Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теплотехнічний розрахунок

Читайте также:
  1. І Розрахунок кількості грошей необхідних для обігу
  2. МЕХАНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК
  3. Розрахунок балансу робочого часу одного робітника
  4. Розрахунок вихідного каскаду
  5. Розрахунок впливу автоматизації на техніко-економічні показники
  6. Розрахунок геометричних розмірів ІІІ циліндричної передачі
  7. Розрахунок експлуатаційних показників

Інженерні системи будівель і споруд

 

· Теплопостачання будівель

· Вентиляція і кондиціонування повітря

· Водопостачання будівель і окремих об'єктів

· Каналізація будівель і окремих об'єктів

· Електропостачання і інтеграція управління інженерним устаткуванням будівель

· Ліфти і ескалатори

Теплотехнічний розрахунок

 

Від теплотехнічних якості зовнішніх огорож будівель залежить:

· сприятливий мікроклімат будівель, тобто забезпечення температури і вологості повітря в приміщенні не нижче нормативних вимог;

· кількість тепла, що втрачається будівлею в зимовий час;

· температура внутрішньої поверхні огорожі, що гарантує від освіти на ній конденсату;

· вологісний режим огорожі, що впливає на теплозахисні якості огорожі і її довговічність.

Створення мікроклімату усередині приміщення забезпечується за рахунок:

· відповідної товщини захищаючої конструкції;

· потужності систем опалювання, вентиляції або кондиціонування.

 

Методика теплотехнічного розрахунку заснована на тому, що оптимальна товщина захищаючої конструкції, знаходиться виходячи з:

· кліматичних показників району будівництва;

· санітарно-гігієнічних і комфортних умов експлуатації будівель і приміщень;

· умов енергозбереження.

 

Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд і внутрішніх міжквартирних конструкцій, що розділяють приміщення, температури повітря в яких відрізняються на 3 0С та більше, обов'язкове виконання умов:

 

R Σ пр ≥ Rq min, (1)

Δ t пр Δ t , (2)

τв min > tmin. (3)

 

де R Σ пр – приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції (для термічно однорідних огороджувальних конструкцій визначається опір теплопередачі), приведений опір теплопередачі світлопрозорої огороджувальної конструкції, м2 ·К/Вт;

Rq min – мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, мінімальне значення опору теплопередачі світлопрозорої огороджувальної конструкції, м2 ·К/Вт;

Δ t пр – температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, 0С;

Δ t – допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, 0С;

τв min – мінімальне значення температури внутрішньої поверхні в зонах теплопровідних включень в огороджувальній конструкції, 0С;

tmin – мінімально допустиме значення температури внутрішньої поверхні при розрахункових значеннях температур внутрішнього й зовнішнього повітря, 0С.

Мінімально допустиме значення, Rq min, опору теплопередачі непрозорих огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних конструкцій і дверей житлових і громадських будинків встановлюється ДБН залежно від температурної зони експлуатації будинку.

 

Таблиця 1 – Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції житлових та громадських будинків, Rq min, м2 ·К/Вт

№ поз.   Вид огороджувальної конструкції Значення Rq min, для температурної зони
І ІІ ІІІ IV
  Зовнішні стіни 2,8 2,5 2,2 2,0
2а* Покриття й перекриття неопалюваних горищ 4,95 4,5 3,9 3,3
3,3 3,0 2,6 2,2
  Перекриття над проїздами та холодними підвалами, що межують із холодним повітрям 3,5 3,3 3,0 2,5
  Перекриття над неопалюваними підвалами, що розташовані вище рівня землі 2,8 2,6 2,2 2,0
5а* Перекриття над неопалюваними підвалами, що розташовані нижче рівня землі* 3,75 3,45 3,0 2,7
2,5 2,3 2,0 1,8
* Вікна, балконні двері, вітрини, вітражі, світлопрозорі фасади 0,6 0,56 0,5 0,45
0,5 0,5 0,5 0,45
  Вхідні двері в багатоквартирні житлові будинки та в громадські будинки 0,44 0,41 0,39 0,32
  Вхідні двері в малоповерхові будинки та в квартири, що розташовані на перших поверхах багатоповерхових будинків 0,6 0,56 0,54 0,45
  Вхідні двері в квартири, що розташовані вище першого поверху 0,25 0,25 0,25 0,25
* Для будинків садибного типу і будинків до 4 поверхів включно  
             

 

Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

.

де αв, αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2.К);

Ri – термічний опір i -го шару конструкції, м2.К/Вт;

λ i р – теплопровідність матеріалу i -го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації (згідно з додатком Л), Вт/(м · К);

 

При проектуванні нових будинків та реконструкції існуючих, шари з теплоізоляційних матеріалів слід розташовувати з зовнішньої сторони огороджувальної конструкції, використовуючи при цьому системи фасадні теплоізоляційно-опоряджувальні (далі - СФТО). Не рекомендується застосовувати конструктивні рішення з шарами із теплоізоляційних матеріалів з внутрішньої сторони конструкції через можливе надмірне накопичення вологи в теплоізоляційному шарі, що призводить до незадовільного тепловологісного стану конструкції й приміщення в цілому, а також до зниження теплової надійності оболонки будинку.


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 173 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: За напрямком руху води в магістральному подаючим і зворотному трубопроводах: тупикові і з попутним рухом води. | Розрахункові параметри повітря, яке видаляється | Потрібний обмін повітря | Вентиляційне обладнання та аксесуари | Вентиляційні установки | Повітропроводи | Запірні, регулюючі пристрої та розподільники повітря | Робота холодильної установки | Кондиціонери спліт-систем |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
История клана HEAVEN| Класифікація систем водяного опалення

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)