Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теоретичні відомості. Тема: Робота з фільтрами та запитами

Читайте также:
  1. Загальні відомості
  2. Загальні відомості
  3. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
  4. Загальні відомості
  5. Загальні відомості
  6. Загальні відомості
  7. Загальні відомості до оформлення пояснювальної записки

Тема: Робота з фільтрами та запитами

Мета: Уміти конструювати фільтри і запити для відшукання інформації у базі даних. Знати призначення таких запитів: на вибірку, параметричних, на внесення змін у БД, на до­повнення, вилучення, копіювання, створення, обчислення

План практичного заняття

1. Пошук записів в базі даних.

2. Фільтрація даних.

3. Формування запитів.

4. Створення запитів на основі таблиць «Оцінки», «Телефони», «Адреси».

Теоретичні відомості

1. Пошук записів в базі даних.Для відшукання потрібних даних використовують команду Знайти, а також фільтри і залити. Команда Редагувати => Знайти дає змогу відшукати записи у великій таблиці за деякою нескладною умовою пошуку у всій базі чи в конкретному полі.

2. Фільтрація даних. Фільтри застосовують у випадку нескладних умов пошуку і виведення даних на екран чи папір. На відміну від команди Знайти тут зайві записи не висвітлюються. Є три типи фільтрів: фільтр за вибраним, фільтр за формою і розши­рений фільтр. Доступ до команд роботи з фільтрами можна отри­мати одним із трьох способів:

1) виконати команду головного меню Запис => Фільтр;

2) виконати команду з контекстного меню;

3) скористатися кнопками команд на панелі інструментів:

3. Формування запитів. Запит— це засіб відшукання записів, різних маніпуляцій з даними, зокрема, перетворення таблиць і створен­ня на їхній основі нових таблиць. На відміну від фільтра запит є структурним елементом бази даних, що має назву, яка поміща­ється на закладку Запити головного вікна БД.

Розрізняють декілька типів запитів. Найпростішим є звичай­ний запит (інша назва запит на вибірку), який відображає на екрані вибрані з БД записи. Ці запити не змінюють таблиці БД. Для створення нової таблиці, що міститиме вибрані з деякої таблиці записи, внесення змін у таблиці (доповнення, оновлен­ня, вилучення чи архівування записів, створення обчислюваль­ного поля тощо) використовують запити на перетворення (на внесення змін, на виконання дії з таблицею, action queries). Запит створюють вручну в режимі конструктора або за допомогою майстра запиту на базі деякої таблиці чи декількох таблиць, яку/які додають до запиту.Щоб створити запит вручну, треба виконати таку послідов­ність команд, стартуючи з головного вікна бази даних:

Вікно БД - Запити - Створити - Конструктор - ОК - Дода­ють таблицю, наприклад, Оцінки => Закривають вікно Додати таблицю.

Отримують вікно (бланк) конструктора запитів, яке потріб­но заповнити (рис. 58). Конструювання запиту складається з де­кількох етапів.

1. Рядок Поле міститиме назви полів, які користувач хоче відобразити у запиті. Щоб заповнити цей рядок, у вікні таблиці Оцінки вибирають усі чи потрібні поля і перетягують їх у рядок Поле на бланку. Інший спосіб: рядок Поле заповнюють, клацнувши в ньому і вибравши назву кожного поля із запропонованого списку.

2. Задають, якщо потрібно, режим упорядкування записів (методом вибору режиму зі списку) і режим відображення полів на екрані.

3. Вводять умови пошуку в рядок умов.

4. Щоб запустити запит на виконання, виконують команди Запит => Запуск чи натис запуску, на якій на­рисовано знак оклику (!).

5. Для редагування запиту треба повернутися до конструктора.

6. У разі потреби змінюють тип запиту командою з меню Запит => Вибирають потрібний тип із запропонованого списку.

7. Коли запит готовий, закривають конструктор зі збере­женням запиту з деякою назвою у файлі БД.

Загальна схема роботи із запитами на внесення змін така:

1) виконують звичайний запит на вибірку записів;

2) змінюють тип запиту, наприклад, на створення нової таб­лиці тощо;

3) запускають запит на виконання — буде створена нова таблиця з відібраними записами


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Література| Завдання.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.019 сек.)