Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Потрібний обмін повітря

Читайте также:
  1. VI. Повітряно-тепловий режим
  2. В. Кальцієво-фосфорний обмін
  3. Визначення витрати повітря систем кондиціонування повітря.
  4. Газо- і пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють вибухонебезпечні зони класів 0, 1, 2, а пилоповітряні - вибухонебезпечні зони класів 20, 21, 22.
  5. Запірні, регулюючі пристрої та розподільники повітря
  6. Командир дивізіону - начальник протиповітряної оборони полку
  7. МЕХАНІЗОВАНИЙ БАТАЛЬЙОН (РОТА) В ТАКТИЧНОМУ ПОВІТРЯНОМУ ДЕСАНТІ

 

Вентиляція призначена для видалення із приміщення шкідливих виділень за рахунок обміну повітря. Бажано, щоб ця мета досягалась з мінімальними витратами на обробку повітря, тому під час проектування системи вентиляції найважливішою задачею є встановлення мінімального обміну повітря, який забезпечував би потрібний результат із заданим коефіцієнтом забезпеченості.

 

Мінімальний обмін повітря зазвичай називають потрібним обміном.

Існують такі обміни повітря:

· повітрообмін на асиміляцію явної теплоти; повітрообмін на асиміляцію повної теплоти;

· повітрообмін на видалення вологи;

· повітрообмін на розбавлення шкідливих речовин, які надходять у приміщення, до ГДК (в житлових та адміністративних будинках — за вуглекислим газом);

· повітрообмін за санітарними нормами; повітрообмін за нормативною кратністю.

 

Розрахунок потрібного обміну повітря виконують для трьох роз­рахункових періодів — теплого, перехідного та холодного.

 

В основу розрахунку обміну повітря покладено положення про ста­ціонарність режиму вентиляції, коли всі шкідливі речовини видаляються з приміщення разом з повітрям, не відбувається їх накопичення і значення концентрацій та температур не змінюються в часі. З поняттям стаціонарного режиму пов'язане поняття балансу, тобто рівноваги. При розрахунку обміну мова йде про баланс повітря та шкідливих виділень.

 

Потрібний обмін повітря за санітарними нормами визначіться залежно від кількості людей М, які перебувають в приміщенні, та мінімальної витрати свіжого повітря Lmin, яку потрібно подавати в приміщення на одну людину.

 

, кг/год.

 

В приміщеннях громадських будівель питома витрата повітря на одну людину Lmin становить 60 м3/год, а для глядацьких зал, зал засідань та інших приміщень, в яких люди перебувають до 3 годин безперерв­но, — 20 м3/год на одну людину. Для спортивних зал без глядачів мінімальна витрата на одну людину становить 60 м3/год, якщо ж є глядачі, то розрахунок проводять окремо для спортсменів та глядачів.

Для допоміжних приміщень, в яких тепловий та повітряний режими є типовими (санвузли, склади, адмінприміщення, вестибюлі тощо), розрахунок обміну повітря здійснюється за нормативною кратністю. Кратністю обміну повітря називають відношення об'ємної витрати повітря до об'єму приміщення:

Кратність повітрообміну по суті — це питомий обмін повітря, від­несений до одиниці об'єму приміщення.

Нормативна кратність — це питомий обмін, встановлений нормативними документами на одиницю об'єму приміщення, одиницю обладнання, одного відвідувача, одну порцію їжі, один санітарний прилад тощо.

 

Значення нормативних кратностей встановлюються окремо для припливу та окремо для видалення повітря. Якщо в нормативних даних не наводяться значення кратності за припливом, це свідчить про те, що організовану подачу повітря в це приміщення не виконують.

В традиційній вентиляції розрахунковий обмін повітря для основних приміщень для кожного періоду року вибирають з вирахуваних


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 195 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теплотехнічний розрахунок | Класифікація систем водяного опалення | За напрямком руху води в магістральному подаючим і зворотному трубопроводах: тупикові і з попутним рухом води. | Вентиляційні установки | Повітропроводи | Запірні, регулюючі пристрої та розподільники повітря | Робота холодильної установки | Кондиціонери спліт-систем | Визначення розрахункових витрат води та необхідних напорів у зовнішніх водопровідних мережах | Основи розрахунку водопровідних мереж |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахункові параметри повітря, яке видаляється| Вентиляційне обладнання та аксесуари

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)