Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Грошові агрегати М1 та М2

Читайте также:
  1. Агрегативная и седиментационная устойчивость глинистых растворов.
  2. Інфляція та грошові реформи
  3. Інфляція та грошові реформи.
  4. Тарифні доходи—це грошові кошти, отримані об’єктом зв’язку від клієнтури за надані платні послуги згідно затверджених тарифів.
  5. Характеристика агрегативной и седиментационной (кинетической) устойчивости буровых растворов.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Індивідуальна робота

Аналіз фінансових показників Японії

 

 

Студентки: Аджадж Лілії

Спеціальність: МЭО, курс 4

 

 

Одеса – 2015

ЗМІСТ

1.Фінансові показники………………………………………………………….……3

1.1.Грошові агрегати М1 та М2……………………………………………..……3

1.2.Рівень державного боргу Японії…………………………………………...…5

1.3.Відсоткові ставки в Японії………………………………………………...….5

1.4.Ціни……………………………………………………………………….…….7

2.Платіжний баланс…………………………………………………………………..8

2.1.Рахунок поточних операцій……………………………………………...……8

2.2.Фінансовий рахунок……………………………………………………….…..8

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….12

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..…..13


Фінансові показники

Грошові агрегати М1 та М2

За розглянутий період в п’ять років характерним для грошових агрегатів М1 та М2 було їх постійне співвідношення як 1:2, де М2 переважав за об’ємами. У відношенні до розмірів ВВП тенденція так само зберігалась і в 2013 році величина М1 складала 123,6 %, а М2 247,7 % від ВВП.

Рис.1. Відношення грошових агрегатів до величини ВВП (%)

Починаючи з квітня 2013 року Банк Японії розпочав програму кількісного пом’якшення (QQE). Механізм передбачав, що за допомогою даних мір будуть досягненні цінова стабільність та виконуватиметься таргетування інфляції на рівні 2%, яка за підрахунками буде досягнена у разі щорічного збільшення грошової маси на 80 трлн. єн.

Це в свою чергу забезпечить зниження реальних відсоткових ставок. За два роки з моменту введення програми, можна зазначити, що відбулося незначне зниження реальних ставок на 1 процентний пункт та відбулося деяке економічне пожвавлення приватного сектору.

 

Рис.2. Об’єм агрегатів М1 і М2 та їх відношення до ВВП

Таким чином, на перші два квартали 2014 року основна тенденція співвідношення М1 та М2 не змінюється, проте величина грошової маси збільшується. Так само збільшується грошова маса щодо ВВП, хоча сам ВВП в на початку 2014 року зростає на 2,3% та 2,7%. Відносно ВВП М1 за 2014 рік збільшується з 122,5% до 123,4%, а грошовий агрегат М2 з 177,1% до 179,4%.

З метою більш детального дослідження було побудовано регресійну модель, в якій залежною змінною взято М2. За мету було поставлено виявити найбільш впливовий фактор на грошовий агрегат серед підібраних чотирьох фокторів.

М2 = a*Inf + b*Expen + c*Int + d*CrAcc + const: де

Inf – інфляція в %; Expen – державні витрати в % до ВВП; Int – відсоткова ставка по кредиту; CrAcc – баланс поточного рахунку до ВВП.

В результаті регресії та перевірки на значимість моделі вихідні результати можна представити:

M2 = 68,7 + 4,61*Inf + 4,49*Expen - 2,77*CrAcc - 2,40*Int

T = 21, R-квадрат = 0,623

В результаті найбільш впливовим чинником можна вважати інфляцію, яка в прямій залежності впливає на зміни в грошовій масі. Другим за впливом можна вважати фактор державних витрат, що також має прямий вплив. Менший вплив та обернено пропорційний ефект зумовлюють поточний рахунок платіжного балансу та ставки по кредиту, хоча остання змінна дає найбільше Р-значення (0,554).

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 116 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРОТИВНИКА| Відсоткові ставки в Японії

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)