Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Хімічні властивості. 94. Яка сполука утворюється в результаті реакції бромування нафталіну?

Читайте также:
  1. Властивості z-перетворення
  2. Властивості бетонної суміші
  3. Властивості бітумних і дьогтьових в'яжучих речовин
  4. Властивості визначеного інтеграла.
  5. Властивості випадкових похибок
  6. Властивості глин
  7. Властивості продуктів в лікувальному харчуванні

94. Яка сполука утворюється в результаті реакції бромування нафталіну?

A*.

B.

C.

D.

E.

 

95. Вкажіть основний продукт реакції нітрування нафталіну?

A.

B.

C.

D.

 

96. При сульфуванні нафталіну утворюється:

А. 1- Нафталінсульфокислота

 

B. 1,4-Нафталіндисульфокислота

C. 1,2-Нафталіндисульфокислота

D. 1,6-Нафталіндисульфокислота

 

E. 1,7-Нафталіндисульфокислота

 

97. При сульфуванні нафталіну концентрованою сульфатною кислотою при температурі вищій 1600 С утвориться:

A. *2- нафталінсульфокислота

B. 1-нафталінсульфокислота

C. 3-нафталінсульфокислота

D. 4-нафталінсульфокислота

E. 5-нафталінсульфокислота

 

98.Найлегше реакції приєднання проходять у:

А. *Антрацену

В. Бензолу

С. Толуолу

D. Ксилолу

Е. Нафталіну

Орієнтація в нафталіновому ядрі:

D – донор, замісник першогороду, орто-, пара-орієнтант

А – акцептор, замісник другогороду, мета-орієнтант

99. Яка нітросполука утворюється в результаті нітрування альфа-метилнафталіну?

A. * 1-Метил-4-нітронафталін.

B. 1-Метил-2-нітронафталін.

C. 1-Метил-3-нітронафталін.

D. 1-Метил-5-нітронафталін.

E. 1-Метил-8-нітронафталін.

100. Яка нітросполука утворюється в результаті нітрування β-нафтолу?

A. * 1-Нітронафтол-2

B. 3-Нітронафтол-2

C. 4-Нітронафтол-2

D. 5-Нітронафтол-2

E. 8-Нітронафтол-2

 

101. Яка сполука утворюється в результаті нітрування 1-нітронафталіну?

A. * 1,5- Динітронафталін + 1,8-динітронафталін

B. 1,2- Динітронафталін + 1,4- динітронафталін

C. 1,2- Динітронафталін + 1,5- динітронафталін

D. 1,4- Динітронафталін + 1,8- динітронафталін

E. 1,4- Динітронафталін + 1,8- динітронафталін

 

102. Які продукти утворюються в результаті нітрування
1-нітронафталіну:

A*.

B.

C.

D.

E.

103. Для наведеної сполуки виберіть відповідну назву:

A*. 1,5-Динітронафталін

B. 2,7-Динітронафталін

C. 4,9-Динітронафталін

D. 4,8-Динітронафталін

E. 1,6-Динітронафталін

 

Багатоядерні арени з ізольованими бензольними циклами

104. Трифенілметан відноситься до:

A*. Багатоядерних аренів з ізольованими бензольними циклами

B. Одноядерних аренів

C. Багатоядерних аренів з конденсованими бензольними циклами

D. Алканів

E. Алкенів

Одержання

 

105. У результаті якої з наведених реакцій утворюється діфенілметан?

A.*

B.

C.

D.

E.

106. Дією якого реагенту з бензолу можна одержати дифенілметан?

A*. CH2Cl2

B. CH3COOH

C. CH2O

D. NaNH2

E. C2H5Cl

 


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 425 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розділ 7. Насичені вуглеводні | Хімічні властивості | Хімічні властивості | Хімічні властивості | Ідентифікація | Хімічні властивості | Ідентифікація | Хімічні властивості | Хімічні властивості | Орієнтація в бензольному ядрі |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
О―> NR2 > NHR > NH2 > OH > OR > NHCOR > OCOR >Alk (C3H7 , C2H5, CH3) > F > Cl > Br > I.| Реакції заміщення

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)