Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

A) жүректіктік ісінулерде 1 страница

Читайте также:
  1. A) жүректіктік ісінулерде 2 страница
  2. A) жүректіктік ісінулерде 3 страница
  3. A) жүректіктік ісінулерде 4 страница
  4. A) жүректіктік ісінулерде 5 страница
  5. A) жүректіктік ісінулерде 6 страница
  6. A) жүректіктік ісінулерде 7 страница

B) кахексиялық

C) аллергиялық

D) уыттанулық

E) қабынулық

122. Аллергиялық ісінудің патогенезінде аса маңыздысы

A) қан тамырлық жайт

B) тіндік жайт

C) қанайналымдық жайт

D) жүйкелік-ішкі сөлденістік жайт

E) онкотикалық жайт

123.Газдық ацидоз дамуына алып келеді

a) қайталанған құсу

b) барометрлық қысымның төмендеуі

c) гиповентиляция

d) қатты іш өту

e) қантты диабет

124. Газдық емес ацидоздың себептері

a) өқпе гипервентиляциясында

b) толастамайтын құсуда

c) бүйрек және ішек-қарын жолы арқылы бикарбонаттардың тым артық шығарылуы

d) организмнен шығарылмауына байланысты көмір қышқыл газының жиналып қалуы

e) натрий бикарбонатының ерітінділерін еңгізгенде

125. Газдық емесацидоздамиды

A) гипоксияда

B) дем алатын ауада рСО2жоғарылағанда

C) өқпе гипервентиляциясында

D) толастамайтын құсуда

E) натрийбикарбонатының ерітінділерін еңгізгенде

126.Теңгерілген ацидоз және алкалозға сәйкес келетін артериялық қанның рН

A) 7,35-7,45

B) 7,0 – 8,0

C) 7,2-7,8

D) 7,45-7,50

E) 7,0-7,4.

127. Толастамайтын құсу кезінде асқазан сөлімен тұз қышқылын көп мөлшерде жоғалту алып келеді

A) экзогендік ацидозға

B) газдык емес ацидозға

C) газдық алкалозға

D) газдык емесалкалозға

E) газдық ацидозға

128. Ұзақ созылған іш өтулерде ішек сөлінің көп мөлшерде жоғалту алып келеді

A) экзогендік ацидозға

B) газдык емес ацидозға

C) газдық алкалозға

D) газдык емес алкалозға

E) газдық ацидозға

129. Гипогликемияны, артықтығы туындатады

A) тироксиннің

B) глюкагонның

C) инсулиннің

D) окситоциннің

E) эстрадиолдың

130. Гормондық гипергликемия пайда болады

A) альдостерон тапшылығында

B) глюкокортикоидтар сөлденісі жоғарылағанда

C) паратгормон сөлденісі жоғарылағанда

D) вазопрессин сөлденісі жоғарылағанда

E) соматотропин тапшылығында

131. Бауырда гликоген мөлшері ұлғаяды

A) гликогеноздарда

B) қантты диабетте

C) гипоксия кезінде

D) физикалық жүктемеде

E) ашығу кеінде

132. Гиперлактатацидемияның патогенезінде маңызы бар

A) гликогенез күшеюінің

B) гликогенолиз жоғарылауының

C) липолиз жоғарылауының

D) анаэробтық гликолиз белсенділенуінің

E) Кребс оралымында тотығу жоғарылауының

133. Көмірсулардың аралық алмасуының бұзылыстарында қанда көбейеді

A) a -кетоглютар қышқылы

B) көмірқышқылы

C) сүтқышқылы

D) b-оксимайқышқылы

E) майқышқылдары

134. Ұйқыбезінен тыс инсулиндік жеткіліксіздік, салдары болуы мүмкін

A) қанның протеолиздік ферменттерінің мөлшері жоғарылауыныңB) ұйқы безінің өспелермен зақымдануының

C) панкреатитті бастан кешірудің

D) Лангерганс аралшықтарында қанайналым бұзылыстарының

E) Лангерганс аралшықтарында бета-жасушаларына аутоантиденелер түзілуінің

135 . Ұйқыбездік инсулиндік жеткіліксіздікдамиды:

A) инсулинге антиденелер түзілуі

B) инсулинплазма нәруыздарымен берік байланысқанда

C) Лангерганс аралшықтарының бета-жасушалары бүлінгенде

D) инсулинге қарсы гормондардың сөлденісі төмендегенде

E) бауыр инсулиназасының белсенділігі жоғарылағанда

136. Диабеттік синдромның негізгі симптомы болып табылады

A) глюкозурия

B) полиурия

C) гипергликемия

D) полидипсия

E) полифагия

137. Қантты диабет кезіндегі глюкозурияның салдары

A) гипергликемия

B) гиперлипидемия

C) полиурия

D) гиперлактатацидемия

E) гипераминоацидурия

138. Қантты диабет кезіндегі глюкозурияға алып келеді:

A) гиперлипидемия

B) гипергликемия

C) гиперпируватацидемия

D) гиперазотемия

Загрузка...

E) гиперлактатацидемия

139. Жіті гипогликемия кезіндегі нейрон қызметі бұзылыстарының патогенезінде маңызды

А) алкалоз

В) энергия тапшылығы

С) аутоинтоксикация

D) гипернатриемия

Е) гипокалиемия

140. Қантты диабеттің I түрі кезіндегіорын басу еміне тағайындайды

A) қан мөлшерін төмендейтін дәрілер

B) инсулин

C) көмірсуларды шектейтін диета

D) жануарлардың майларын шектейтін диета

E) қозғалыстың белсенділігін жоғарлататың режим

141.Гипоксия – бұл

A) біртектес дерттік үрдіс

B) дерттік серпіліс

C) дерттік жағдай

D) ауру

E) симптомдар кешені

142. Дем алатын ауада оттегінің үлестік қысымы төмендеуінен дамитын гипоксия аталады

A) экзогендік

B) гемдік

C) қанайналымдық

D) тіндік

E) эндогендік

143. Экзогенді нормобариялық гипоксияға тән қан құрамының көрнекті өзгерістеріне жатады

A) гипокапния

B) гипогликемия

C) алкалоз

D) гиперлипидемия

E) ацидоз

144. Қанайналым жүйесі бұзылыстарынан дамитын гипоксия аталады

A) экзогендік

B) қанайналымдық

C) тіндік

D) тыныстық

E) гемдік

145.Қанайналымдық гипоксияға тән

A) оттегі бойынша артериялық –веналық айырмашылығының азаюы

B) қанағымы жылдамдығының баяулауы

C) веналық қанда рО2жоғарлауы

D) рН= 7,49

E) қанның оттегілік сыйымдылығы төмендеуі

146. Қан жүйесі бұзылыстарынан дамитын гипоксия аталады

A) экзогендік

B) қанайналымдық

C) тіндік

D) ишемиялық

E) гемдік

147. Гемдік гипоксияны дамытады

A) Иіс газымен улану

B) дем алу орталығының тежелуі

C) тиреоидты гормондардың тапшылығы

D) жүрек жеткіліксіздігі

E) қоршаған ортада оттегінің жетіспеуі

148. Бертолет тұзымен уыттану гипоксияның дамуына алып келеді

A) тіндік

B) гемдік

C) қанайналымдық

D) тыныстық

E) экзогендік

149. Гемдік гипоксия дамуының негізгі жолы

A) оттегі бойынша артериялық-веналық айырмашылықтың төмендеуі

B) артериялық қанның оттегіге қанығуының жоғарылауы

C) қанның оттегіге сыйымдылығының төмендеуі

D) қанда рСО 2жоғарылауы

E) қанағымы жылдамдығының бұзылуы

150. Тіндік гипоксияны туындатады

A) синильді қышқылмен улану

B) иіс газымен улану

C) дем алу орталығының тежелуі

D) биіктік ауру

E) желдетілмеген бөлмеде болғанда

151.Оттегіні пайдалану жүйесі бұзылуынан дамитын гипоксия аталады

A) экзогендікнормобариялық

B) тіндік

C) экзогендікгипобариялық

D) қанайналымдық

E) тыныстық

152. Тіндік гипоксияға тән

A) оттегі бойынша артериялық-веналық айырмашылықтың төмендеуі

B) қанағымы жылдамдығының баяулауы

C) тіндің оттегі пайдалану коэффициентінің жоғарлауы

D) қанның оттегіге сыйымдылығының төмендеуі

E) артериялық қандарО2төмендеуі, веналық қанда рО2жоғарлауы

153.Жүрек жеткіліксіздігі кезіндегі аралас гипоксияның дамуының бірізділігін:

A) тыныстық – қанайналымдық- тіндік

B) қанайналымдық - тыныстық – тіндік

C) қанайналымдық - тіндік - тыныстық

D) тіндік – қанайналымдық– тыныстық

E) тыныстық – тіндік - қанайналымдық

154. Гипоксия кезіндегі ұзақ мерзімдік теңгерулік тетіктер

A) қанның қордан шығуы

B) тахикардия

C) тахипноэ

D) тыныс бұлшықеттерінің гипертрофиясы

E) қанда адреналин мөлшерінің жоғарлауы

155. Оң азоттық тепе-теңдік дамиды гиперсекрециясында:

A) паратгормондың

B) глюкокортикоидтардың

C) альдостероннің

D) тироксиннің

E) СТГ-ң

156. Теріс азоттық тепе-теңдік дамиды гиперсекрециясында:

a) паратгормондың

b) инсулиндердің

c) альдостероннің

d) тироксиннің

e) СТГ-ң

157. Гипопротеинемияның дамуы, негізінде қанда азаюына байланысты

A) фибриногеннің

B) әлбуминдердің

C) глобулиндердің

D) гаптоглобиннің

E) трансфериннің

158. Парапротеинемия – это

A) қанда нәруыз алмасуының соңғы өнімдерінің артуы

B) қанда дертке ұшыраған наруыздардың пайда болуы

C) қанда белгілі бір плазмалық наруыздың болмауы

D) нәруыздар фракцияларының пайыздық қатынасының бұзылуы

E) қанның кейбір нәруыздық бөлшегінің болмауы

159. Парапротеиндерге жатады

A) сапалық өзгерген гамма-глобулиндер

B) альбуминдер

C) альфа-глобулиндер

D) пропердин

E) комплемент жүйесінің наруыздары

160. Диспротеинемия – бұл

A) қанда нәруыздар мөлшерінің көбеюі

B) қанда нәруыздар мөлшерінің азаюы

C) қанның нәруыздық бөлшектерінің арақатынасының өзгеруі

D) қанда ауытқыған нәруыздардың пайда болуы

E) қанның кейбір нәруыздық бөлшегінің болмауы

161. Тамақтану рационында липидтер жеткіліксіздігінің салдары

A) суда еритін витаминдердің гипервитаминозы

B) гиперлипидемия

C) простагландиндер мен лейкотриендер түзілуінің бұзылуы

D) кетоз

E) семіру

162 Ішекте майлардың ыдырауы мен сіңірілуі бұзылуының салдарына жататыны

A) ретенциялық гиперлипидемия

B) стеаторея

C) сарғыштану

D) С, В12витаминдердің тапшылығы

E) липидурия

163. Алиментарлық гиперлипидемияның патогенезінде маңызы бар

A) қорлардан майдың көп шығуы

B) майлы тағамды қабылдау

C) майлардың қаннан тінге ауысуының қиындауы

D) гипоальбуминемия

E) қанда липопротеидлипаза белсенділігінің төмен болуы

164. Транспорттық гиперлипидемия дамуында маңыздысы

A) тағаммен организмге майлардың артық түсуі

B) гипоальбуминемия

C) қанда гепарин мөлшерінің азаюы

D) майлардың қорлардан артық шығуы

E) ішекте майлар сіңірілуінің бұзылуы

165. Ретенциялық гиперлипидемия дамуында маңыздысы

A) панкреатикалық липазаның төмен белсенділігі

B) альбуминдер және гепарин тапшылығы

C) тағаммен организмге майлардың артық түсуі

D) майлардың қорлардан артық шығуы

E) холецистокинин мен секретиннің тапшылығы

166. Экзогендік-конституциялық семіру дамиды

A) гипотиреозда

B) гиперинсулинизмде

C) гиперкортицизмде

D) әдеттегідей артық тағам қабылдағанда

E) гипоталамустың вентромедиалды ядроларын тітіркендіргенде

167. Семіру кезіндегі гиперкоагуляцияның патогенезі байланысты

A) прокоагулянттар тапшылығына

B) фибринолиздің белседіленуіне

C) гепарин мөлшерінің азаюына

D) тромбоцитопенияға

E) С және S протеиндердің артуына

168. Гиперкетонемия дамуына себептеседі

A) липолиздің күшеюі

B) Кребса оралымында кетон денелерінің тотығуы

C) бауырда ЖТЛП түзілуінің көбеюі

D) липогенездің белсенділенуі

E) организмдегі оң азоттық тепе-тендік

169. Кетон денелері көбінесе түзіліді

A) ішекте

B) бауырда

C) өқпеде

D) бүйректерде

E) бұлшықеттерде

170. Ашығудың сыртқы себебі

A) тағамның болмауы

B) анорексия

C) өңеш пен ішектің туа біткен бітеуі

D) мальабсорбция

E) өңеш пен ішектің өспелері

171. Толық сумен ашығудың энергияны үнемсіз жұмсау сатысындағы зат алмасу бұзылысы

A) көмірсуды пайдаланудың күшеюі

B) майдың басымырақ тотығуы

C) ТК 0,7-ге дейін төмендеген

D) тіршіліктік маңызы жоғары ағзалардың нәруызы ыдырауы

E) гиперазотемия

172. Толық сумен ашығудың энергияны үнемді жұмсау сатысындағы зат алмасу бұзылысы

A) көмірсуды пайдаланудың күшеюі

B) майдың басымырақ тотығуы

C) ТК – 1,0

D) тіршіліктік маңызы жоғары ағзалардың нәруызы ыдырауы

E) гиперазотемия

173. Толық сумен ашығудың ақтық сатысындағы зат алмасу бұзылысы

A) көмірсуды пайдаланудың күшеюі

B) негізгі алмасу аса өзгермеген

C) ТК – 1,0

D) тіршіліктік маңызы жоғары ағзалардың нәруызы ыдырауы және гиперазотемия

E) гликогеногенездің күшеюі

174. Нәруыздық-калорийлық жеткіліксіздік әкеледі

A) оң азоттық тепе-теңдікке

B) абсолютті гиперпротеинемияға

C) теріс азоттық тепе-теңдікке

D) дене салмағының жоғарлауына

E) гипергликемияға

175. В6 витамині тапшылығы туындатады

A) глютаматтан ГАМҚ түзілуінің күшеюін

B) сүйек тіні минерализациясының бұзылуын

C) қан ұйыу жайттары түзілуінің бұзылуын

D) ұрпақсыздықтың дамуын

E) жүйке тіні қозғыштығының жоғарылауын

176. В2 витамині тапшылығы кезінде дамитын гипоксия

A) тіндік

B) қанайналымдық

C) тыныстық

D) қандық

E) сыртқы

177. В1 (тиамин) гиповитаминозының көріністеріне жатады

A) кәлциноз

B) сүйек жұмсаруы

C) тауық соқыр

D) полиневриттер

E) геморагиялық диатез

178. Мешел патогенезінің көрсетілмеген тізбегі :

1,25 (ОН)2Д3 тапшылығы ® ішекте кәлций сіңірілуінің бұзылуы ® ? ® салдарлық гиперпаратиреоз ® сүйек тініне кәлций енуі төмендеуі, остеобластар түрткіленуі ® сүйек жұмсаруы

A) гипокәлциемия

B) гиперкәлциемия

C) гипофосфатемия

D) гипернатриемия

E) гипонатриемия

179. А витаминінің тапшылығы дамуына әкеледі

A) кәлциноздың

B) полиневриттердің

C) жүйке тіні қозғыштығының жоғарылауының

D) ксерофтальмияның

E) геморрагиялық диатездің

180. В12 витамині тапшылығы дамуымен сипатталады

A) темір тапшылықты анемияның

B) мегалобластық анемияның

C) нормобластық анемияның

D) аплазиялық анемияның

E) микросфероцитоздық анемияның

181. Артериялық гиперемия - бұл

A) қан ағып келуінің күшеюі салдарынан тіннің қанмен толуының жоғарылауы

B) қан ағып кетуі қыйындауы салдарынан тіннің қанмен толуының жоғарылауы

C) қан ағып келуінің азаюы салдарынан тіннің қанмен толуының азаюы

D) микроциркуляциялық арнаның қан тамырларында қан ағымының жергілікті, жиі қылтамырларда, тоқтауы

E) қан тамырларда қалыпты жағдайда кездеспейтің бөлшектердің циркуляциясы

182.Артериялық гиперемия патогенезінің негізгі тізбегі

A) қан ағып кетуі қыйындауы

B) артериолалардың кеңеюіжәне қан келуінің көбеюі

C) қан ағып келуінің азаюы

D) қан ағымының сызықтық жылдамдығының жоғарылауы

E) қызмет атқаратын қылтамырлар санының көбеюі

183. Артериялық гиперемияға тән

A) қан тамырларының көлденең қимасы ауданының азаюы

B) қан ағымының көлемдік жылдамдығының төмендеуі

C) веналық қанның артериализациялануы

D) дәнекер тіннің өсіп-өнуі

E) қызмет атқаратын қылтамырлар санының азаюы

184. Артериялық гиперемия кезінде байқалады

A) көгеру

B) тіндер тығыздығының төмендеуі

C) тін немесе ағза температурасының төмендеуі

D) қызару

E) тін жергілікті қызымының төмендеуі

185. Артериялық гиперемияның теріс салдарлары

A) ісіну

B) тіндер дистрофиясы

C) жұқпалар таралуы

D) тіндердің некрозы

E) нағыз капиллярды стаздың қалыптасуы

186. Конгейм тәжірибесінде бақаның шажырқайында артериолалардың кеңеюі, қызмет атқаратын қылтамырлар саны көбеюі, қанағымы жылдамдауы байқалған. Бұл тән

A) ишемиға

B) артериялық гиперемияға

C) веналық гиперемияға

D) стазалды жағдайға

E) стазға

187. Ацетилхолин, брадикинин, гистамин дамытады

A) ишемияны

B) артериялық гиперемияны

C) тромбозды

D) эмболияны

E) стазды

188. Веналық гиперемия - бұл

A) қан ағып келуінің күшеюі салдарынан ағза немесе тіннің қанмен толуының жоғарылауы

B) қан ағып кетуі қыйындауы салдарынан ағза немесе тіннің қанмен толуының жоғарылауы

C) қан ағып келуінің азаюы салдарынан ағза немесе тіннің қанмен толуының азаюы

D) микроциркуляциялық арнаның қан тамырларында қан ағымының жергілікті, жиі қылтамырларда, тоқтауы

E) қан тамырларда қалыпты жағдайда кездеспейтің бөлшектердің циркуляциясы

189. Веналық гиперемияның себебі болуы мүмкін

A) ангиоспазм

B) тромбпен қан әкелуші артерияның бітеліп қалуы

C) веналардың өспемен қысылып қалуы

D) атеросклероз

E) тіннің қызметінің артуы

190.Веналық гиперемия патогенезінің негізгі тізбегі

A) қан ағып кетуінің қиындауы

B) қан ағып келуінің көбеюі

C) артерияларда дәнекер тіннің өсіп-өнуі

D) артериолалардың рефлекстік түрде кеңеюі

E) қан ағымының көлемінің жоғарылауы

191. Веналық гиперемия кезінде микроциркуляция сипатталады

A) қанағымының сызықтық жылдамдығының жоғарылауымен

B) қылтамырларда қан қысымының жоғарылауымен

C) қанағымының көлемдік жылдамдығының жоғарылауымен

D) плазмалық қылтамырлар санының көбеюімен

E) прекапилярлардың спазмы және посткапилярлардың салдануы

192. Веналық гиперемияның сыртқы белгілері

A) тін немесе ағза температурасының жоғарылауы

B) ағза көлемінің төмендеуі

C) қанағымы жылдамдауы

D) көгеру

E) қызару

193. Веналық гиперемияның теріс салдарлары

A) тіндердің некрозы

B) тіндер дистрофиясы

C) жұқпалар таралуы

D) қан тамыр жарылуы және тінге қан кету

E) нағыз капиллярлық стаздың қалыптасуы

194.Артериялық және веналық гиперемияның ұқсастығы

A) тіннің қанмен толуының жоғарылауы

B) қылтамырішілік қысым төмендеуі

C) қан ағымының төмендеуі

D) веналық қанның артериализациясы

E) лимфа ағып кетуінің көбеюі

195. Ишемия - бұл

A) қан ағып келуінің күшеюі салдарынан ағза немесе тіннің қанмен толуының жоғарылауы

B) қан ағып кетуі қыйындауы салдарынан ағза немесе тіннің қанмен толуының жоғарылауы

C) қан ағып келуінің азаюы салдарынан ағза немесе тіннің қанмен толуының азаюы

D) микроциркуляциялық арнаның қан тамырларында қан ағымының жергілікті, жиі қылтамырларда, тоқтауы

E) қан тамырларда қалыпты жағдайда кездеспейтің бөлшектердің циркуляциясы

196. Ишемияның себебі болуы мүмкін

a) вена тамырларының эмболиясы

b) ангиоспазм

c) ағза қызметінің күшеюі

d) вена тамырларының тромбозы

e) артерияның кеңеюі

197. Ишемияны туындатады

A) гистамин

B) катехоламиндер

C) ацетилхолин

D) брадикинин

E) простациклин

198. Ишемияның сыртқы белгілері

A) жергілікті температураның жоғарылауы

B) ағза көлемінің кішіреюі

C) қан ағымының жоғарылауы

D) көгеру

E) қылтамырлардың соғуы

199. Ишемияның симптомы

A) қызару

B) көгеру

C) бозару

D) ісіну

E) температура жогарылауы

200. Ишемияның теңгерілуіне әкеледі жоғарылауы

A) майлардың асқын тотығуының

B) анаэробті гликолиздің

C) тотығу-фосфорлану үрдістерінің

D) мембраналық насостар қызметінің

E) мембранналық фосфолипазалардың

201. Ишемияның жағымсыз салдары болады

A) іркілулік стаздың қалыптасуы

B) тіннің ісінуі

C) тіндердің ыдрау өнімдерінің организмге тарауы

D) тіндердің некрозы

E) ағзаның дистрофиясы

202. Стаз – бұл

A) қан ағып келуінің күшеюі салдарынан ағза немесе тіннің қанмен толуының жоғарылауы

B) қан ағып кетуі қыйындауы салдарынан ағза немесе тіннің қанмен толуының жоғарылауы

C) қан ағып келуінің азаюы салдарынан ағза немесе тіннің қанмен толуының азаюы

D) микроциркуляциялық арнаның қан тамырларында қан ағымының жергілікті, жиі қылтамырларда, тоқтауы

E) қан тамырларда қалыпты жағдайда кездеспейтің бөлшектердің циркуляциясы

203. Қан тамырлар өткізгіштігі артуы мен қан қоюлануының салдарынан дамыған стаз аталады

a) іркілулік

b) ишемиялық

c) нағыз қылтамырлық

d) веноздық

e) қайтымды

204. Нағыз қылтамырлық стаз кезінде эритроциттердің агрегациясына септеседі

A) қанда ұсақ молекулалы нәруыздардың жоғарылауы

B) қанда ірі молекулалы нәруыздардың жоғарылауы

C) эритроциттер мембранасының терісзарядының жоғарылауы

D) гематокриттік көрсеткіштің төмендеуі

E) эритроциттер мембранасының оң зарядының жоғарылауы

205. Газдық эмболияның себебі

A) ірі артериялардың зақымдануы

B) ірі көктамырлардың зақымдануы

C) ұсақ артериялардың зақымдануы

D) барометрлік қысымның жоғарылауы

E) барометрлік қысымның тез төмендеуі

206. Ауалық эмболия себебі

A) ірі артериялардың зақымдануы

B) ірі көктамырлардың зақымдануы

C) ұсақ артериялардың зақымдануы

D) барометрлік қысымның жоғарылауы

E) барометрлік қысымның тез төмендеуі

207.Ең жиі кездесетін эмболия

A) тромбоэмболия

B) ауа эмболиясы

C) газдық эмболия

D) майлық эмболия

E) жасушалық эмболия

208. Майлық эмболияның ең жиі себебі болып табылады

A) жілік және жамбас сүйектерінің сынуы

B) омыртқа және қабырғалардың сынуы

C) барометрлық қысымның жоғарлауы

D) барометрлық қысымның тез төмендеуі


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 660 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.079 сек.)