Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАВДАННЯ. на дипломний проект (роботу)

Читайте также:
  1. II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  2. III. Тестове завдання.
  3. III. Тестове завдання.
  4. III. Тестове завдання.
  5. III. Тестове завдання.
  6. VIІІ. Прочитайте текст і виконайте завдання 1– 6.
  7. Виконання завдання.

на дипломний проект (роботу)

 

Студенту Сідоровій Ніні Сергіївні

1.Тема проекту (роботи):

Дослідження, аналіз і розрахунок загальної часової затримки інформації при виконанні послуг в інтелектуальній мережі

затверджена наказом по університету № 50 від “ 27 ” 02 2006р.

2.Термін сдачі студентом закінченого проекту (роботи) 30 квітня 2006 р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи):

Провести огляд літератури з питань, пов'язаних із архітектурною концепцією та принципами побудови Інтелектуальної Мережі (ІМ).

Подати загальні функціональні вимоги до архітектури ІМ.

Подати стислий аналіз методів визначення затримки передачі інформації в ІМ.

Подати стислий аналіз основних моделей теорії масового обслуговування М/М/1.

Розрахувати і показати залежність загальної затримки інформації, при наданні послуги, від керування, швидкості обслуговування й інтенсивності надходження інформації для реальних ліній ІМ.

При розрахунках і побудові графічного матеріалу доцільно використовувати технічний метод із використанням комп'ютерних технологій.

4.Склад розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань до розробки):

1. Архітектурна концепція інтелектуальної мережі.
2. Принцип побудови інтелектуальної мережі.
3. Загальні функціональні вимоги до архітектури інтелектуальної мережі.
4. Стандартизація концепції ІМ.
5. Абоненти й користувачі послуг ІМ.
6. Безкоштовний виклик (послуга 800).
7. Універсальний персональний зв’язок.
8. Методика визначення затримки передачі інформації в ІМ.
9. Аналіз основних моделей теорії масового обслуговування.
10. Аналіз характеристик системи обслуговування М/М/1.
11. Розрахунок загальної затримки мережі.
12. Розрахунок затримки інформації системи обслуговування.
13. Розрахунок затримки інформації управління.
14. Розрахунок загальної затримки інформації при одержанні послуги (затримка інформації управління та середньої пропускної спроможності) в ІМ мережі

 

5.Перелік обов’язкових демонстраційних креслень:

1.Класична схема фізичної архітектури ІМ

2.Схема надання «послуги 800»

3.Залежність кількості вимог, що чекають у черзі, від швидкості обслуговування при різних інтенсивностях надходження вимог

4.Залежність середнього часу очікування у черзі, від швидкості обслуговування при різних інтенсивностях надходження вимог

 

6.Консультанти з проекту (роботи):

Розділ Консультант Підпис, дата
Техніко-економічне обгрунтування    
Охорона праці та техніка безпеки    

 

7.Дата видачі завдання 7 лютого 2006 р.

 

Керівник______________________________Крилов Георгий Петрович

(підпис)

Завдання прийняв до виконання___________Сідорова Ніна Сергіївна

(підпис)

 

 

Календарний план

 

Назва етапів дипломного проекту (роботи) Термін виконання Примітка
1 Архітектурна концепція Інтелектуальної Мережі (ІМ). 5.02.06
2 Принципи побудови 1М. 15.02.06
3 Загальні функціональні вимоги до архітектури ІМ. 5.03.06
4 Аналіз методів визначення затримки передачі інформації в ІМ. 21.03.06
5 Аналіз основних моделей теорії масового обслуговування М/М/1. 02.04.06
6 Розрахунок залежності загальної затримки інформації, при одержанні послуги, від керування, швидкості обслуговування й інтенсивності надходження інформації для реальних ліній ЇМ. 21.04.06
Вступ, висновки, реферат. 25.04.06
Розробка обов’язкових демонстраційних креслень 30.04.06

 
Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 219 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: V. Порядок ведения реестра страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования | VI. Порядок ведения реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования | VIII. Порядок оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | X. Порядок утверждения для страховых медицинских организаций дифференцированных подушевых нормативов финансового обеспечения обязательного медицинского страхования | XI. Методика расчета тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | XIII. Требования к размещению страховыми медицинскими организациями информации | Порядок проектування | Текстова частина | На дипломний проект | На дипломний проект (роботу) |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ВИСНОВКИ| ВСТУП 8

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)