Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Хід виконання

Читайте также:
  1. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету
  2. Варіанти для самостійного виконання
  3. Варіанти завдань для самостійного виконання
  4. Визначення тривалості прийому та відправлення поїзда, а також виконання маневрових операцій
  5. Виконання
  6. Виконання завдання.
  7. Виконання завдання.

Практична робота № 29

Визначення основних статистичних характеристик вибірки».

1. .

Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм!!!

Варіант 1

Завдання

За таблицею з відомостями про кількість опадів, яку складали кожного місяця протягом трьох років (див. рис.), потрібно визна­чити та проаналізувати показники центру та варіації розподілу опадів за роками і місяцями.

Хід виконання

1. Відкрийте файл Пр_29_1.хІs, де міститься таблиця з даними про кількість опадів (див. рис.).

2. Для знаходження середньої кількості опадів за кожний мі­сяць у клітинку В6 уведіть формулу обчислення середнього значення за діапазоном ВЗ:В5. Скопіюйте формулу у клітинки діапазону С6:М6.

3. Для знаходження рангів місяців за вологістю у клітинку В7 уведіть формулу для обчислення рангу клітинки В6 у діапазоні В6:М6 за спаданням кількості опадів. Скопіюйте формулу у клі­тинки діапазону С7:М7. Зверніть увагу, що посилання на діа­пазон має бути абсолютним, а порядок ранжування (за спадан­ням) визначає третій аргумент функції РАНГ (див. вправу 2 урок 61).

4. Аналогічним чином у клітинках В8:М8 обчисліть ранг місяців за засушливістю, тобто за зростанням кількості опадів.

5. У клітинках N3:Р5 обчисліть середньомісячну кількість опадів для кожного з трьох (2002—2004) років, стандартне відхи­лення та асиметрію вибірки щомісячних опадів для кожного року (усі ці функції використовувалися у вправі 1 урок 61). Фор­мули потрібно вводити тільки у клітинки М3:Р3, а в діапазон N4:P5 їх можна скопіювати.

6. За результатами аналізу самостійно зробіть такі висновки та внесіть на цьому ж аркуші нижче:

· Які місяці є найбільш та найменш засушливими?

· Чи можна вважати розподіл кількості опадів за місяцями рівномірним? Який показник дозволяє дати відповідь на це питання?

· Які місяці — найбільш чи найменш засушливі — є рідкісні­шими у цій вибірці?


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 73 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
слайд аналогично 3 слайду| Прикладне програмне забезпечення

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.022 сек.)