Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання. Практична робота №3.

Читайте также:
  1. III. Тестове завдання.
  2. III. Тестове завдання.
  3. III. Тестове завдання.
  4. III. Тестове завдання.
  5. Виконання завдання.
  6. Виконання завдання.
  7. завдання.

Практична робота №3.

Тема: оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процесів підприємства.

Мета : навчитись оцінювати ефективність реінжинірингу бізнес-процесів підприємства.

Завдання.

1. виділити бізнес процеси (БП), що потребують проведення реінжинірингу;

2. обґрунтувати фактори, що впливають на функціонування БП, який потребує реінжинірингу;

3. запропонувати можливі варіанти проведення реінжинірингу;

4. спрогнозувати інтенсивність подій (прояв впливу факторів) при впровадженні варіантів реінжинірингу;

5. оцінити ефективність проведення запропонованих варіантів ре інжинірингу і вибрати найбільш ефективний.

Таблиця 1 – Оцінка критичних факторів успіху (КФУ)

№ п.п. П е р е л і к Б П Кількість КФУ
Навчання персоналу Дослідження конкурентів Вибір постачальників Розробка нових послуг Реклама послуг Дослідження ринку Моніторинг платежів Робота над якістю послуг Маркетинг Моніторинг попиту споживачів Виробництво продукції

 

Таблиця 2 – Оцінка поточної роботи

Перелік БП   С С А В В Д   Перелік БП     Д Е В С Е
1. БП1 2. БП2 3. БП3 4. БП4 5. БП5 6. БП6   7. БП7 8. БП8 9. БП9 10. БП10 11. БП11

Таблиця 3 – Матриця вихідних даних по впливу факторів на функціонування БП

  П О К А З Н И К И Ф а к т о р и
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
1. Інтенсивність подій «λ1»
2. Ймовірність подій «р1» 0,328 0,423 0,453 0,475 0,463
3. Втрати від однієї події «q1»

 

Таблиця 4 – Витрати на реінжиніринг

Варіанти реінжинірингу Витрати
М1 М2 М3

 ……. …….      

……. …….      

.БП5… …… БП10    
БП4 ... …….. ……. …….    
БП3

БП8,9 БП2… ……. ……. ……. БП11

БП1 БП6... ……. …… ……

……. ……. БП7… ……..

А В С D E

Оцінка поточної роботи

Зона 1 – наявність стратегічно найбільш важливих процесів функціонуючих на даний момент незадовільно та що підлягають повністю чи частково реінжинирінгу.

Зона 2 – наявність процесів, що дають меншу можливість впливати на роботу організації, але коли після реінжинирінгу процесу зони 1 звільняться ресурси, то можливо покращення процесів даної зони.

Зона 3 – наявність процесів гарно працюючих на даний момент часу та не підлягаючих негайному реінжинірингу.

БП10 – Моніторинг попиту споживачів (підлягає реінжинірингу). Необхідно:

1. відстежування рівня попиту у конкурентів;

2. відстеження рівня задоволеності споживачів даним товаром;

3. відстеження вимог споживачів щодо даного товару;

4. відстеження необхідності розробки нового товару для споживачів;

5. відстеження попиту у зв’язку з падінням рівня рентабельності.

Сумарний збиток за кожним фактором :

Q = λ1· р1 ·q1Q1 = …, …… Q5 = … .

Три варіанти реінженирінгу :

1. М1 – об’єднати операції відстежування задоволеності споживачів щодо даного виду товару.

Ефективність стратегії реінжинірингу :

  Варіанти Фактори λp
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
M1          
M2          
M3          

 

2. М2 – автоматизація розрахунку рентабельності, в залежності від кількості виробництв (кількість проданого товару).

3. М3 – скорочення витрат часу на розробку нового товару для задоволення споживачів.

Матриця умовних виграшів

Варіанти реінжинірингу Умови виграшів для фактора Qр   min
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
M1            
M2            
M3            

 

Qp = q1· λp· P1 + µ W = max (minQp) ΔQ = Qp - Q

4. Зробити висновки щодо найбільш ефективного варіанту реінжинірингу.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Теоретичні відомості| Завантажувальна

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.017 сек.)