Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

На дипломний проект

Читайте также:
  1. I. Образ проекта.
  2. II. Описание проекта
  3. II.Требования к выполнению курсовых проектов.
  4. III. Автоматизированные системы проектирования.
  5. III. Описание структуры организации, в которой будет реализовываться проект.
  6. III.Требования к оформлению курсового проекта.
  7. Quot;Проект Ленина" - путь к гибели?

 

Студент_______________________________________________________________

1. Тема “ВОЛЗ ЛУЦЬК – КОВЕЛЬ З РОЗРОБКОЮ ПИТАННЯ _

КЛІМАТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ _ _______________________________________________________________________

затверджена наказом по університету № _____ від “_______________2006_р.____

2.Термін здачі студентом закінченого дипломного проекту _.____________________

3.Вихідні дані до проекту__________________________________________________

Спроектувати мережу доступу для середнього обласного центру України з
населенням 360 тис. чол.. на основі технології B-ІSDN________________________

Коефіцієнт готовності доступу³ 0,999_____________________________________

Середня затримка доступу £ 1с___________________________________________

Середня затримка передачі пакетів £ 100мс________________________________

Варіація затримки передачі пакетів £ 100мс________________________________

Коефіцієнт втрати пакетів £ 0,0001_______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

4. Склад розрахунково – пояснювальної записки (перелік питань до розробки)

__Вступ_____________________________________________________________

1 Огляд існуючих технологій____________________________________________

2 Технологія АТМ і широкосмугова ІSDN________________________________

3 Побудова мережі доступу на основі широкосмугової мережі з інтеграцією___

служб (B-ІSDN)_______________________________________________________

4 Техніко-економічний розрахунок ______________________________________

5 Техніка безпеки при побудові мережі___________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 


5.Перелік обов’язкових демонстраційних креслень:

1 Варіанти топології відімкнення терміналів_________________________________

2 Мережне рішення на основі технології АТМ_______________________________

3 Схема організації доступу на основі технології B-ІSDN______________________

4 Зведена таблиця розрахунку оптимального значення пропускної здатності і часу
затримки для квартирних абонентів
________________________________________

5 Зведена таблиця розрахунку оптимального значення пропускної здатності і часу
затримки для промислових абонентів
_______________________________________

6. Консультанти по дипломному проекту

Розділ Консультант Підпис, дата
Техніко-економічне обґрунтування      
Охорона праці та техніка безпеки      
       
 

7. Дата видачі завдання _________________________________________________

Керівник _____________________________Манько О.О. _

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

Завдання прийняв для виконання _________________Бржестовський О.А._________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

Календарний план

 

Назва етапів магістерської атестаційної роботи Термін виконання етапів   Примітка    
Огляд існуючих технологій 10.02.06  
Технологія АТМ і широкосмугова ІSDN 25.02.06  
Побудова мережі доступу на основі    
широкосмугової мережі з інтеграцією    
служб (B-ІSDN 01.04.06  
Техніко-економічний розрахунок 15.04.06  
Техніка безпеки при побудові мережі_ 22.04.06  
Побудова графічних схем та рисунків 29.04.06  
Висновок та оформлення 10.05.06  
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВЯЗКУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

___________________________________________________________________________________

Факультет _____________Кафедра_____________Спеціальність_____

 

 

“Затверджую”

Зав. кафедрою___________

___________________________

“____”_______________200__р.

ЗАВДАННЯ


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 360 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: II. Порядок подачи заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации застрахованным лицом | III. Единые требования к полису обязательного медицинского страхования | IV. Порядок выдачи полиса обязательного медицинского страхования либо временного свидетельства застрахованному лицу | V. Порядок ведения реестра страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования | VI. Порядок ведения реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования | VIII. Порядок оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | X. Порядок утверждения для страховых медицинских организаций дифференцированных подушевых нормативов финансового обеспечения обязательного медицинского страхования | XI. Методика расчета тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | XIII. Требования к размещению страховыми медицинскими организациями информации | Порядок проектування |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Текстова частина| На дипломний проект (роботу)

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.007 сек.)