Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ 3 страница

Читайте также:
  1. A) жүректіктік ісінулерде 1 страница
  2. A) жүректіктік ісінулерде 2 страница
  3. A) жүректіктік ісінулерде 3 страница
  4. A) жүректіктік ісінулерде 4 страница
  5. A) жүректіктік ісінулерде 5 страница
  6. A) жүректіктік ісінулерде 6 страница
  7. A) жүректіктік ісінулерде 7 страница

У підрежимі Додати контрактможна здійснити пошук контракту за критеріями: номер, дата, резидент, нерезидент, для додання знайденого контракту в графу 44.

Підрежим Додати з довідника регулярних надає можливість пошуку та вводу документів з довідника регулярних документів за критеріями: код, номер, дата, примітка, інформація про учасника ЗЕД, іноземця, код товару, транспорт.

Підрежим Додати молдавську ВМД надає можливість пошуку в ЄАІС та внесення в графу 44 ВМД Молдови. У вікні Пошук ВМД/МДП Молдови в ЄАІС слід задати умови пошуку (Criterii de cautare) – номер молдавської ВМД/ серія й номер книжки МДП/ фрагмент номера ТЗ та період оформлення. Для здійснення входу в ЄАІС зазначити код користувача та пароль. При вдалому результаті пошуку молдавська ВМД може бути внесена в графу 44. Актуально для оформлення ІМ 40 та ІМ 40 Г в пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні.

Відкрити документ – кнопка правої панелі інструментів графи 44 ВМД. За цією кнопкою:

для документів типу 686Х забезпечується відкриття сторінки ЄАІС, на якій можна переглянути інформацію про бланки сертифікатів та їх видавників. При цьому користувач, номер посвідчення та пароль якого вводяться у вікні приєднання до WEB сервера, повинен мати права доступу до відповідного ПІК ЄАІС Держмитслужби;

для документів типу 40ХХ забезпечується вибір контракту (доповнення до контракту) з наявних в базі даних митного органу контрактів (доповнень до контрактів) для введення при потребі в гр. 44;

у формі збереженої в базу даних ВМД справа від графи 44 є розділ „Наявні в базі даних скани”, що містить список збережених в базі даних сканів документів з числа указаних в графі 44. Через контекстне меню списку можна відкрити певний скан для перегляду; всі файли можуть бути вивантажені в окрему директорію на диску. Крім того, скан, приєднаний до даної ВМД, може бути з цього списку перенесений в файловий архів учасника ЗЕД.

3) Перевести на наступний етап –ВМД зі статусом „прийнята до митного оформлення” після перевірки ВМД та підтвердження дії переводиться на перший, задіяний в технології, етап (найменування його наводиться у повідомленні про здійснення дії). На етапах технології митного оформлення за цим режимом контекстного меню здійснюється переведення ВМД на наступний етап митного оформлення.

За наявності для етапу технології позначки Переводити ВМД на даний етап тільки в разі наявності ДМВ (режим Сервіс-Налагодження-Технології проходження ВМД) і відсутності в базі даних відповідної ДМВ даний етап пропускається – ВМД переводиться на наступний етап, який не передбачає обов’язкової наявності ДМВ, за його відсутності наводиться вікно для введення реквізитів завершення оформлення ВМД. Наявність для етапу позначки Контроль УЕДД на виході означає, що ВМД не може бути випущена з етапу без списаної квоти по УЕДД.На кожному етапі технології митного оформлення слід зазначити інформацію про проведену митну процедуру (додати поточну митну процедуру в режимі Митні процедури, як описано у пункті 11). Програмно буде занесено також інформацію про дату й час проведення митної процедури та користувача – посадову особу, що здійснила цю митну процедуру: прізвище, ініціали, номер посвідчення).

Примітка. У ПІК реалізовано механізм автоматизованого внесення відміток про виконання митних процедур „прийняття вантажної митної декларацiї до митного оформлення”, „завершення митного оформлення” та „проведення статистичного контролю” до електронних копій ВМД:

Внесення до полів графи Е/J електронної копії ВМД відміток про дату і час прийняття ВМД до оформлення (завершення митного оформлення, проведення статистичного контролю), ПІБ посадової особи митного органу, яка здійснила цю процедуру, а також внесення до полів графи D/J електронної копії ВМД відомостей про номер штампа ПМК (ОНП) цієї посадової особи, дату й час виконання вказаної процедури здійснюватиметься автоматично за поточним користувачем ПІК „Інспектор-2006” в залежності від налаштувань ПІК „Інспектор-2006”.

Загрузка...

Внесення ПМК(ОНП) та відмітки про виконання процедури „прийняття до митного оформлення” („завершення митного оформлення”) здійснюється шляхом запиту в користувача підтвердження цих дій (натиснення клавіші ОКпри підтвердженні). У разі не підтвердження даних користувачем (натиснення клавіші Відміна), відповідна дія (прийняття ВМД в базу даних, переведення ВМД в оформлені або на наступний етап) не проводиться. При відсутності в установках користувача номера ПМК(ОНП) запит не видається, відповідна дія не проводиться, генерується повідомлення про помилку. Відмітка про виконання процедури „статистичний контроль” проставляється автоматично при переведенні ВМД в оформлені. При цьому дата й час відмітки співпадає з датою і часом переведення ВМД в оформлені.

Відомості про посадових осіб митних органів, які відображаються у графах E/J та D/J електронної копії ВМД, повинні відповідати відомостям, внесеним цими посадовими особами до паперового примірника цієї ВМД.

4) Перевести на етап...(наводиться в меню за умови позначення параметра Допускати пропуски етапів в режимі Сервіс-Налагодження програми-Загальні установки-Загальні установки програми-ВМД) – призначений для переведення ВМД на будь-який етап (після першого) технології, притаманної ВМД цього типу. При входженні в цей режим на екран виведеться вікно „Переведення на етап...”, у якому, активізувавши позначку вибору в полі „Вибір етапу”, слід вибрати потрібний етап технології та натиснути клавішу ОК.

5) Списати платежі (наводиться в меню за наявності у користувача повноважень роботи з платежами) – призначений для списання платежів за ВМД в автоматичному режимі. При входженні в цей режим за умови, що списання платежів ще не відбувалось та в графі 40 або 44 ВМД відсутнє посилання на попередню ВМД зі статусом „оформлена” та зарезервованими по ній коштами, на екран виведеться перше вікно „майстра” списання платежів (мал.14).

мал. 14

 

Це вікно містить таблицю з інформацією про ті платежі, зазначені в графі „В”, які підлягають списанню.

Кнопки панелі інструментів вікна мають таке призначення:

– в графу „Платник” таблиці занести інформацію з графи 14 ВМД;

– в графу „Платник” таблиці занести інформацію з графи 2 або 8 ВМД.

Ці ж функції можна виконати, активізувавши позначку або , які відкриваються у графі „Платник” після її активізації;

– вивести на екран платіжну інформацію про платника. Можливості отримання цієї інформації в різних напрямах описано у п.3.1.6.;

– додати рядок платежів;

– вилучити позначений курсором рядок платежів;

– розділення суми платежу вибраного платника (курсор встановлено на відповідному рядку) між платниками. Для цього слід у виведеному на екран вікні (мал.15):

мал.15

 

в поле „залишаємо” ввести суму, яку потрібно списати з вибраного платника, тоді у полі „та створюємо нову” автоматично сформується сума, яку потрібно списати з іншого платника. За клавішею ОКу вікні списання платежів наведеться новий рядок списання зі сформованою сумою та іншим платником (брокером – якщо платником був учасник ЗЕД, учасником ЗЕД – якщо платником був брокер), замість якого можна вибрати іншого.

Позначка у віконці графи „Рез” проставляється при потребі резервування коштів (для ВМД типу ІМ ПД).

За клавішею на екран виведеться друге вікно „майстра” списання (мал.16).

Якщо при перевірці платіжної інформації виявлено певні невідповідності, то у другому вікні „майстра” виведуться відповідні попередження (за зазначеним платником в базі даних (режим Платежі-Платіжні документи) відсутні платіжні документи або коштів, зазначених в них, недостатньо для списання).

За клавішею ОКвідбувається завершення списання коштів за ВМД. У графі таблиці-переліку ВМД ознака „Ні” змінюється на ознаку „Так”.

Списані кошти відображаються в платіжній інформації учасника ЗЕД під рубрикою „заблоковано по ВМД в роботі” доти, доки ВМД не буде оформлено.

 

мал.16

 

При входженні в режим Списати платежі за умови, що списання платежів вже відбувалось, на екран виведеться вікно для редагування списання платежів „вручну”(мал.17). За кнопкою цього вікна на екран виведеться електронна копія ВМД для перегляду.

мал.17

При спробі списати платежі за ВМД за умови, що їх списання ще не відбулось і в графі 40 або 44 якої є посилання на попередню ВМД зі статусом „оформлена” та зарезервованими по ній коштами, на екран виведеться вікно Зняття резервування коштів.

В цьому вікні пропонується:

або спочатку зняти резервування коштів з попередньої ВМД, а потім виконати вищеописані дії по списанню платежів за ВМД,

або за клавішею виконати вищеописані дії по списанню платежів за ВМД без спроби зняти резервування коштів з попередньої ВМД.

Для реалізації рішення про зняття резервування коштів з попередньої ВМД необхідно активізувати посилання Для відкриття форми зняття резервування по передній ВМД натисніть сюди. При цьому відкривається вікно Аналіз можливості зняття резервування з ПД, в якому наводяться:

сума зарезервованих коштів та загальна фактурна вартість товарів за попередньою ВМД;

перелік всіх наступних ВМД (поточної та інших), в графі 40 чи 44 яких є посилання на попередню ВМД зі статусом „оформлена” та зарезервованими по ній коштами, з їх фактурними вартостями товарів;

рекомендація щодо зняття резервування коштів з попередньої ВМД;

варіанти зняття резервування коштів з попередньої ВМД: „Повністю зняти резервування коштів з даного попереднього документа”, „Зняти резервування коштів пропорційно фактурній вартості наступних ВМД”, „Зняти резервування вручну”.

Користувач вибирає один з варіантів зняття резервування коштів з попередньої ВМД, керуючись рекомендацією програми або власним аналізом поточної інформації.

Списати платежі за допомогою НСМЕП– підрежим призначений для списання платежів за картками НСМЕП (національна система масових електронних платежів). У робочому вікні буде наведено суму, що списується, номер ВМД, суб’єкт ЗЕД, з якого списується ця сума, та графу ВМД, в якій його зазначено, а також суми за видами платежів. Слід натиснути клавішу Списати. Необхідною умовою роботи в цьому підрежимі є завантаження термінальної програми, яка безпосередньо здійснює зчитування інформації та списання відповідних сум платежів з карточки НСМЕП суб’єкта ЗЕД і розподіляє платежі, списані з суб’єкта ЗЕД, за відповідними банківськими рахунками.

6) Форма списання платежів (наводиться в меню за наявності у користувача повноважень роботи з платежами) – призначений для списання платежів „вручну”, для цього слід:

активізувати позначку на правій панелі робочого вікна (мал.18), стільки разів, за скількома видами платежів списуватимуться кошти;

ввести інформацію про платежі у наведені рядки таблиці.

мал.18

 

При цьому можна вивести на екран для перегляду зміст графи „В”, активізувавши відповідну закладку на нижній панелі робочого вікна та скориставшись кнопкою правої панелі сторінки, що вивелась за активізованою закладкою (мал.19). Для збереження цієї сторінки на екрані при введенні платіжної інформації слід відключити параметр Згортати автоматично в меню, що виводиться активізацією позначки у рядку назви сторінки.

За наявності даних у графі „Платник” можна переглянути платіжну інформацію платника, скориставшись кнопкою правої панелі робочого вікна;

перевірити та записати у базу даних інформацію про списання коштів (кнопки та верхньої панелі).

Якщо списання коштів відбулось з включеною позначкою В роботі, то списані кошти відображаються в платіжній інформації учасника ЗЕД під рубрикою „заблоковано по ВМД в роботі” доти, доки ВМД не буде оформлено.

Примітка. При списанні платежів з ВМД буде автоматично проставлено процедуру Контроль за справлянням митних платежів.

Якщо списання коштів відбулось з включеною позначкою Оформлено, то списання цих коштів відображаються у поточному залишку учасника ЗЕД.

 

 

мал.19

 

7) До відмови – надається можливість відмовити в митному оформленні товару за ВМД до прийняття остаточного рішення щодо відмови.

При входженні в режим на екран виведеться додаткове вікно (мал.20), у якому слід:

вибрати тип відмови (Відкликання декларантом, Відмова в митному оформленні, Інше);

для типу Іншеввести текст примітки;

для типу Відмова в митному оформленні вибрати картку відмови (створюється в режимі Картки відмови навігатора програми або в режимі контекстного меню Створити з ВМДКартку відмови);

за допомогою кнопки вибрати причину відмови;

при потребі для вибраної причини вказати номер товару по ВМД у графі „№тов.”; записати дані про відмову – клавіша ОК.

 

мал. 20

 

ВМД переводиться у перелік До відмови.

8) Створити з ВМД – надається можливість створення електронної копії таких документів: Векселя, Заяви-зобов’язання, Акту митного огляду, Картки відмови, Запиту, Класифікаційного рішення, Довідки про визначення митної вартості, Довідки про визначення країни походження товару, Митного обліку, Оформлення до 100 євро, Реєстрація ТЗ, Аркуш коригування, Зображення, Пропуск, Заяву підприємствана основі даних з ВМД.

У вікні створення Векселя:

в полі „ВМД” програмно встановлюється номер поточної ВМД;

за наявності в графі „В” ВМД інформації про вексель – при встановленні курсору у полі „Номер” в кінці цього поля відкривається позначка ;

активізацією цієї позначки на екран виведеться номер векселя;

активізацією номера векселя реквізити векселя вводяться у відповідні поля робочого вікна.

У вікні створення Акту митного огляду:

На сторінці Акт огляду товару:

у полях „Номер” та „ВМД” наводиться номер ВМД, на базі якої створюється акт; поле „Номер” можна відкоригувати. Дата номера акту митного огляду – системна дата.

у полі „Номер ТЗ” наводяться номери транспортних засобів з гр.18 ВМД

(списком, через розділювач „ ”);

у розділі „Особи”, на сторінці „Огляд проводили” – посада та ПІБ користувача, зазначені на сторінці Властивості режиму Сервіс-Користувачі та профілі-Користувачі,на сторінці „Особи, що були присутні” – посада особи, яка заповнила ВМД, з гр.54 ВМД.

На сторінці Акт огляду автомобіляпрограмно заносяться дані інвойсу, якщо товаром є автомобіль. Вручну зазначаються дані, відсутні в інвойсі, зокрема комплектація автотранспортного засобу. Користувачу слід доповнити актмитного оглядуінформацією, відсутньою при програмному створенні акта за ВМД. Опис детального заповнення полів наведено в п.3.1.4.1.

Примітка. Акт митного огляду можна надрукувати. Друк акта митного огляду реалізовано таким чином: Акт митного огляду (весь), Акт митного огляду (основна частина) та Акт митного огляду (поточний ТЗ).

У вікні створення Картки відмови:

програмно формується номер картки й зазначається дата картки (системна дата), дата ОНП та дата (і час) пред’явлення товарів;

поле „Відмова в” заповнюється проставленням позначки біля відповідної ознаки: „Прийнятті”\ „Оформленні”\ „Пропуску”;

в полі „Декларант” наводиться найменування декларанта (гр.14 ВМД);

в полі „ПІБ декларанта” наводиться інформація з гр. 54;

в розділі „Документи” наводяться документи графи 44 ВМД (по всіх товарах) та номер поточної ВМД.

Для запису картки відмови користувачу слід зазначити причини відмови, вимоги та номер ОНП.

При створенні Запиту на екран спочатку виводиться вікно з переліком товарів ВМД для позначення тих товарів, щодо яких потрібно створити документ. Після вибору товарів, за клавішею ОКнаводиться екранна форма документа:

у поля „Підрозділ”, „№ штампу” розділу „Загальні відомості” та „Посада”, „ПІБ” розділу „Особи” (вкладка „Запит підготував”) програмно занесена інформація, зазначена на сторінці Властивості режиму Сервіс-Користувачі та профілі-Користувачі користувача, під іменем якого загружено програму;

у поле „Дата запису” програмно занесена поточна дата;

у інші поля розділів „Загальні відомості” та „Додаткові відомості” програмно занесена відповідна інформація з поточної ВМД;

у поля „№ запиту”, „Направляється”, „Мета перевірки”, „Інше завдання” заноситься інформація користувачем.

При створенні Класифікаційного рішення, Рішення про визначення митної вартостіта Рішення про визначення країни походження товарів на екран спочатку виводиться вікно з переліком товарів ВМД для позначення тих товарів, щодо яких потрібно створити документ. Потім наводиться екранна форма документа для заповнення, у якій всі поля, за винятком окремих розділів, заповнені інформацією з ВМД.

 

В електронній копії класифікаційного рішення у розділі „Учасники ЗЕД” наводиться інформація гр. 8 ВМД. Незаповнені розділи та поля слід доповнити, як описано в пункті 3.1.14.1.

В електронній копії рішення про визначення митної вартості у розділі „Учасники ЗЕД” наводиться інформація граф 2, 9, 8 та 14 ВМД; користувачу слід відкоригувати номер рішення й заповнити в розділі „Митна вартість” вкладки „Заявлені складові митної вартості” та „Коригування”, як описано в пункті 3.1.14.2.

Рішення про визначення митної вартостіу разі коригування митної вартості слід вивести декларанту. Вивід необхідно здійснювати з підвалу Документи списку ВМД за допомогою підрежиму Відправити декларанту контекстного меню відповідного рішення.
В електронній копії рішення про визначення країни походження товарів – інформація граф 8 і 14 ВМД. Незаповнені розділи („Інші дані”) та поля (Номер рішення, ПІБ керівника, визначена країна) слід доповнити інформацією, як описано в пункті 3.1.14.3.

 

При створенні документів Митного обліку операцій з товарами, які перебувають у місцях зберігання або переробки (на складах), на екран виводиться вікно Створення обліку з ВМД для вибору типу обліку: „Створити запис обліку в режимі, вибраному автоматично” (активний тільки для обліку товарів, заявлених у відповідних режимах) чи „Визначити режим обліку вручну”.

При виборі типу обліку „Створити запис обліку в режимі, вибраному автоматично” програмно формується документ обліку товарів „Прихід” з інформацією, яка була перенесена у відповідні поля з виділеної ВМД:

на сторінці „Головна” у розділі „Головна”:

у поле „Склад” - найменування одержувача (гр. 8 ВМД) для імпортних ВМД або найменування відправника (гр. 2 ВМД) для експортних ВМД;

у поле „Тип” - код типу документу „1101” (вантажна митна декларація) ;

у поле „Номер” - номер ВМД;

у поле „Дата” - дата ВМД;

у поля „Валюта” та „Курс” - відповідно код валюти (гр.22 ВМД) та курс валюти на дату документу (із довідника);

на сторінці „Головна” у розділі „Контрагент” - літерний код країни, найменування та адреса відправника (гр.2 ВМД) для імпортних ВМД або літерний код країни, найменування та адреса одержувача (гр. 8 ВМД) для експортних ВМД;

на сторінці „Головна” у розділі „Документи” - інформація про документи (гр. 44 ВМД);

на сторінці „Товари” - інформація про товари відповідних граф ВМД та програмно розраховані значення полів „Ціна” та „Сума”. Значення полів „Ціна” та „Сума”відображаються у тій валюті, код якої наводиться на сторінці „Головна” у розділі „Головна”, і розраховуються на основі митної вартості товару („Сума (грн) ”), курсу валюти та кількості товару. Якщо в документі коригується кількість товару або ціна товару, то автоматично перераховуються „Сума” та „Сума (грн)”.

В незаповнені поля сторінок „Головна” та „Товари” вікна Додання документу по складу інформація заноситься з клавіатури.

Якщо інформація поля „Склад” (занесена із гр.2 чи гр.8 ВМД) відсутня в переліку складів (режим Митний облік–Склади), то одночасно з документом обліку товарів програмно формується і запис переліку складів, в якому:

„Власник складу” - вибирається помітка „Учасник ЗЕД”;

„Тип складу” - формується в залежності від формату номера ліцензії в гр.49 ВМД (склад тимчасового зберігання чи митний ліцензійний склад), а якщо номер ліцензії відсутній, то відповідно до режиму заявлених у ВМД товарів (тимчасовий ввіз, тимчасовий вивіз і т.п.);

„Назва складу” та „Адреса складу” - програмно переносяться із гр.2 чи гр.8 ВМД;

„Дата відкриття” - заноситься поточна дата.

При виборі типу обліку „Визначити режим обліку вручну” користувачем визначається склад (шляхом вибору із переліку) та режим: „Прихід” чи „Розхід”. Після цього формується документ обліку товарів „Прихід” чи „Розхід” аналогічно першому типу обліку.

При створенні документа Оформлення до 100 єврона екран спочатку виводиться вікно з переліком товарів ВМД для позначення тих товарів, щодо яких потрібно створити документ. Після вибору товарів, за клавішею ОКнаводиться екранна форма документа, в якому програмно формуються наступні поля:

„Номер реєстрації” – заноситься наступний вільний порядковий номер документа;

режим („Імпорт”, „Експорт”) – вибирається в залежності від режиму заявлених у ВМД товарів;

„ОНП”, „Інспектор” – заноситься інформація, зазначена на сторінці Властивості режиму Сервіс-Користувачі та профілі-Користувачі користувача, під іменем якого завантажено програму;

„Дата оформлення” – заноситься поточна дата;

„Отримувач”, „Відправник”, „Транспортний засіб”, „Угода”, „CMR,ТТН”, „TIR”, „Місць”, „Вага”, „Митна вартість” – заноситься інформація ВМД (відповідно із граф 8, 2, 18, 44, 44, 44, 31 - сума по вибраних товарах, 38 - сума по вибраних товарах, 45 - сума по вибраних товарах).

Увікні Додання посвідчення про реєстрацію ТЗ програмно заповнено такі поля: Сторінка Загальні відомості:

Дата оформлення – системна дата, яку можна відкоригувати з календаря,

Код митного органу – код митного органу користувача;

Номер печатки – номер печатки користувача;

Номер посвідчення – номер посвідчення користувача;

Інспектор – прізвище та ініціали користувача;

Код митниці ввезення;

Ознака „Код митниці потрібен” або „Код митниці не потрібен”;

Ознака „Для постійного користування” або „Для тимчасового користування строком до” і дата;

Підрозділ „Власник”:

Країна проживання;

Адреса.

Слід заповнити такі поля:

Серія (посвідчення ТЗ);

Номер (посвідчення ТЗ);

Дата ввезення; - з календаря;

Підрозділи „Власник” та „Перевізник”:

Прізвище;

Ім’я;

По батькові;

Підрозділ „Перевізник”

Країна проживання – з довідника;

Адреса;

Паспорт: серія;

Паспорт: номер;

Виданий – дата видачі з календаря; місце видачі.

Якщо власник і перевізник одна особа, то можна заповнити відомості про одного з них, а потім скопіювати за допомогою стрілок чи у підрозділ для даних іншого.

Сторінка Транспортний засіб та документи:

Програмно заповнено інформацією з ВМД (сторінок Товар, Інвойс) такі поля:

Підрозділ „Транспортний засіб”:

Марка;

Модель;

Код УКТЗЕД ;

Країна виробництва;

Номер кузова;

Номер шасі;

Підрозділ „Необхідні для реєстрації документи” (в табличній формі):

Тип (документа) – з довідника;

Номер (документа);

Дата (документа) – з календаря.

Слід заповнити такі поля:

Тип – з довідника;

Колір;

Дата виробництва – з календаря;

Дата введення в експлуатацію – з календаря;

Тип двигуна – з довідника;

Об’єм двигуна (см³);

Номер двигуна.

За кнопкою можна додати рядок, у таблицю документів. За кнопкою можна видалити з таблиці документів рядок, вибраний курсором.

За кнопкою можна при потребі додати квитанцію МД-1 на збір за видачу посвідчення. Програмно буде сформовано квитанцію МД-1 з платежем 006 на основі даних посвідчення. Квитанція МД-1 може бути створена за умови відсутності помилок у посвідченні. Для запису квитанції МД-1 в базу даних слід заповнити в ній ті поля, для яких не було аналогічних даних у посвідченні (серія та номер квитанції МД-1, вага, фактурна вартість, валюта фактурної вартості).

За кнопками , сформовану квитанцію МД-1 можна включити у перелік таблиці документів підрозділу „Необхідні для реєстрації документи”.

Для запису інформації посвідчення слід скористатись кнопкою Зберегти .


Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 114 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.042 сек.)