Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Монографії, наукові статті. Ø Західно-Українська Народна Республіка

Читайте также:
  1. Закриває справу, склавши про це постанову з додержанням вимог статті 214 цього Кодексу.
  2. Інститути (навчально-наукові центри) Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
  3. Монографії, наукові статті
  4. Наукові засади раціонального природокористування.
  5. Наукові секції
  6. Основна маса організацій України, які виконують наукові та науково-технічні роботи, зосереджені в

Джерела

Ø Західно-Українська Народна Республіка. Документи і матеріали. У 5 т. – Івано-Франківськ, 2001–2011.

Ø Історія України. Документи. Матеріали. Посібник. – К. : Видавничий центр “Академія”. 2001. – 448 с.

Ø Конституційні акти України. 1917–1920. Невідомі конституції України. – К. : Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272 с.

Ø Україна в ХХ столітті (1900–2000). Зб. документів і матеріалів. – К. : Вища шк., 2000. – 351 с.

Ø Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. У 3 т. – Б.М. : Сучасність, 1983. – 510 с.

Ø Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2 т. – Т. 1. – К. : Наук. думка, 1996. – 560 с.; Т. 2. – К. : Наук. думка, 1997. – 424 с.

Мемуари

Ø Винниченко В. Відродження нації. У 3 ч. – Ч.ІІ. – К.: Політвидав Укр., 1990. – 328 с.; Ч.ІІІ. – К., 1990. – 542 с.

Ø Грушевський М. Автобіографія, 1914–1919 рр. // Великий українець. – С. 214–219.

Ø Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле (1914–1920). – Мюнхен, 1969. – 543 с.

Ø Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. – Ч.3. – Торонто : Прометей, 1950. – 223 с.

Ø Скоропадський П. Спомини. – К. : Україна, 1992. – 112 с.

Монографії, наукові статті

Ø Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. У 2 т. – Т.1. – Жовква, 1998. – 524 с.

Ø Верстюк В.Ф. Українська революція: доба Центральної Ради // УІЖ. – 1995. – № 2. – С.65–78; № 5. – С.79–88.

Ø Городня Н. Україна в системі міжнародних відносин за часів Центральної Ради // Історія України. – 1997. – Ч. 42. – С. 1–3; Ч. 43. – С. 7.

Ø Гошуляк І.Л. Про причини поразки Центральної Ради // УІЖ. – 1994. – № 1. – С. 31–44.

Ø Гошуляк І.Л. Проблема соборності України (ідейні засади, спроби реалізації) // Пам’ять століть. – 1997. – № 5. – С. 2–8.

Ø Грабовський С. Українське державотворення революційної доби: виклики часу і відповіді нації // Розбудова держави. – 1997. – № 12. – С. 3–16.

Ø Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. – К. : Либідь, 1993. – 288 с.

Ø Дещинський Л., Голубко В. Розбудовуючи Українську державу, мусимо засвоїти уроки Центральної Ради // Розбудова держави. – 1993. – № 7. – С. 21–29.

Ø Дністрянський М.С. Кордони України. Територіально-адміністративний устрій. – Львів : Світ, 1992. – 144 с.

Ø Дорошенко Д. Історія України. 1917–1923 рр. У 2 т. − Т.1. Доба Центральної Ради. – Нью-Йорк : Булава, 1954. – 458 с.

Ø Дорошенко Д. Історія України. 1917–1923 рр. У 2 т. – Т.2. Українська Гетьманська Держава 1918 року. – Нью-Йорк : Булава, 1954.– 510 с.

Ø Західно-Українська Народна Республіка 1918 – 1923: історія. – Івано-Франківськ :Сіверсія, 2001.

Ø Копиленко М., Копиленко О. Зовнішня політика Центральної Ради [історія] // Політика і час. – 1992. – № 11–12. – С. 68–72.

Ø Кульчицький С.В. Українська Держава часів гетьманщини // УІЖ. – 1992. – № 78. – С. 60–79.

Ø Левицький К. Великий зрив (До історії української державности від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів). – Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1968. – 152 с.



Ø Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

Ø Мельник М. Берестейський договір та його значення (1918 р.) // Визвольний шлях. – 1992. – Кн. 7. – С. 834–842; Кн. 8. – С. 985–994; Кн. 9. – С. 1079–1085.

Ø Мельник М. Міжнародно-правні основи Берестейського договору // Визвольний шлях. – 1969. – Кн. ХІ. – С. 1264–1278.

Ø Мироненко О.М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. – К. : Друкарня МВС України, 1995. – 328 с. (обласна наукова бібліотека)

Ø Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – Рим : Вид-во Укр. католицького ун-ту ім. Св. Климента Папи, 1989. – 486 с.

Ø Несук М. Договір, спалений у присутності посла. Таємна угода між Українською Народною Республікою і Австро-Угорщиною від 8 лютого 1918 року та її доля // Політика і час. – 1993. – № 7. – С. 53–59.

Ø Несук О.М. Згідно з Берестейським договором // Політика і час. – 1997. –- № 12. – С. 63–70.

Ø Пивовар С. Берестейський мирний договір (1918 р.) крізь призму ставлення українського народу до державності // Київська старовина. – 1998. – №1. – С. 25–40.

Загрузка...

Ø Притуляк П.П. Економічний договір УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р. // УІЖ. – 1997. – № 1. – С. 62–72.

Ø Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. – К.., 1999. – 319 с.

Ø Солдатенко В.Ф. Українська революція доби Центральної Ради: аналіз досвіду періодизації // УІЖ. – 1997. – № 3. – С. 3–25

Ø Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К. : Либідь, 1999. – 976 с.

Ø Українська революція і державність (1917–1920 рр.). – К. : Парламентське вид-во, 1998. – 247 с.

Ø Шевченко І. Біля витоків. Становлення української дипломатії доби УНР // Політика і час. – 1995. – № 9. – С. 76–82.


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 101 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ| За городом.

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.019 сек.)