Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Назву підлеглої форми виділити та відформатувати: колір червоний, розмір символів –14, стиль Ж, К, (якщо назва не поміщається розширте поле назви та поле підлеглої форми).

Читайте также:
  1. Experimental (Экспериментал): танцевальный стиль
  2. А. Заборона комуністичних символів і пропаганди комунізму
  3. Анализ формирования и использования прибыли
  4. Ая основа – то, что Хаджури назвал хорошим тот куплет, который приводится в "Сафарини" и соответствует мазхабу аш'аритов.
  5. Ая основа – Хаджури назвал некоторые действия посланника Аллаха ошибкой, и сказал, что посланник Аллаха ошибся в средствах призыва.
  6. Б) Розмірність і базис
  7. Б. Формирование представлений и понятий о пространстве

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Тема: Система управління базами даних MS Access. Створення підпорядкованої форми. Робота з даними у формі. Створення складної форми.

Мета: навчити студентів працювати з різними типами форм, визначати, яку форму необхідно створювати залежно від поставлених завдань.

Контрольні запитання:

1. Для чого у форму вставляють кнопки та інші елементи керування?

2.Як ввести будь-який текст у форму?

 

3. Як вилучити запис у формі? Чи буде він вилучений з бази даних?

4. Як приписати створюваній кнопці конкретну дію?

 

5. Як створити форму з закладками?

6. Як у форму вставити свою фотографію?

 

7. Що спільного між таблицями і формами?

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Відкрити файл бази даних Україна_Ваше_прізвище.

2. Вибрати закладку Создание групи Форми та піктограму Мастер форм для створення форми в режимі Майстра:

У форму скопіювати такі поля:

а) із таблиці Області1 - Область, ОблЦентр, Населення;

б) із таблиці Номери_машин - НомЗнак;

в) із таблиці Санаторії - НазваСанаторію, ЛікПрофіль.

Подання даних щодо санаторіїв оформити як Підлеглу форму

 
 

 


4. Вибрати зовнішній вигляд Підпорядкованої форми - табличний.

5. Зберегти створену форму під назвою Лікувальна, а назву підлеглої не змінюйте (див. мал.)

 

6. Погортати створену форму. В якій області найбільше санаторіїв? Додати в одну із областей декілька санаторіїв.

7. Відкрити створену форму в режимі Конструктора.

На головній формі створити заголовок: колір зелений, розмір символів-20,стиль Ж.

Назву підлеглої форми виділити та відформатувати: колір червоний, розмір символів –14, стиль Ж, К, (якщо назва не поміщається розширте поле назви та поле підлеглої форми).

10. Вставити малюнок за допомогою піктограми, у формі вказати місце та розміри нового об'єкта, а також необхідний файл (виберіть та додайте карту України).

11. Відформатувати поле область (за зразком).

 

 
 

 

 


12. Відкрити форму Сан аторії. Перевірити, чи з'явилися там додані санаторії.

13. Створити складну(зв'язану) форму для таблиці Області1 та таблиці Заповідники.

14. Вибрати перемикач Связанные формы, форму назвіть Природа.

 
 

 

 


16. Створити підпорядковану форму Туризм та зв'язану форму Туризм1 для таблиць Області1 та Турфірми, попередньо зв'язавши їх по полях Область та Місцезнах. (Зв'язок типу 1-∞).

17. Виконану роботу показати викладачу та дати відповіді на контрольні запитання.

18. Закрити таблиці, базу, вікно папки.

 

 


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 147 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Система управления базами данных MS Access. Таблицы, формы, отчеты. | Запуск Access | Объекты БД Access. | Самостоятельная работа. Контрольное задание. | Итак, одна запись таблицы набрана (первая строка таблицы). | Заполните созданную таблицу «Поставщики» в соответствии с таблицей 2. | Закройте все созданные элементы. | В окне БД выберите вкладку Создание и нажмите кнопку Конструктор запросов |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4| ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.042 сек.)