Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Організація роботи із файлами даних стандарту XML

Читайте также:
  1. I. Мета роботи
  2. III. Організація навчально-виховного процесу
  3. IІІ. Організація роботи Приймальної комісії
  4. А.1 Приклад оформлення титульного аркуша дипломного проекту (роботи)
  5. Алгоритм 4. Транспонування бази даних
  6. База даних користувача
  7. Варіанти завдання до практичної роботи №2

Розширювана мова розмітки (англ. eXtensible Markup Language, скорочено XML) − мова розмітки тексту. Розміткою є все те, що не відноситься до вмісту документу: структура документа, формат, вид, тощо. Розмітка здійснюється за допомогою тегів (дескрипторів) − керуючих елементів, поміщених у кутові дужки.

Зауваження. Сам по собі стандарт XML не містить ніяких тегів, призначених для розмітки, він просто визначає порядок їх створення. Таким чином, якщо, наприклад, ми вважаємо, що для позначення елемента бібіотека ВУЗу в документі необхідно використовувати тег <library>, то XML дозволяє вільно використовувати визначений користувачем тег і включати його в XML- документ.

Теги в XML завжди парні. Відкриваючий тег та відповідний закриваючий тег разом із даними, які містяться між цими тегами називається елементом. Самі ж дані між тегами називаються вмістом елемента.

При визначенні назв тегів слід пам’тати, що вони чутливі до регістру літер. Наприклад, наступна пара елементів коректна:

<title> Основи стандарту XML </title>

в той час як ця, — ні:

<Title> Основи стандарту XML </title>

Теги можуть містити атрибути − додаткові елементи виду ім’я_атрибута=“значення”, які уточнюють та доповнюють описання елемента. Атрибути розміщуються завжди у відкриваючому тезі елемента. Відкриваючий тег у елементі може містити декілька атрибутів розділених пробілами. Усі значення атрибутів мають бути обов’язково в лапках. Наприклад:

<text size=“12” style=“bold”> Завтра о 11.20 лекція з програмування </text>

Елементи XML можуть містити текст, інші елементи, будь-яку комбінацію тексту та інших елементів або ж бути просто порожніми елементами. Правило визначення порожнього елементу:

<ім'я_елемента атрибути_елемента/>

Наприклад:

<date month=“September” day=“19” year=“2009” />

Стандарт XML вимагає наявності одного і лише одного кореневого елемента − того, що містить решту всіх елементів. Всі елементи, які лежать (вкладені) у кореневому елементі, називаються дочірніми по відношенню до кореневого. При цьому XML допускає тільки правильне вкладення елементів. Це означає, що наступне вкладення є недопустиме:

<t1><t2> Це не є правильним вкладенням! </t1></t2>

Отже, XML − це мова розмітки, що описує цілий клас об’єктів даних, які називаються XML-документами. Кожен XML-документ має ієрархічну логічну структуру, і може представлятись у вигляді дерева. Вузлами цього дерева можуть бути:

Так наприклад XML-документу

<library> <title>Каталог книг бібліотеки УжНУ</title> <backlist> <book author= “Г.Шилдт” year=“2011”>C# 4.0: полное руководство</book> <book author= “А.П.Сергеев”>HTML и XML. Профессиональная работа</book> </backlist> </library>

відповідає наступна деревоподібна структура: 

Рис. 1. Деревоподібна структура XML-документа.

 

Для створення XML-документів можна використовувати будь-який текстовий редактор (редактор, який здатний зберігати дані формату ASCII). Проте існують спеціальні програмні засоби, які дозволяють вводити код і перевіряти синтаксис XML-документа, наприклад, Architag X-Rey Edition.

Для перевірки правильності XML-документа потрібна спеціальна програма обробник XML-файлів – парсер. Парсер – це програмне забезпечення, яке перевіряє дотримання синтаксичних правил XML і повідомляє про всі виявлені помилки. Якщо розмітка правильна, парсер перетворить його в такий вигляд, щоб його можна було читати. Цей процес називається перетворенням розширеної мови таблиць XML XSLT. Як парсер можна використовувати будь-який із сучасних браузерів.

Хоча парсер розуміє, що відображуваний документ є XML-документом, гарним тоном вважається явно вказувати, що це документ стандарту XML. Для цього потрібно на початку документу вказати відповідний рядок декларації XML, який має такий вигляд:

<?xml version= “1.0”?>

Оголошення XML-документа може містити також оголошення кодування (вказує на форму символів) та оголошення самостійності документа (може набувати значення yes або no). Отже, повний рядок декларації виглядає так:

<?xml version= “1.0” encoding= “utf-8” standalone=“yes”?>

XML-документ може містити також коментарі. Коментарі в XML додаються так як і в HTML. Наприклад:


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 138 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Загальна характеристика платформи .Net Framework | Бібліотека базових типів BCL | Лістинг 2. Текст програми на мові C#, яка виводить на консоль привітання тільки тим користувачам, імена яких передаються як параметри командного рядка | Синтаксис опису класу | Властивості та індексатори | Агрегація та композиція | Абстрактні класи | Недолік обмеження операцій | Події: створення та обробка |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Деякі класи неузагальнених колекцій| Делегати в якості параметрів

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.017 сек.)