Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практичне заняття № 8. Тема 2.3.Фінансові кошти

Читайте также:
  1. VІІ. Методика проведення заняття і його організаційна структура
  2. VІІ. Методика проведення заняття і організаційна структура заняття
  3. VІІ. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  4. ДРУГЕ заняття4
  5. Задача 1 практичного заняття
  6. Задача практичного заняття
  7. Задача практичного заняття

 

Тема 2.3.Фінансові кошти

Визначення річного економічного ефекту ґрунтується на порівнянні приведених витрат по базовій та новій техніці:

Ер = З1 – З2 (грн.) , (1)

де З1, З2 – наведені витрати на одиницю продукції до і після застосування нової техніки, грн.

З1 = С1 + Ен ´ Кп1; (2)

З2 = С2 + Ен ´ Кп2, (3)

де С1, С2 – собівартість одиниці продукції до і після застосування нової техніки, грн.;

Кп1, Кп2 – питомі капітальні вкладення до і після застосування нової техніки, грн.;

Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень (Ен = 0,15).

Або річний економічний ефект можна визначити за формулою:

(4)

де N – річний випуск продукції по впровадженому варіанту, шт.

Строк окупності капітальних вкладеньвизначається за формулою:

(5)

де К1, К2 – капітальні вкладення до і після впровадження варіанту.

Зниження собівартості продукції характеризується умовно-річною економією (Еу) та економією до кінця року (Едр.):

(6)

 

(7)

де Nдр – випуск продукції від моменту впровадження заходів до кінця року (шт).

 

При визначенні абсолютної ефективності капітальних вкладень на підприємствах розраховується коефіцієнт економічної ефективності:

– для нових підприємств:

(8)

де П – прибуток, грн.;

К– сума капітальних вкладень, грн.

– для діючих підприємств:

(9)

де П – приріст прибутку; грн.

К– сума капітальних вкладень, яка сприяла цьому приросту.

 

Приклад 1

Визначити умовно-річну економію, економію до кінця року, строк окупності додаткових капітальних витрат на автоматизацію цеху, якщо собівартість одиниці виробу до впровадження автоматизації 150 грн., після впровад­ження автоматизації вона знизилась на 20 %. Річний випуск виробів у цеху – 150 000 шт. Автоматизація впровад­жена з 1.06. Витрати на впровадження автоматизації становлять 13 500 млн. грн.

Розв’язання:

1. Визначається собівартість одиниці виробу після впровадження автоматизації цеху:

2. Визначається умовно-річна економія:

Еур = (С1 – С2)N (грн.);

Еур= (150 – 120) ´150000 = 4500 тис. грн.

3. Визначається економія до кінця року:

Едр = (С1 – С2) ´ Nдр,

де Nдр – випуск продукції з моменту впровадження заходів до кінця року.

Едр = (150 – 120)´87 500 = 2 625 тис. грн.

4. Строк окупності додаткових капітальних вкладень:

 

Приклад 2

Визначити абсолютну (загальну) економічну ефективність капітальних вкладень на підприємстві, яке будується, виходячи із деяких даних: річний випуск продукції за планом в оптових цінах підприємства – 510 тис. грн., за собівартістю – 480 тис. грн., кошторисна вартість виробництва (капітальні витрати) – 120 тис. грн.

 

Розв’язання:

1. Абсолютна економічна ефективність капітальних вкладень на підприємстві становить:

де DП – приріст річного прибутку (грн.);


Дата добавления: 2015-10-31; просмотров: 114 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Г. Язычную артерию. | Д. Общая печеночная артерия и воротная вена. | Б. А. mesenterica inferior. | Б. Левая почечная вена. | Г. Большая подкожная вена. | В. Tractus rubrospinalis. | Г. Глубокий малоберцовый нерв. | Практичне заняття № 2 | Практичне заняття № 3 | Практичне заняття № 4 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Практичне завдання № 6| Нараховується ПДВ після нарахування акцизного збору.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)