Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Монографії, наукові статті

Читайте также:
 1. Закриває справу, склавши про це постанову з додержанням вимог статті 214 цього Кодексу.
 2. Інститути (навчально-наукові центри) Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
 3. Монографії, наукові статті
 4. Наукові засади раціонального природокористування.
 5. Наукові секції
 6. Основна маса організацій України, які виконують наукові та науково-технічні роботи, зосереджені в

Українська національно-демократична революція

(1917 – 1921 рр.)

 

 1. Періодизація Української революції. Передумови, причини та характер революції.
 2. Утворення Центральної Ради, її партійний склад та політична програма.
 3. Розгортання Української революції навесні – влітку 1917 р.
 4. Внутрішньополітичне становище в Україні в кінці 1917 р.
 5. Загострення відносин між УНР та більшовицьким режимом.
 6. ІV Універсал, його зміст та наслідки.
 7. Зовнішньополітична діяльність уряду Української Народної Республіки. Переговори в Бресті. Брест-Литовський мирний договір.
 8. Діяльність німецької військової адміністрації на Україні. Конституція УНР. Причини падіння Центральної Ради та її історичне значення.
 9. Встановлення гетьманату Павла Скоропадського, його внутрішня політика.
 10. Політика П.Скоропадського у сфері культури.
 11. Зовнішньополітичні відносини Української Держави.
 12. Наростання антигетьманського опору в Україні. Утворення Директорії.
 13. Відречення П.Скоропадського від влади. Внутрішня політика Директорії.
 14. Акт злуки УНР і Західно-Української Народної Республіки.
 15. Зовнішня політика Директорії, Варшавський і Ризький договори.
 16. Листопадовий зрив. Проголошення ЗУНР.
 17. Внутрішня політика ЗУНР.
 18. Міжнародне становище ЗУНР.
 19. Історичне значення Української революції.

Джерела

 1. Західно-Українська Народна Республіка. Документи і матеріали. У 5-ти т. – Т.1 – 3. – Івано-Франківськ, 2001, 2005.
 2. Історія України. Документи. Матеріали. Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”. 2001. – 448 с.
 3. Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. – К.: Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272 с.
 4. Україна в ХХ столітті (1900 – 2000). Зб. документів і матеріалів. – К.: Вища шк., 2000. – 351 с.
 5. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. У 3т. – Б.М.: Сучасність, 1983. – 510 с.
 6. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2т. – Т.1. – К.: Наук. думка, 1996. – 560 с.
 7. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2т. – Т.2. – К.: Наук. думка, 1997. – 424 с.

Мемуари

 1. Винниченко В. Відродження нації. У 3 ч. – Ч.ІІ. – К.: Політвидав Укр., 1990. – 328 с.
 2. Винниченко В. Відродження нації. Ч.ІІІ. – К., 1990. – 542 с.
 3. Грушевський М. Автобіографія, 1914-1919 рр. // Великий українець. – С.214-219.
 4. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле (1914-1920). – Мюнхен, 1969. – 543 с.
 5. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921. – Ч.3. – Торонто: Прометей, 1950. – 223 с.
 6. Скоропадський П. Спомини. – К.: Україна, 1992. – 112 с.

Монографії, наукові статті

1. Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. У 2 т. – Т.1. – Жовква, 1998. – 524 с.

2. Верстюк В.Ф. Українська революція: доба Центральної Ради // УІЖ. – 1995. – №2. – С.65-78; №5. – С.79-88.

3. Городня Н. Україна в системі міжнародних відносин за часів Центральної Ради // Історія України. – 1997. – Ч.42. – С.1-3; Ч.43. – С.7.

4. Гошуляк І.Л. Про причини поразки Центральної Ради // УІЖ. – 1994. – №1. – С.31-44.5. Гошуляк І.Л. Проблема соборності України (ідейні засади, спроби реалізації) // Пам’ять століть. – 1997. – №5. – С.2-8.

6. Гошуляк І.Л. Проблема соборності українських земель у добу Центральної Ради // УІЖ. – 1997. – С.26-41.

7. Грабовський С. Українське державотворення революційної доби: виклики часу і відповіді нації // Розбудова держави. – 1997. – № 12. – С.3-16.

8. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

9. Дещинський Л., Голубко В. Розбудовуючи Українську державу, мусимо засвоїти уроки Центральної Ради // Розбудова держави. – 1993. – №7. – С.21-29.

10. Дністрянський М.С. Кордони України. Територіально-адміністративний устрій. – Львів: Світ, 1992. – 144 с.

11. Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. У 2 т. − Т.1. Доба Центральної Ради. – Нью-Йорк: Булава, 1954. – 458 с.

12. Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. У 2 т. – Т.2. Українська Гетьманська Держава 1918 року. – Нью-Йорк: Булава, 1954. 510 с.

13. Західно-Українська Народна Республіка 1918 – 1923: історія. – Івано-Франківськ, 2001.

14. Копиленко М., Копиленко О. Зовнішня політика Центральної Ради [історія] //Політика і час. – 1992. – №11-12. – С.68-72.

Загрузка...

15. Кульчицький С.В. Українська Держава часів гетьманщини // УІЖ. – 1992. – №7-8. – С.60-79.

16. Левицький К. Великий зрив (До історії української державности від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів) –- Нью-Йорк: Вид-во Чарторийських, 1968. – 152 с.

17. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

18. Мельник М. Берестейський договір та його значення (1918 р.) // Визвольний шлях. – 1992. – Кн.7. – С.834-842; Кн.8. – С.985-994; Кн.9. – С.1079-1085.

19. Мельник М. Міжнародно-правні основи Берестейського договору // Визвольний шлях. 1969. – Кн.ХІ. – С.1264-1278.

20. Мироненко О.М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. – К.: Друкарня МВС України, 1995. – 328 с. (обласна наукова бібліотека)

21. Миронець М., Пивовар С. Мирний договір у Бресті – міжнародне визнання незалежності Української Народної Республіки // Розбудова держави. – 1993 –- №7. С.30-34.

22. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – Рим: Вид-во Укр.католицького ун-ту ім.Св.Климента Папи, 1989. – 486 с.

23. Несук М. Договір, спалений у присутності посла. Таємна угода між Українською Народною Республікою і Австро-Угорщиною від 8 лютого 1918 року та її доля // Політика і час –- 1993. – №7. – С.53-59.

24. Несук О.М. Згідно з Берестейським договором // Політика і час. – 1997. –- №12. –- С.63-70.

25. Пивовар С. Берестейський мирний договір (1918 р.) крізь призму ставлення українського народу до державності // Київська старовина. – 1998. – №1. – С.25-40.

26. Притуляк П.П. Економічний договір УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р. // УІЖ. – 1997. – №1 –- С.62-72.

27. Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. – К.., 1999. – 319 с.

28. Солдатенко В.Ф. Українська революція доби Центральної Ради: аналіз досвіду періодизації // УІЖ. – 1997. – №3. – С.3-25

29. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К.: Либідь, 1999. – 976 с.

30. Українська революція і державність (1917-1920 рр.). – К.: Парламентське вид-во, 1998. – 247 с.

31. Шевченко І. Біля витоків. Становлення української дипломатії доби УНР // Політика і час. – 1995. – №9. – С.76-82.


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 210 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Французская буржуазная революция| Третьяков Алексей Сергеевич

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.009 сек.)