Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

A) жүректіктік ісінулерде 5 страница

Читайте также:
  1. A) жүректіктік ісінулерде 1 страница
  2. A) жүректіктік ісінулерде 2 страница
  3. A) жүректіктік ісінулерде 3 страница
  4. A) жүректіктік ісінулерде 4 страница
  5. A) жүректіктік ісінулерде 6 страница
  6. A) жүректіктік ісінулерде 7 страница

A) ренин-ангиотензин-альдостерон жүйесінің белсенділенуі

B) бүйректік паренхиманың төмендеуі

C) бүйректерде депрессиялық заттар өндірілуінің төмендеуі

D) бүйректік кининдер сөлденісінің жоғарылауы

E) бүйректерде натрийдің кері сіңірілуінің төмендеуі

458. Тиреоидты гормондардың артықшылығы артериалық қысымның жоғарылауына әкеледі салдарынан

А) ренин өндірілуінің әсерленісінен

В) қанда натрийдің жоғары мөлшерінен

С) ААЖ белсенділенуі

D) жүректің жиырылуы мен ҚМК жоғарылауынан

Е) ангиотензиноген түзілуінің әсереленісінен

459. Артериалық гипертензияның патогенездік еміне жатады

A) ААЖ ингибиторлары

B) ауыру сезімін басатын заттар

C) антибактериальді заттар

D) қабынуға қарсы заттар

E) антигистаминдік дәрмектер

460. Біріншілік артериялық гипертензияның негізгі тізбегіне әсер ететін емдеу тағайындау арқылы жүзеге асырылады

a) аналгетиктерді

b) седативті препараттарды,транквилизаторларды

c) зәр айдағыштарды

d) ААЖ ингибиторларын

e) бета-адренодлокаторларды

461. Нефрон шумақтары қызметінің бұзылысы қабаттасады

A) сүзілудің төмендеуімен

B) сутекті иондардың шығарылуының бұзылысымен

C) бүйректің концентрациялық қабілетінің бұзылысымен

D) натрийдің кері сіңірілуінің бұзылысымен

E) калийдің кері сіңірілуінің бұзылысымен

462. Шумақтық сүзілудің төмендеуі дамиды

А) нефрона шумақтары өткізгіштігінің жоғарылауында

В) жұмыс істеп тұрған нефрон санының азаюы

С) нефрона түтікшелері эпителиінің зақымдалуы

D) сүзу қысымының жоғарылауы

Е) гиперволемия.

463. Шумақтық сүзілу төмендейді

А) нефрона шумақтары өткізгіштігінің жоғарылауында

В) сүзу қысымының жоғарылауында

С) бүйрекішілік қысымның төмендеуінде

D) гипопротеинемияда

Е) гиповолемияда

464. Шумақтық сүзілудің жоғарылауында байқалады

A) глюкозурия

B) гематурия

C) гиперстенурия

D) пиурия

E) полиурия

465. Шумақтық мембрана өткізгіштігінің жоғарылауы әкеледі

А) глюкозурияға

В) протеинурияға

С) гиперстенурияға

D) пиурияға

Е) олигоурияға

466. Анурия кезінде тәуліктік диурез құрайды

A) 1500 мл ден төмен

B) 600 мл ден төмен

C) 50-100 мл

D) 2000-2500 мл

Е) более 1000 мл.

467. Полиурия патогенезі байланысты

A) шумақтарда сүзілуі үрдістерінің төмендеуімен

B) түтікшелерде судың кері сіңірілудің төмендеуімен

C) бүйрекішілік қысымның жоғарылауымен

D) түтікшелерде натрийдің кері сіңірілуінің жоғарылауы

E) зәр шығару жолдарымен зәр шығарылуының қиындауы468. Преренальдық полиурия байқалады

A) түтікшелер эпителиінің дистрофиясында

B) қантты диабетте

C) гиповолемияда

D) сынап дәрмектерімен уланғанда

E) простата аденомасында

469. Ренальдық полиурия дамиды

А) қантсыз диабетте

В) қантты диабетте

С) гиперволемияда

D) сынап дәрмектерімен уланғанда

Е) альдостерон өндірілуінің төмендеуінде

470. Нефрон түтікшелері эпителінің зақымдалуында жалпы зәр анализінде байқалады

A) гематурия

B) пиурия

C) гипостенурия

D) глюкозурия

Е) кристаллурия.

471. Бүйректің проксимальді түтікшелері қызметінің бұзылысы туралы мәлімдеу мүмкін

A) гематурия

B) лейкоцитурия

C) протеинурия

D) кетонурия

E) гемоглобинурия

472. Түтіктік кері сіңірілудің бұзылуына әкеледі

A) нефрон шумақтары базальді мембараналары теріс зараядының төмендеуі нефрона

B) заттардың кері сіңірілуіне қажетті ферменттер белсенділігінің тежелуі

C) шумақтық фильтр өткізгіштігінің жоғарылауы

Загрузка...

D) Боумен-Шумлянский капсула подоциттерінің бұзылысы

E) иммунды кешендермен шумақтардың базальді мембараналарының зақымдалуы

473. Бүйрек түтікшелері қызметінің бұзылуына тән

A) гемоглобинурия

B) зәрде сілтілі эритроциттердің болуы

C) креатинин клиренсінің төмендеуі

D) изостенурия

E) гиперазотемия

474. Гиперстенурия зәрдің салыстырмалы тығыздығы тең болатын цифрмен сипатталады

a) 1015-1025

b) 1010-1012

c) 1012-1017

d) 1025-1033

e) 1018-1025

475. Гипостенуриязәрдің салыстырмалы тығыздығы тең болатын цифрмен сипатталады

А)1015-1025

В) 1010-1012

С) 1002-1012

D) 1025-1033

Е) 1018-1025

476.Изостенуриязәрдің салыстырмалы тығыздығы тең болатын цифрмен сипатталады

А) 1015-1025

В) 1010-1012

С) 1012-1017

D) 1025-1033

Е) 1018-1025

477. Күндізгідей түнгі диурездің болуы терминмен сипатталады

А) полиурия

В) гипостенурия

С) поллакиурия

D) оллакизурия

Е) никурия

478. Бүйректік гематурия патогенезінде маңызды

А) бүйрек түтікшелері эпителиінің зақымдалуы

A) нефрона шумақтары өткізгіштігінің жоғарылауы

B) зәр шығару жолдары эпителиінің зақымдалуы

C) зәр жолында тас жиналу

Е) қуықтың жедел қабынуы

479. Бүйректен тыс гематурия дамуы мүмкін салдарынан

A) бүйрек шумақтары сүзгіш мембраналары өткізгіштігінің жоғарылаынан

B) бүйрек түтікшелерінің дистальді бөлімдерінде кері сіңірілу үрдістерінің бұзылысы

С) бүйрек түтікшелерінің проксимальді бөлімдерінде кері сіңірілу үрдістерінің бұзылысы

D) цитоскопия жүргізу кезінде зәр шығару түтікшесі эпителиінің зақымдалуы

Е) бүйрек концентрациялық қабілетінің бұзылысы

480. Бүйректік пайда болатын зәрдің патологиялық компоненттері болып табылады

A) эпители цилиндрлері

B) «жаңа», өзгермеген эритроциттер

C) билирубин

D) кетон денелері

D) гемоглобин

481. Преренальдық протеинурия болып табылады салдары

А) нефрона шумақтары өткізгіштігінің жоғарылауы

В) нефрона түтікшелерінде нәруыздың кері сіңірілуінің бұзылысы

С) қан плазмасында төмен молекулалы нәруыздардың жоғарылауы

D) зәр шығару жолдарының ауруларында зәрге нәруыздың экссудациялануы

Е) нефрона түтікшелері эндотелиімен уропротеин сөлденісінің жоғарылауы

482.Жедел бүйректік жеткіліксізідіктің преренальдық себебі болуы мүмкін

A) қуықтың өспесі

B) жедел гломерулонефрит

C) бүйрек артерияларының тромбозы

D) зәрағар саңылауында тас болуы

E) систолалық артериялық қысымның 70 мм.сын.бағ. төмендеуі

483. Жедел бүйректік жеткіліксіздіктің ренальдық себебі болуы мүмкін

А) гиповолемия

В) жедел гломерулонефрит

С) организмнің сусыздануы

D) зәрағар саңылауының таспен бітелуі

Е) систолалық артериялық қысымның 70 мм.сын.бағ. төмендеуі

484. Жедел бүйрекік жеткіліксіздіктің постренальдық себебі болуы мүмкін

А) гиповолемия

В) жедел гломерулонефрит

С) бүйрек артерияларының тромбозы

D) зәрағар саңылауының таспен бітелуі

Е) систолалық артериялық қысымның 70 мм.сын.бағ. төмендеуі

485 Диурез өзгерісі бойынша жедел бүйрек жеткіліксіздігі сатыларының дұрыс бірізділігі

A) жасырын - олигоанурия - полиурия- қалпына келу

B) полиурия - жасырын - олигоанурия – қалпына келу

C) жасырын – полиурия - олигоанурия – қалпына келу

D) олигоанурия – полиурия - жасырын – қалпына келу

E) полиурия – олигоанурия - жасырын – қалпына келу

486. ЖБЖ олигоануриялық сатысына тән

A) организм аутоинтоксикациясы

B) алкалоз дамуы

C) сусыздану

D) қанның тұтқырлауны

E) қанда қалдық азот деңгейінің төмендеуі

487. Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі сатыларының дұрыс бірізділігі

А) полиурия - бастапқы – олигоанурия

В) бастапқы - олигоанурия - полиурия

С) бастапқы – полиурия - олигоанурия

D) олигоанурия – полиурия – қалпына келу

Е) полиурия- олигоанурия – сауығу

488. СЖЖ бастапқы сатысында байқалады

А) құрғақ тағамдық жүктемелік сынамадан кейінгі гипостенурия

В) құрғақ тағмдық жүктемелік сынама жүргізгеннен кейінгі полиурия

С) жалпы зәр анализінде гематурия, протеинурия

D) қанда қалдық азоттың жоғарылауы

Е) құрғақ тағамдық жүктемелік сынама жүргізгеннен кейінгі зәрдің салыстырмалы тығыздығының аздап жоғарылауы

489. Уремия кезінде негізгі патогенездік ем әдісі болып табылады

А) зәр айдағыш дәрмектерді тағайындау

В) гемодиализ жүргізу

С) антибактериальді ем

D) витаминдік терапия

Е) жүрек гликозидтерін тағайындау

490. Уремиялық кома симптомдарының бірі болып табылады

А) полиурия

В) зәрдің салыстырмалы тығыздығы 1020

С) терінің қышуы

D) гиперкальциемия

Е) гипофосфатемия

491. Гломерулонефрит патогенезінің негізгі тізбегі болып табылады

А) каналдық аппарат эпителиі қызметінің бұзылысы

В) шумақтық мембрана өткізгіштігінің жоғарылауы

С) бүйрекішілік қысымның жоғарылауы

D) зәр шығару жолдарының және тостағанша-түбекше жүйелерінің қабынуы

Е) эффективті сүзгіштік қысымның төмендеуі

492. Пиелонефрит патогенезінің негізгі тізбегі болып табылады

А) каналдық аппарат эпителиі қызметінің бұзылысы

В) шумақтық мембрана өткізгіштігінің жоғарылауы

С) бүйрекішілік қысымның жоғарылауы

D) зәр шығару жолдарының және тостағанша-түбекше жүйелерінің қабынуы

Е) эффективті сүзгіштік қысымның төмендеуі

493. Жедел гломерулонефриттің патогенездік емі болып табылады

А) антибиотиктер

В) зәр айдағыштар

С) глюкокортикоидтар

D) витаминдер

Е) аналгетиктер

494. Жедел пиелонефриттің этиотропты емі болып табылады

А) антибиотиктер

В) зәр айдағыштар

С) глюкокортикоидтар

D) витаминдер

Е) аналгетиктер

495. Гипосаливация байқалады

А) стоматитте

В) гиперкатехолемияда

С) антихолинестеразалық дәрмектерді қолданғанда

D) гельминтоздарда

Е) парасимпатикалық жүйке жүйесінің әсерленісінде

496. Гипосаливация патогензі байланысты

А) парасимпатикалық жүйке жүйесінің әсерленісіне

В) симпатикалық жүйке жүйесінің әсерленісінде

С) холецистокининнің шамадан тыс өндірілуіне

D) гистамина, гастрина сөлденісінің жоғарылауына

Е) сопақша мида сілекей бөліну орталығының әсерленуіне

497. Гипосаливация қабаттасады

A) ксеростомиямен

B) асқазан сөлінің гиперсекрециясымен

C) гиперкалиемиямен

D) тері мацерациясымен

Е) асқазан сөлінің бейтараптануымен

498. Гиперсаливация байқалады

A) сілекей бездерінің өспелерінде

B) сиалолитиазда

C) гельминтоздарда

D) атропинді қолданғанда

Е) эмоциональді стрессте.

499. Гиперсаливация патогенезі байланысты

А) парасимпатикалық жүйке жүйесінің әсерленуіне

В) симпатикалық жүйке жүйесінің әсерленуіне

С) сілекей бездерінің аутоиммунды зақымдалуына

D) гистамина, гастрина сөлденісінің төмедеуіне

Е) сопақша мида сілекей бөліну орталығының тежелуіне

500. Гиперсаливация әкеледі

A) асқазан сөлінің бейтараптануына

B) ксеростомияға

C) тістердің көп тісжегісі болуына

D) ауыз қуысында қабыну үрдістерінің дамуына

E) жұтынудың қиындауына

501. Орофарингиальді дисфагия байланысты

А) эзофагоспазммен

В) төменгі өңеш сфинктрінің спазмымен

С) жұтқыншақ бұлшықеттерінгінің спазмымен

D) гиперсаливациямен

Е) төменгі өңеш сфинктрінің босаңсуымен

502. Гиперхлоргидрия салдарынан болуы мүмкін

А) симпатикалық жүйке жүйесінінің белсенділенуімен

В) парасимпатикалық жүйке жүйесінінің белсенділенуімен

С) атрофиялық гастритпен

D) М-холиноблокаторларды тағайындаумен

Е) холецисткинин, секретин сөлденісінің жоғарылауымен

503. Асқазан сөлінің гиперхлоргидриясы кезінде байқалады

A) асқазанның пилорустық қыспағының спазмы

B) тағамның асқазаннан тез шығарылуы

C) іш өту

D) асқазқан шырышты қабығының атрофиясы

Е) асқазанның пилорустық қыспағының ашық болуы

504. Асқазан шырышты қабығының ойық жарасына әкелетін жайт

A) стероидты емес қабынуға қарсы дәрмектерді ұзақ уақыт қолдану

B) простагландиндер сөлдеднісінің белсенділенуі

C) шырышты қабықтың жеткілікті қанмен қамтамасыз етілуі

D) асқазан шырышты қабығының тез регенерациясы

E) шырыш пен бикарбонаттардың сөлденісі

505. Асқазан мен 12-елі ішектің жаралық ауруының патогенезінде «қорғаныс жайты»

A) тұз қышқылы мен пепсиннің гиперпродукциясы

B) Helicobacter pylori

C) гиперкортизолизм

D) простагландиндер сөлденісінің белсенділенуі

E) гастрин өндірілуінің жоғарылауы

506. Асқазан мен 12-елі ішектің жаралық ауруының патогенезінде «агрессия жайты»

А) простагландиндер сөлденісінің белсенділенуі

B) шырыш пен бикарбонаттардың сөлденісі

C) шырышты қабықтың жақсы регенерациясы

D) жеткілікті қанмен қамтамасыз етілу

Е) стероидты емес қабынуға қарсы дәрмектерді ұзақ уақыт қолдану

507. Жедел панкреатиттің жиі кездесетін себебі

A) құрсақ қуысының жарақаты

B) инфекция

C) аутоиммунды зақымдалу

D) алкогөлді шектен тыс қолдану

E) гиперкальциемия

508 . Өт-тас ауруы жедел панкреатиттің себебі болуы мүмкін салдарынан

A) безбен трипсиноген өндірілуінің әсерленуі

B) ұйқы безі түтіктеріне өт шығарылуының әсерленуі

C) 12-елі ішекке ұйқы безі сөлі шығуының бұзылуы

D) трипсиноен және трипсин айналу шегі механизмдерінің бұзылысы

E) ұйқы безі паренхимасы ісінуінің дамуы

509. Жедел панкреатитте диагностикалық маңызы бар фермент

А) сілтілік фосфатаза

В) амилаза

С) АЛТ, АСТ

D) креатинфосфокиназа

Е) гексокиназа

510. Жедел панкреатит патогенезінің негізгі тізбегі болып табылады белсенуі

A) трипсиннің

B) энтеропептидазаның

C) калликреин-кинин жүйесінің

D) ұю жүйесінің

E) фибринолиздік жүйенің

511.Жедел панкреатитте без тінінің зақымдалуы байланысты

A) панкреонекроз дамуымен

B) безде дистрофиялық үрдістермен

C) без ацинустарының деформациясымен

D) өзекшелерде нәруыздық тұнбалардың қалыптасуымен

Е) без паренхимасында кальцинаттардың түзілуімен

512.Ұйқы бездік ахилияның жиі кездесетін көрінісі

А) дене массасының төмендеуі

В) В12 витамин тапшылығы

С) гиперглкемия

D) остеопороз

Е) нефролитиаз

513. Стеаторея жеткіліксіздіктің салдары болып табылады

A) ұйқы бездік липазаның

B) липопротеидлипазаның

C) ұйқы бездік амилазаның

D) трипсиннің

E) эластазаның

514. Секреторлық диарея дамиды

A) вазоактивті интестинальді полипептид өндірілуінің жоғарылауында

B) ішектегі заттардың осмостық қысымының жоғарылауында

C) қабырғалық және қуыстық қорытудың бұзылыстарында

D) ішек перистальтикасының күшеюінде

E) жұқпалық энтероколитте

515. Гиперкинетикалық диарея дамиды

A) мотилин өндірілуінің жоғарылуында

B) жұқплы энтероколитте

С) ішектегі заттардың осмостық қысымының жоғарылауында

C) ішек шырышты қабығы тамырларының өткізгіштігінің жоғарылауында

D) гипотиреоз кезінде ішек перистальтикасының төмендеуінде

516. Осмостық диарея дамиды

A) вазоактивті интестинальді полипептид өндірілуінің жоғарылауында

B) жұқпалық энтероколитте

C) ішектегі заттардың осмостық қысымының жоғарылауында

D) ішек шырышты қабығы тамырларының өткізгіштігінің жоғарылауында

E) гипотиреоз кезінде ішек перистальтикасының төмендеуінде

517. Осмостық диареяның патогенездік емі жүзеге асырылады

А) аминогликозид тобынан антибактериальді заттар

В) ұйқы безі ферменттерінің орынын басатын ферменттік дәрілер

С) ішектің қозғалу белсенділігін төменедтетін заттар

D) нәруыздар мен витаминдердің көп мөлшері бар емдәмдер

Е) аллергияға қарсы дәрмектер

518. Гиперкиперкинетикалық диареяның патогенездік емі жүзеге асырылады

А) аминогликозид тобынан антибактериальді заттар

В) ұйқы безі ферменттерінің орынын басатын ферменттік дәрілер

С) ішектің қозғалу белсенділігін төменедтетін заттар

D) нәруыздар мен витаминдердің көп мөлшері бар емдәмдер

Е) аллергияға қарсы дәрмектер

519 . Спастикалық іш қатулар пайда болады

A) отадан кейінгі кезеңде

B) ұзақ уақыт төсек тартқанда

C) қорғасынмен уланғанда

D) тағамда жасунық жеткіліксіздігі салдарында

Е) ішектегі заттардың осмостық қысымының жоғарылауында

520. Атониялық іш қатулар дамиды

А) отадан кейінгі кезеңде

В) ішек спазмасында

С) қорғасынмен уланғанда

D) гиперхлоргидрия салдарынан

Е) ішектегі заттардың осмостық қысымының жоғарылауында

521. Тағамдық іш қатулар дамиды

А) тағамда жасунық жеткіліксіздігінде

A) ішектің босатылу шартты рефлексінің бұзылысында

B) аноректальді аймақтың ауруларында (тік ішек жарылуларында, парапроктит, геморрой)

C) гипотиреозда

D) Гиршпрунгауруында (мегаколон)

522. Ішектік аутоинтоксикация уыттық әсердің салдарына байланысты

A) ішекте нәруыздардың шіру өнімдеріне және биогендік аминдерге

B) тура емес билирубинге

C) кетон денелеріне

D) өт қышқылдарына

E) тура билирубингеа

523. Біріншілік бауырлық жеткіліксіздіктің пайда болуына септесуі мүмкін

A) А, В, С, Д, Е гепатитвирустары және т.б.

B) лейкоздар

C) жүрек жеткіліксіздігі

D) сілейме

E) қантты диабет

524. Екіншілік бауыр жеткіліксізідігінің пайда болуына септесуі мүмкін

A) хлороформ

B) механикалық жарақат

C) саңырауқұлақ улары

D) бауыр эхинококкозы

E) жүрек жеткіліксіздігі

525. Гепатоциттер зақымдалуының ерте белгісі болып табылады

A) сілтілік фосфатазаның жоғарылауы

B) сарғаю

C) қанда аммиак мөлшерінің жоғарылауы

D) қанда АЛТ мен АСТ белсенділігінің жоғарылауы

E) кетоз

526 . Бауырдың тосқауылдық қызметі бұзылғанда қанда көбейеді

A) тура билирубин

B) аммиак

C) липаза

D) амилаза

E) мочевина

527.Бауырдың залалсыздандыру қызметі бұзылуы сипатталады

А) қанда тура билирубиннің жоғарылауымен

В) гипергликемиямен

С) гипопротеинемиямен

D) қанда тура емес билирубиннің жоғарлауымен

Е) гиперлипидемиямен

528. Бауырда залалсызданатын ішек улары

A) кадаверин, путресцин

B) тура билирубин

C) тура емес билирубина

D) кетон денелері

E) зәрнәсіл

529. Организмге айқын уытты әсеріне ие

A) тура билирубин және глюкоза

B) тура емес және өт қышқылдары

C) уробилиноген

D) стеркобилиноген

Е) эстерифицирленген холестерин

530. Бауыр жеткіліксіздігі кезінде көмірсу алмасуының бұзылысы сипатталады

A) бауырда гликоген мөлшерінің жоғарылауымен

B) қандағы тұрақсыз қант деңгейімен

C) гликогенез белсенділенуімен

D) глюконеогенез белсенділеуімен

E) гликогенолиздің төмендеуімен

531. Шунттық бауырлық кома патогенезінің көрсетілмеген тізбегі

Бауыр беріштенуі® ? ®қақпа-кавалық және кава-кавалық анастомоздардың дамуы®қан бөлігінің жалпы қан айналымына шығарылуы®ішек уларымен және алмасу өнімдерімен улану

A) қақпа венасының гипертензиясы

B) бауыр паренхимасының массалық некрозы

C) өт түзілудің бұзылысы

D) өт жолдарының дискинезиясы

E) ацидоз

532. Бүйрекүсті безілік сарғаю патогенезінің негізгі тізбегі

A) организм сусыздануы

B) жүрек жеткіліксіздігі

C) инсулин жеткіліксізідігі

D) өт шығарылуының бұзылысы

E) эритроциттердің күшейген гемолизі

533. Гемолиздік сарғаюда байқалады

A) түссіз нәжіс

B) стеркобилин және уробилин мөлешерінің жоғарылауына байланысты күңгірт зәр

C) қанда тура билирубиннің жоғарылауы

D) холемия және ахолия

E) зәрде тура емес билирубиннің жоғарылауы

534. Паренхиматоздық сарғаю дамуы мүмкін

A) сәкессіз қан құйғанда

B) уыттық гепатитте

C) резус-сәйкессіз ана мен ұрықта

D) гемолиздік улармен уланғанда

E) безгекте

535. Бауырлық сарғаю патогенезінің негізгі тізбегі

A) эритроциттердің күшейген гемолизі

B) өт айдалуының бұзылысы

C) гепатоциттердің зақымдалуы

D) өт жолдарының дискинезиясы

E) тура емес билирубин ұсталуының бұзылысы

536. Холемия симптомдары дерттік әсерге байланысты

A) холестериннің

B) тура емес билирубиннің

C) май қышқылдарының

D) өт қышқылдарының

E) тура билирубиннің

537. Бауырасты сарғаю патогенезінің негізгі тізбегі болып табылады

A) гепатоциттердің зақымдалуы

B) сиалолитиаз

C) уролитиаз

D) эритроциттедің күшейген гемолизі

E) өт айдалуының бұзылысы

538. Ішекке өт түспеуі нәтижесінде дамиды

A) майда еритін витаминдердің гиповитаминозы

B) суда еритін витаминдердің гиповитаминозы

C) холемиялық синдромның дамуы

D) қақпа гипертензиясының дамуы

E) қан ұюының жоғарылауы

539. Механикалық сарғаюда қансырау байланысты

A) Виллебранд жайтының тапшылығымен

B) тромбоцитопениямен

C) антикоагулянттардың жетіспеушілігімен

D) тромбоцитопениямен

E) ішекте К витамині сіңірілуінің бұзылысымен

540.Холемия симптомы болып табылады

A) тахикардия

B) көтерілген артериялық қысым

C) нәжістің түссізденуі

D) күңгірт зәр


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 472 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.201 сек.)