такі варіанти роботи з кросвордом:

1. Розгадати кросворд, заповнивши порожні клі­тинки.

2. Сформулювати питання до слів у заповненому кросворді.

3. Заповнюючи кросворд, визначити, яке ключове слово виділено, і пояснити його значення.

4. Створити кросворд самостійно, використовуючи терміни, які були вивчені раніше.

Етап урокуВивчення основних понять

6.4. Назва прийому М’яч

Опис прийомуЦе один з варіантів опрацьовування термінології. Кидаючи м’яч, учитель (або учні) називає термін, а той, до кого м’яч потрапив, дає стисле пояснення, про що йдеться.

Етап урокуВивчення основних понять

6.5. Назва прийому Павучки

Опис прийомуДля роботи над поняттями можна використовувати невеликі структурно-логічні схеми - «павучки». Слово обводять овалом і до нього підбирають ключові слова, які характеризують ці поняття. Ці слова утворюють «ніжки павучка». «Павучки» використовуються для усної зв’язної мови, характеристики понять.

Етап урокуВивчення основних понять

6.6. Назва прийому Понятійні диктанти

Опис прийомуУчитель диктує або учні виписують зі словника необхідні поняття або їх визна­чення

Етап урокуВивчення основних понять

6.7. Назва прийому Слабка ланка

Опис прийомуДля того щоб закріпити нову термінологію, можна застосувати ігровий методичний прийом «Слабка ланка». Вчитель пропонує пригадати всі нові терміни уроку. Перший учень називає один термін, другий попередній і свій, третій - два попередні та свій і т.д. Порядок слів зберігається. Якщо учень помилився, то наступний не виправляє його, а говорить: «Слабка ланка». На уроці тематичного повторення й узагальнення такі ланцюжки можуть доходити до 20 і більше слів.

 

Етап урокуВивчення основних понять

6.8. Назва прийому Термінологічна розминка

Опис прийомуУчням, поділеним на мікрогрупи, даються два-три поняття. Завдання учнів - записати декілька визначень кожного поняття і потім захистити свою точку зору.

7. Етап уроку Вивчення нової теми

7.1. Назва прийому Асоціативні схеми

Опис прийомуТрадиційно вважається, що новий матеріал краще запам’ятовується, коли він занотований. Але сучасні дослідження вчених доводять, що звичайне нотування - слово за словом, речення за реченням, тобто інформація, яка розташована лінійно або стовпчиками, не зберігається у мозку. Мозок запам’ятовує інформацію тоді, коли вона має вигляд певних моделей, схем та асоціацій. Тому не записуйте, а малюйте асоціативні схеми.

Основні принципи створення асоціативних схем такі:

Уявіть, що мозкові клітини - наче деревця, на гілках яких зберігається тематично споріднена інформація. На аркуші паперу спробуйте накреслити основні моменти будь-якої теми у формі дерева.

1. Починайте схему в центрі аркуша з головного елемента, найкраще символа, від якого розгалужуються інші елементи.

2. Записуйте тільки одне слово чи символ на позначення одного пункту, який хочете запам’ятати, одну головну тему для кожної ­гілки.

3. На ту саму гілку помістіть споріднені пункти, наче промені сонця.

4. Для подібних тем беріть олівці чи маркери одного кольору.

5. Малюйте стільки малюнків і символів, скільки зможете.

6. Коли закінчите малювати одну розгалужену гілку, обмалюйте її різнокольоровою лінією.

Регулярно доповнюйте кожну схему. Легше починати із загального, а далі побудувати асоціативну схему, переходячи до конкретного, коли довідаєтесь щось нове з тематики.

Сміливо малюйте, сміливо користуйтеся кольоровими олівцями, і ви побачите результат. Влаштуйте конкурс на кращий зошит з номінаціями - «Найяскравіша», «Найакуратніша», «Найбільш творча», «Містер суперсхема» і т. д. Але тільки для себе чітко розставте пріоритети: основне - знання, а конкурс тільки для того, «щоб примусити коня пити».

Етап урокуВивчення нової теми

7.2. Назва прийому Діалог Ривіна

Опис прийомуРобота за методикою Ривіна передбачає читання або вивчення тексту абзацами. Під абзацами слід розуміти частину тексту до 12 рядків, яка має закінчену думку і зміст якої можна передати одним реченням (до 10 слів). Для вивчення абзацу необхідно спочатку з’ясувати його суть. Для виокремлення головної думки кожного абзацу рекомендуємо наступне:

• Знайдіть у тексті нові слова і словосполучення.

• Поясніть їх значення своїми словами або прочитайте за текстом, за необхідності скористуйтеся додатковою літературою.

• Складіть речення з новими словами, переконайтеся, чи правильно ви їх зрозуміли.

• Знайдіть основне слово або словосполучення аб­зацу.

• Усно поясніть, чому ви його вважаєте основним.

• Складіть речення з основним словом, щоб передати ідею абзацу, придумайте друге речення, виберіть, на ваш погляд, краще.

• Краще речення запишіть у зошит.

• Основним словом можуть бути предмети, явища, персоналії, події, про які йдеться в абзаці.

• Установіть зв’язки, залежність між цими об’єк­тами.

• Складіть речення, яке виражає суть абзацу, придумайте друге, виберіть краще.

• Підготуйте відповіді на запитання, запропоновані вчителем, учнями чи подані в підручнику.

• Складіть запитання для товариша.

• Придумайте опору для пояснення змісту абзацу іншому учневі.

• З’ясуйте перспективу розвитку ідеї, проблеми, ознаки, сферу застосування нових понять.

• Пов’яжіть засвоєну інформацію з раніше вивченим або прочитаним матеріалом.

Цю методику педагоги розцінюють як місток для формування складніших умінь: читання пункту, сторінки, розділу.

Етап урокуВивчення нової теми

7.3. Назва прийому Модель майбутніх знань

Опис прийомуМожна скласти пізнавальну модель предмета, що вивчається, і на початку уроку видати її всім учням. Модель дозволить кожному учню отримати цілісне уявлення про предмет, що вивчається. Методика роботи в цьому випадку припускає штрихування різними кольорами тих елементів моделі, які, з погляду учня, йому зрозумілі, осмислені, засвоєні. Наперед обговоріть, якими кольорами користуватимуться ваші підопічні, скажімо, червоний - «усе зрозуміло», оранжевий - «майже все зрозуміло», жовтий - «50x50», зелений - «дещо зрозуміло», блакитний - «sorry, нічого не зрозуміло». Кількість колірних позицій, які будуть вам підказувати, що треба повторити або пояснити ще раз (два або три), залежить тільки від вашої фантазії й особливостей предмета викладання.

Модель «майбутніх знань» може включати необхідні поняття, принципи, процеси, змістовні елементи, провідні ідеї, факти й осіб. Модель «майбутніх знань» також бажано зробити на великому аркуші ватману і вивісити на стенді в кабінеті, вона виконуватиме роль стрижня, каркаса предмета. Подібну модель можна скласти і для окремо взятої теми або уроку.

Етап урокуВивчення нової теми

7.4. Назва прийому На смак і колір

Опис прийому Цей методичний прийом буде доречний на уроках філологічного спрямування. Вчитель по ходу пояснення нового матеріалу надає учням широкий вибір завдань.

1. Виконати дві вправи з підруч­ника.

2. Написати маленький твір (це може бути вірш) у певному жанрі на певне правило.

3. Зробити зошитову сторінку «тексту з дірками».

4. Переписати «на точність» сторінку тексту з книжки, яку читаєш (можна не за програмою).

У всіх чотирьох типів завдань є свої прихильники. Утім, учні залежно від настрою пробують себе в різ­них ­жанрах.

Етап уроку Вивчення нової теми

7.5. Назва прийому Кмітливе читання

Опис прийомуУявіть собі, що перед вами лежить газета, яка виходить один раз на тиждень і складається із 40 сторінок. Як ми читаємо газету? Ми читаємо тільки те, у чому зацікавлені. А як знаємо, що читати? Річ у тому, що газета поділена на рубрики, тому, коли ви цікавитесь спортом, то перечитуєте тільки спортивні сторінки, або тільки економічні, якщо ваша сфера зацікавленості - бізнес. І навіть тоді ви не читаєте всіх ­спортивних чи економічних сторінок. Газетні заголовки висвітлюють основні проблеми, що дає змогу легко вибрати те, що нас цікавить. Тільки завдяки газетному стилю можна легко й ретельно вибрати найцікавіше. Традиційно у першому абзаці подають суть матеріалу, тому можна без зусиль прочитати тільки головне замість того, щоб «ковтати» всю статтю. Майже половину газети займають рекламні оголошення, ми на них майже не дивимось. Рекламодавці привертають нашу увагу з допомогою заголовків, малюнків та фотографій. Тому, якщо ви шукаєте пропозиції зимового відпочинку, то знайдіть їх миттєво, і вам не доведеться читати всю рекламну рубрику. Таким чином, нам удалося розгадати таємний код газети.

Аналогічні правила можна застосувати для читання наукової та науково-популярної літератури. Передусім запитайте себе: «Чому я це читаю? Що я хочу дізнатися? Яка інформація мені потрібна?»

Читайте будь-яку нехудожню книжку як книжку кулінарних рецептів. Адже, коли ви маєте намір на вечерю приготувати страву зі свинини, ви не будете читати розділи про торти та тістечка. А з розділу «М’ясні страви» виберете тільки ті сторінки, що вам цікаві сьогодні.

Етап урокуВивчення нової теми

7.6. Назва прийому Моделі, що ожили

Опис прийомуЦей методичний прийом є модифікацією вправи театральної педагогіки «Побутові механізми». Будь-яку навчальну модель, схему, малюнок, досвід можна запропонувати для «оживлення» учням, з’єднаним у робочі мікрогрупи (три-вісім осіб). Виконується ця дія без слів і коментарів, тільки з допомогою міміки, жестів. Не існує обмежень у застосуванні цього прийому (тільки відсутність сміливості у педагога, а фантазією вас щедро обдарують діти), уявіть собі, як здорово виглядає дослід з хімії або фізики, що «ожив», модель кругообігу води в природі або розподіл клітин.

Незвичність завдання й обмеженість часу (не більше 4-5 хв на підготовку) примушують учнів проявити кмітливість. По ходу демонстрації результатів «оживлення» учні інших мікрогруп відгадують, що саме оживляли.

У вихідному варіанті завдання учасники гри показують дію приладів, що були отримані ними за жеребкуванням, роботу їх внутрішніх механізмів. Учні домовляються, хто буде тією або іншою частиною механізму і яким чином йому доведеться взаємодіяти з іншими «частинами» під час «роботи» приладу.

Етап урокуВивчення нової теми

7.7. Назва прийому Пізнайко

Опис прийомуНа уроках географії під час вивчення теми «Політична карта світу», об’єднавшись у невеликі групи, учні копіюють контури якої-небудь країни, домальовують на контурах упізнаний предмет або тварину і передають «зашифроване» послання іншій групі. Сусідній команді треба вгадати за малюнком, що за державу «заховано» в малюнку, й обвести її межі на контурній карті.

Етап урокуВивчення нової теми

7.8. Назва прийому Сліпий капітан

Опис прийомуУчні кожного ряду вибирають собі капітанів, зав’язують очі, і ті, керуючись указівками-підказками тільки свого ряду, виконують зав­дання.

У початковій школі:

• витягають квиток із завданням для всього ряду;

• шукають предмет (підручник, таблицю, муляж);

• на дотик відгадують муляж, навчальний посібник, макет і розповідають про нього все, що знають.

У середній школі:

• розбирають фразу, записану на дошці, по членах речення;

• вписують правильні відповіді заданих прикладів і т. д.

Подібні форми роботи, як правило, викликають в учнів великий інтерес і надовго запам’ятовуються разом із тим навчальним матеріалом, який був задіяний у завданні.

Чим більше «сліпих капітанів», тим більш шумно, плутано і весело. Смішна плутанина стимулює прагнення учнів у спокійній обстановці (наприклад, удома) гарненько розібратися в навчальному матеріалі.

 

8. Етап уроку Фізкультхвилинка

8.1. Назва прийому Колективне відлуння по половинках

Опис прийомуСидячий за партами клас поділяється на дві частини. Одна половина - судить, інша - працює. Для вчителя в цій ситуації головне - швидко змінювати ролі між командами. Тоді темп вправи розминки трансформується в ритм. Часу на подібний варіант відводиться не більше однієї хвилини (у разі змін чотирьох-п’яти ролей), а заряду бадьорості вистачає надовго.

Етап урокуФізкультхвилинка

8.2. Назва прийому Колективне відлуння

Опис прийомуУмова цього завдання проста - клас відповідає на плескання ведучих (вчителя або однокласника) дружною луною. Коли ­ведучий плескає вперше, зазвичай клас відзивається плесканням у відповідь. Злагодженими оплесками вдається відповісти тільки в тому випадку, якщо всі присутні не замкнуті на собі, а відкриті для роботи з іншими. Ведучий може плескати декілька разів поспіль, змінюючи ритмічний малюнок. Плескання можна замінити на щигликів, чечітку, посвистування або навіть проголошення якихось слів (наприклад, вигуків або слів-винятків із правила).

Варіанти ускладнень можуть бути такими: ведучий плескає в долоні декілька разів (3-6) у визначеному ритмі, заміна плескання постукуванням по стільцю, стіні, колінах або притоптуванням.

Етап урокуФізкультхвилинка

8.3. Назва прийому Іван-покиван

Опис прийомуПочаткове положення: всі сидять; учитель, закривши очі (краще відвернувшись), задає класу число - і викидає над головою відповідну кількість пальців (якщо число більше п’яти, знадобляться обидві руки,- це зауваження не для математиків).

Потім він вимовляє: «Раз-два-три! Замри!» - розплющує очі (повертається до учнів). У класі має стояти рівно стільки учнів, скільки пальців їм було пред’явлено. Під час виконання ігрового завдання кожному з учнів доводиться швидко зорієнтуватися: якщо кількість менше заданої - схопитися самому; якщо ж більша - то миттєво сісти.

Родзинка цієї вправи - у своєрідній мобілізації всіх учасників.

Етап уроку Фізкультхвилинка

8.4. Назва прийому Зіпсований телефон

Опис прийомуДо речі, популярний «Зіпсований телефон» також будується на принципах ­естафети. У класі це можна зробити так: якесь слово пускається по середньому ряду, а крайні ряди «ловлять слово», тобто намагаються його відгадати.

Етап урокуФізкультхвилинка

8.5. Назва прийому Хто мене чує...

Опис прийомуУ класі стоїть шум, у цьому випадку неважливо який це шум - робочий або неробочий, але вчителеві потрібна увага. Не намагаючись перекричати шум, а навпаки, дуже тихо, собі «під ніс» учитель говорить майже пошепки: «Хто мене чує... підніміть ліву руку». Деякі почнуть прислухатися.

Учитель продовжує: «Хто мене чує... погладьте себе по плечу». Кілька рук миготять у повітрі, з’являються посмішки.

«Хто мене чує...- так само тихо, злегка розтягуючи ударні голосні, бубонить він,- постукайте по столу три рази». Лунає рикошет легких постукувань, які насторожують навіть тих, кого й гучним голосом не докличешся.

«Хто мене чує... устаньте». Всі одностайно встають. У класі ідеальна тиша.

«Хто мене чує... сядьте. Увага на мене!» Усі сідають, клас зібраний і готовий до роботи.

Цей прийом апробований у роботі з усіма віковими групами й постійно доводить свою ефективність. Але на уроках зі старшокласниками має особ­ливу популярність, за умови несподіваних і різноманітних завдань-рухів (послати повітряний поцілунок, погладити себе по голові й т. ін.).

Етап урокуФізкультхвилинка

8.6. Назва прийому Розвідники

Опис прийомуУ будь-якій груповій роботі важливо вміти уважно й спокійно спілкуватися один з одним. Важлива й власна увага до партнера, його увага до себе.

«Розвідників» зручно використати, коли потрібно з якоїсь причини поміняти «картинку» класу: розбити невгамовні парочки базік і пустунів, перемішати дівчинок і хлопчиків або для подальшої роботи поміняти склад малих груп. Після декількох пересаджувань усі учні ґрунтовно (хоча й непомітно для себе) перемішані один з одним. Це допомагає створенню нової ділової атмосфери в класі або малій групі.

Учитель пропонує класу: «Зараз ми з вами попрацюємо розвідниками. Розвідники вміють усе робити точно й чітко, але потай. За сигналом «зв’язатися з агентом» без слів, підморгувань і розмахувань руками, тільки поглядом, з’ясуйте, хто буде вашим партнером-агентом, знайшовши його, тримайте один одного очами. Намагайтеся не видати себе! Якщо ви будете домовлятися не тільки поглядом, але й, наприклад, кивками голови, то вас із боку помітять і виявлять, що ви розвід­ники».

Виникають пари партнерів-розвідників, яким потім можна дати будь-яке додаткове завдання - наприклад, помінятися місцями.

Етап урокуФізкультхвилинка

8.7. Назва прийому Руки-ноги

Опис прийомуКоли вчитель плескає у долоні один раз, клас піднімає руки, два рази - учні підіймаються. Якщо руки вже підняті, то, коли ведучий плескає один раз, їх треба опустити (відповідно, коли діти вже стоять, то на серію оплесків вони повинні сісти). Змінюючи послідовність і темп плескання, учитель намагається спантеличити учнів, тренуючи їхню зібраність.

Це вправа дуже ефективна, концентрує увагу, з нею справляється той, хто здатний чітко підкорятися командам і не повторювати рухи сусідів, які можуть бути неправильними. Умови слід пояснювати стисло: «Одноразове плескання - команда рукам: їх треба підняти або опустити; декількаразове плескання - команда ногам: потрібно встати або сісти», після чого вчитель відразу подає сигнали. Моментальне включення учнів у вправу змушує їх по ходу справи усвідомлювати завдання, покладаючись на кмітливість і спритність.

Етап урокуФізкультхвилинка

8.8. Назва прийому Естафета з варіаціями

Опис прийомуВставання можна замінити естафетою з крейдою у дошки. Написати слово або коротеньку фразу (кожному по одній букві) - який ряд швидше. При цьому дотримуватися того ж порядку - перший учень сів на місце, тільки тоді встав другий.

В естафетах тренується самостійність у визначенні моменту свого вступу до загальної справи, відчуття залежності один від одного. Це колективна вправа, в якій у кожного є свій обов’язок, що має бути виконаний вчасно. Це «вчасно» і є основною складністю, адже від кожного з учасників вимагається вірно визначити момент, коли йому самому треба встати або сісти, а від інших - не втручатися в роботу кожного.

Етап урокуФізкультхвилинка

8.9. Назва прийому Естафета

Опис прийомуНайпростіша естафета: учні по ланцюжку встають і сідають у єдиному ритмі - так, щоб, як тільки сів попередній, встав наступний. Умови елементарні, ефект стабільний!

Порядок вставання можна міняти - по рядах, від парти до парти; змійкою, через двох людей; одночасно поодинці з кожного ряду (подвійна естафета); за абеткою. Головне в завданні - не підштовхувати наступного ліктем, не викрикувати його ім’я, одним словом, не втручатися в роботу іншої людини. Якщо ж це відбулося, ведучому нічого не залишається як тут же зупинити естафету (домовленість дорожче за гроші) і почати її заново.

9. Етап уроку Закріплення та узагальнення

9.1. Назва приойму Homereading

Опис прийомуУ ході роботи з текстом зазвичай багато уваги приділяють засвоєнню лексики та граматики. Можна запропонувати різноманітні завдання під час роботи над кожним розділом книги (або окремим текстом):

• Зробити вибірковий переклад.

• Виписати слова і вирази, які відбивають основну думку розділу.

• Передати основний зміст одним реченням.

• Виписати ключові слова для переказу.

• Дібрати споріднені слова до слова.

• Виписати з прочитаного розділу, наприклад, дієслова, що означають різний спосіб пересування, синоніми до дієслів.

• Скласти детальний план.

• Переказати перечитане за планом.

• Описати малюнки до тексту і висловити свою думку про нього.

• Оцінити вчинки героїв зі своєї точки зору.

• Запропонувати різні варіанти розвитку подій.

• Передати зміст розділу від імені різних персонажів.

• Прослухати уривок із тексту і сказати, про що або про кого йде мова, хто з героїв сказав ці слова.

• Інсценувати уривок із розділу.

Етап урокуЗакріплення та узагальнення

9.2. Назва прийому Анкетний спосіб навчання

Опис прийомКожен названий учителем учень отримує анкету, що включає питання, які дозволяють повністю повторити тему в системі. Заповнення анкети може бути виконано на оцінку «три» з допомогою підручника, інші оцінки вимагають відповіді без використання допоміжних джерел. Наочні анкети можуть бути видані учням заздалегідь на цілу чверть.

Етап урокуЗакріплення та узагальнення

9.3. Назва прийому Завдання на логіку і фантазію

Опис прийому Вчитель пропонує учням завдання, орієнтуючись на їх логіку і фантазію, а не на знання. Вони можуть розв’язувати складні математичні завдання й отримувати фантастичну відповідь, можуть писати диктант, використовуючи розділові знаки на свій розсуд, можуть приписувати подіям своє тлумачення, але в усіх випадках вони зобов’язані дати цікаве, оригінальне тлумачення своїх рішень і знахідок, за що й отримують оцінки.

Етап урокуЗакріплення та узагальнення

9.4. Назва прийому Гра «Гонитва в лабіринті»

Опис прийомуВелике ігрове поле, яке виготовляють заздалегідь, являє собою лабіринт. Основою лабіринту може бути малюнок, який відповідає темі гри, або колаж. На основі чітко нанесені маршрути лабіринту для чотирьох команд. Готують чотири основ­ні комплекти запитань (по 16 у кожному) та додатковий (для тих команд, які не змогли дати відповідь на основні питання). Питання складають таким чином, щоб мати на них коротку, чітку та однозначну відповідь. Одночасно можуть грати дві-чотири команди.

У лабіринті - 16 секторів запитань. Правильна відповідь на запитання означає проходження кожною командою одного сектора. Проходження кожною командою лабіринту позначають фішкою відповідного кольору. Якщо команди дають правильну відповідь, їхні фішки пересувають лабіринтом до наступного сектора, наближаючись до виходу. Хто швидше вийде з лабіринту, той і виграє.

Для більш цікавого проведення гри можливі додаткові умови або бонуси. Наприклад, якщо одночасно в одному секторі опинилися дві команди, то команда може відповісти (за бажанням) і на питання іншої команди, за умови правильної відповіді вона робить один додатковий крок уперед (на один сектор), а якщо ні - то пересувається назад у попередній сектор.

Етап урокуЗакріплення та узагальнення

9.5. Назва прийому Інтелектуальне лото

Опис прийомуЛото може бути за певною темою (за окремими літературними творами, темами) чи містити запитання з різних галузей знань (лото-мозаїка).

Для проведення гри потрібно підготувати настільну гру «Лото» (картки, діжечки, фішки), аркуші паперу, ручку. Участь у грі може бути командною або індивідуальною.

Учасникам гри вручають ігрові картки. Ведучий швидко називає числа, зображені на діжечках, які він дістає з торбинки. Усі гравці мають бути дуже уважними. Той, у кого на картці виявилося назване число, каже «стоп». Йому ставлять запитання під таким самим номером. Якщо гравець відповідає правильно, він має право закрити це число фішкою. Фішку отримують у помічника ведучого. Якщо відповідь неправильна, неповна - число залишається відкритим. Перемагає той учасник гри, котрий якнайшвидше закриє всі числа на картці фішками, тобто правильно відповість на запропоновані запитання. Стежити за дотриманням правил гри ведучому допомагають помічники (записують усі числа, які були у грі, фіксують правильні відповіді гравців тощо).

Етап урокуЗакріплення та узагальнення

9.6. Назва прийому Інтелектуальний тир

Опис прийомуДля гри готують ігрове поле у вигляді мішені із зображенням яблука в середині (кількість кілець - 5, секторів - 6), таким чином, на полі 30 секторів, що відповідає 30 питанням за певною темою (бажано підготувати ще й додаткові питання).

Питання, які розташовані у різних кільцях, мають різну вартість. Перше зовнішнє кільце - найпростіше питання (вартість 1 бал), друге - 2 бали, трете - 3 бали і т.д. У внутрішньому шостому кільці, що розташоване у самому яблучку, питання найскладніші, тому й найдорожчі - 6 балів.

Грають чотири команди, які за поперед­нім жеребкуванням визначають послідовність та кількість (5-8) підходів до інтелектуальної мішені.

Далі можливі два варіанти розвитку гри. Перший (у випадку, коли мішень висить на стіні) - представники від команди кидають у мішень спеціальні дротики; другий варіант (мішень лежить на горизонтальній площині) - кидають кубик (або інший маленький предмет, наприклад, діжечку), який зупиняється у відповідному секторі. Кожен, хто кидає кубик (дротик), намагається влучити якомога ближче до внутрішнього кола, бо там найдорожче питання.

Після 5-8 підходів кожної команди помічники рефері рахують кількість балів, що отримали команди за правильні відповіді.

Етап урокуЗакріплення та узагальнення

9.7. Назва прийому Крокодил

Опис прийому Цю досить відому гру з успіхом використовують на уроках узагальнення знань.

Учні діляться на дві команди. Один з учнів (або невеличка група) демонструє дослід, явище з допомогою міміки й жестів, без слів чи обладнання. Переможе команда, котра швидше розгадає показане.

Етап урокуЗакріплення та узагальнення

9.8. Назва прийому Машина часу

Опис прийомуЦей методичний прийом має сенс проводити на уроках фізики, хімії, математики, географії, історії.

Ігрові ролі - чотири екіпажи, король з почтом, чаклун. За сюжетом гри екіпажі чотирьох «машин часу» терплять аварію й потрапляють у минуле. Екіпажам необхідно довести свою могутність і реальну користь своїх знань (отриманих у сучасному світі) у королівстві, куди вони потрапили.

Почт короля під час зустрічі з прибульцями розповідає про своє королівство (історичний час, рівень розвитку, можливо, проблеми).

Завдання чаклуна (який грає проти прибульців) - не випустити владу зі своїх рук, очорнити гравців та не допустити появи чогось нового та прогресивного.

Король, який зацікавлений у розвитку своєї держави, навпаки, має намір підтримати наукові та практичні дослідження та дає 100 монет, які необхідно розподілити між екіпажами залежно від перспективності напрямів їхньої діяльності. Король (його роль, безперечно, належить учителю) як абсолютний монарх має право карати прибульців, якщо вони будуть запідозрені у неправді (бо за сюжетом гри, він володіє надінтуїцією). Перемагає команда, що отримає найбільшу фінансову підтримку.

Етап урокуЗакріплення та узагальнення

9.9. Назва прийому Моя теза


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Опис прийому | Опис прийому | Опис прийому | Опис прийому | Опис прийому | Назва прийому Репортери | Опис прийому |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Опис прийому| Опис прийому

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.067 сек.)