Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фінансовий рахунок

Читайте также:
  1. Вибір і розрахунок опор контактної мережі
  2. Внут­рішній та зовнішній фінансовий контроль на місцевому рівні. Органи, які здійснюють фінансовий контроль.
  3. ЄІБ може залучати кошти на європейському та міжнародному ринках капіталів за рахунок емісії облігацій.
  4. За рахунок місцевих бюджетів
  5. Завдання 3. Розрахунок трифазного електричного кола.
  6. Завдання 4. Розрахунок відносних характеристик варіації
  7. Конструювання і розрахунок її.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Найпоширеніші прямі інвестиції за період в останні п’ять років для Японії були: інвестиції поглинання та злиття, greenfield investment (інвестиції в молоді компанії), в корпоративні трасти та інші. Збільшення прямих інвестицій в 2013 році спостерігалось завдяки інвестуванню нових компаній та поглинань.

Рис.9. Динаміка прямих інвестицій (млрд. дол.)

Динаміка прямих іноземних інвестицій за період 2008-2012 років мала наступну тенденцію. За динамікою, що просліджується на графіку, можна зробити висновок, що Японія набагато більше інвестує в розвиток інших економік ніж іноземні інвестори в Японію.

Рис.10. Рівень прямих іноземних інвестицій

Портфельні інвестиції у порівнянні з прямими мали більші масштаби, приблизно перевищуючи об’єми прямих в два рази. Інвестиції що були направлені резидентами з Японії закордон мали від’ємне значення тільки у двох періодах 3му та 1му кварталах 2013 та 2014 років відповідно. Загалом, вони зростали в кінці 2013 року.

Рис.11. Динаміка портфельних інвестицій

Портфельні інвестиції в Японію нерезидентами досягали на початок 2014 року значення в -47,9 млрд. дол. та 69,3 млрд. дол. у першому та другому кварталі.

Рис.12. Динаміка інших інвестицій

 

Інші інвестиції за об’ємом перевищують прямі інвестиції та приблизно становлять таку ж величину як і портфельні.

Резервні активи, що включають в себе монетарне золото, активи в іноземній валюті, цінні папери, спеціальні права запозичення та інше, є важливим інструментом вирівнювання та стабілізації в моменти кризових ситуацій.

Рис.13. Об’єми резервних активі

Зменшення резервних активів говорить про те, що Японія використовує свої зовнішні активи для прямого фінансування платіжного балансу, для інтервенцій на валютному ринку з метою підтримки валюти. На початку 2013 та 2014 років значення резервів набуває мінусу -6,9 та -1,7 млрд дол, що є критичною ситуацією. Нестабільність можна ще пояснити наявністю значного державного боргу Японії.

За останніми даними станом на 2012 рік величина загальних резервів за винятком золота склала 1,22 трлн. доларів США. Хоча за даними представленого графіка зміни в величині резервів досить динамічні, то резерви без урахування золота мають доволі талу тенденцію, що укорінилась за останні шість років і являє собою поступове збільшення запасів.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ РАЗВЕДКИ | ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРОТИВНИКА | Грошові агрегати М1 та М2 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Відсоткові ставки в Японії| РАНХиГС, 2012

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)