Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які функції виконують місцеві фінанси:?

Читайте также:
  1. II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  2. Д) місцеві ради.
  3. Державні комітети (державні служби) України та інші центральні органи виконавчої влади: їх статус, функції.
  4. Диференціальне числення функції багатьох змінних
  5. Диференціальне числення функції однієї змінної
  6. ДОСЛІДЖЕННЯ СЕКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ШЛУНКА
  7. Економічна сутність місцевих бюджетів. Їх функції

а) акумулююча, стимулююча, регулююча;

б) контрольна, стимулююча;

в) розподільча, контрольна, стимулююча;

г) вірної відповіді немає.

70. Фінанси місцевого самоврядування це:

а) це фінанси низових одиниць влади

б) це система фінансових відносин з приводу формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань

в) це доходи місцевих бюджетів;

г) вірної відповіді немає

71. Бюджетна децентралізація це:

а) мобілізації фінансових ресурсів у бюджетах органів місцевого самоврядування, а також процес передачі частини прав, відповідальності у бюджетній сфері від центральної влади органам місцевого самоврядування;

б) мобілізації фінансових ресурсів у бюджетах органів місцевого самоврядування;

в) процес передачі частини прав, компетенцій, відповідальності у бюджетній сфері від центральної влади органам місцевого самоврядування;

г)вірної відповіді немає.

72. Делегування це:

а) зосередження фінансових ресурсів на рівні органів місцевого самоврядування для фінансування ними (органами) делегованих повноважень;

б) передача деяких повноважень для виконання місцевій владі від імені центральної влади, при чому фінансування завдань, що виконуються в межах делегованих повноважень, забезпечуються державою шляхом виділення трансфертів;

в) коли органи місцевого самоврядування фінансують і відповідають за надання певних державних послуг у межах такого фінансування із державного бюджету;

г) вірної відповіді немає.

73. Деволюція це:

а) зосередження фінансових ресурсів на рівні органів місцевого самоврядування для фінансування ними (органами) делегованих повноважень;

б) коли органи місцевого самоврядування фінансують і відповідають за надання певних державних послуг у межах такого фінансування із державного бюджету;

в) передача деяких повноважень для виконання місцевій владі від імені центральної влади, при чому фінансування завдань, що виконуються в межах делегованих повноважень, забезпечуються державою шляхом виділення трансфертів

г) вірної відповіді немає.

74. Децентралізація це:

а) передача деяких повноважень для виконання місцевій владі від імені центральної влади, при чому фінансування завдань, що виконуються в межах делегованих повноважень, забезпечуються державою шляхом виділення трансфертів

б) коли органи місцевого самоврядування фінансують і відповідають за надання певних державних послуг у межах такого фінансування із державного бюджету;

в) зосередження фінансових ресурсів на рівні органів місцевого самоврядування для фінансування ними (органами) делегованих повноважень;

г) вірної відповіді немає.

75. Загальний фонд бюджету включає:

а) всі видатки бюджету за рахунок загальних надходжень бюджету;б) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду;

в) різницю між доходами і видатками загального фонду бюджету;

г) всі відповіді вірні.

76. Спеціальний фонд бюджету включає:

а) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

б) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;

в) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету;

г) всі відповіді вірні.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 97 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові | Тема 6. Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні | Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності | Тема 8. Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах | ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ | Додаток до завдання №3 | Умови до завдання №4 | Додаток до завдання №4 | Коли розпочався процес формування теорії місцевих фінансів як самостійної фінансової науки в Росії? | За допомогою яких джерел доходів місцевих бюджетів формується загальний фонд? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
У якому році була підписана Європейська Хартія про місцеве самоврядування?| За якими розділами класифікуються доходи місцевих бюджетів?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)