Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Несиелік тәуекелді басқарудың негізгі элементтерін көрсетіңіз

Читайте также:
  1. Q]3:1:Әкімшілік іс жүргізудің прокурордың негізгі міндеті
  2. RAD принципін пайдаланатын бағдарламаны жасау ортасына жатпайтынын көрсетіңіз
  3. Адам әлеуетінің даму индексі және халық денсаулығының негізгі көрсеткіштері.
  4. Аймақты басқарудың мен даму алғышарттары
  5. Аржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеудің жєне қадағалаудың негізгі принциптері
  6. Атмосфералық ауаны негізгі ластану көздері.
  7. Бекіту оймаларының негізгі түрлері: С)метрлік Е)модульды Н)жұмыр

$$2 барлық жауап дұрыс

Облигациялардың номиналдық құны мен сату бағасының арасындағы айырмашылық, бұл

$$2 дисконт

Операциялық бюджет қалай бөлінеді?

$$2 оперативтік, ағымдағы және мерзімдік

Операциялық бюджет неден тұрады

$$2 кірістер мен шығыстар есебінің жоспары, ақша қозғалысы есебі жоспары, бухгалтерлік баланс жоспары

$$1Орта мерзімді экспорттық қаржыландыруды ұсыну әдісі, бұл:

$$2 форфейтинг операция

З шотынан белгілі бір сомманы банкке жазбаша өкіммен жүзеге асыру ақша нарығының қай бөлігіне жатады??

$$2 чек

Зара байланысты емес және әр түрлі тәуекел дәрежелері бар салымдардың түрлі объектілері арасында инвестицияланатын қаражаттарын бөлу процесі?

$$2 диверсификация

Зара талаптар мен міндеттемелерді есепке алу жолымен қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жүйесі қалай аталады?

$$2 Клиринг

$$1Өзара тығыз интеграциялық байланыстармен байланысқан жеке аймақтардың ұлттық сақтандыру нарықтарының жиынтығын бейнелейтін сақтандыру нарығы:

$$2 аймақтық

Ндірушінің, сонымен қатар банк қызметінің қорытындысын нәтижесінің анықталмағандығы және мүмкін шығындар, бұл ... ?

$$2 тәуекел

$$1 Өндірісті тиімді ұйымдастыру формасы – бұл:

$$2 Нарықтық экономика

$$1Пайдалану типіне байланысты бағалы қағаздар түрлері:

$$2 инвестициялық, инвестициялық емес

Пайыз мөлшерлеме құрылымының өзгеруіне байланысты тәуекел?

$$2 базалық тәуекел

$$1 Портфельдік инвестициялардың негізгі мақсаты –

$$2 тек табыс маңызды болғанда, ал кәсіпорынды бақылау оның мүддесінде болмайды

Резервтеу дегеніміз ...

$$2 несиелік портфельді тәуекелдер деңгейі бойынша топтастыру, тәуекелдерді басқару

$$1 РЕПО операциясы келесі құрамнан тұрады:

$$2 әрбір қатысушы үшін екі қарама-қарсы міндеттеме:сату және сатып алу міндеттемесі;

$$1Республикалық бюджеттің ағымдағы тапшылығын қаржыландыру үшін, айналыс мерзімі 1 жыл және одан жоғыры мерзімге, шығарылатын индекстелген мемлекеттік бағалы қағаз, бұл:

$$2 МЕИКАМ

$$1Сақтандыру нарығының қатысушысы болып табылмайды:

$$2 дұрыс жауыбы жоқ

$$1Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының қажетті төлемқабілеттігі мен қаржылық тұрақтылық деңгейін қамтамасыз ету мақсатында, сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелер мөлшерінің математикалық есептеулерін жүзеге асыруға байланысты қызметті атқаратын жеке тұлға, бұл:$$2 актуарий

$$1Сақтандыру және қайта сақтандыру тары бойынша консультациялық қызметтi, өз атынан және сақтанушының тапсыруымен сақтандыру шарттарын жасасу жөнiндегi делдалдық қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлға, бұл:

$$2 сақтандыру брокері

Сақтандыру ұйымы өз активтерi есебiнен жүзеге асыратын сақтандыру төлемi арқылы сақтандыру шартында белгiленген сақтандыру жағдайы немесе өзге де оқиғалар туындаған кезде жеке немесе заңды тұлғаның заңды мүдделерiн мүлiктiк жағынан қорғауға байланысты қатынастар кешенi, бұл

$$2 сақтандыру

$$1Сақтандыру объектісінен тәуелді сақтандыру түрлері:

$$2 жеке, мүліктік

$$1Сақтандыру төлемдерін іске асыру негіздері бойынша сақтандыру түрлері:

$$2 жинақтаушы, жинақтаушы емес

$$1Сақтандыру қызметінің салалары:

$$2 жалпы, өмірді

$$1Сақтандырылушы қайтыс болған немесе ол сақтандыру мерзiмi бiткенге дейiн немесе сақтандыру шартында белгiленген жасқа дейiн өмiр сүрген жағдайда сақтандыру төлемiн жүзеге асыруды көздейтiн жеке сақтандыру түрлерiнiң жиынтығы, бұл:

Загрузка...

$$2 өмірді сақтандыру

$$1Сақтандырылушы белгiлi бiр жасқа жеткен, еңбек ету қабiлетiн (жасына байланысты, мүгедектiгiне байланысты, науқастығына байланысты) жоғалтқан, асыраушысы қайтыс болған, жұмыссыз қалған жағдайларда немесе сақтандырылушының жеке табыстарының кемуiне немесе одан айрылуына әкелiп соққан өзге де жағдайларда зейнетақы немесе рента түрiнде периодты сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыру көзделетiн жеке сақтандыру түрлерiнiң жиынтығы, бұл:

$$2өмірді сақтандыру


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 199 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.021 сек.)