Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практичне заняття № 3

Читайте также:
  1. VІІ. Методика проведення заняття і його організаційна структура
  2. VІІ. Методика проведення заняття і організаційна структура заняття
  3. VІІ. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  4. ДРУГЕ заняття4
  5. Задача 1 практичного заняття
  6. Задача практичного заняття
  7. Задача практичного заняття

 

Тема 2.2. Виробничі фонди

1. Початкова вартість основних виробничих фондів (ОФ) – це сума витрат на придбання (виготовлення), транспортування та монтаж обладнання (устаткування):

 

Вп = Ц + Т + М (грн.),(1)

 

де Вп – балансова початкова вартість основних фондів, грн.;

Ц – ціна обладнання, грн.;

Т – вартість витрат на транспортування, грн.;

М – вартість витрат на монтаж, грн.

2. Залишкова вартість – це вартість основних фондів з урахуванням суми зносу:

Взал = Вп – (t ´ А) (грн.), (2)

де Взал – залишкова вартість, грн.;

t ´ А – вартість, що враховує суму зносу за певний час роботи, грн.;

А – щорічна сума амортизаційних відрахувань, грн.;

t – термін експлуатації обладнання, років.

Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” (травень 1997 р.) балансова вартість групи основних фондів підприємства на початок розрахун­кового року (Вб) обчислюється за формулою:

Вб = Вбпр + Вн + Вкр + Врек – Вв – Ао (грн.), (3)

де Вбпр – балансова вартість групи основних фондів на початок року, що передував звітному, грн.;

Вн – витрати на придбання нових основних фондів, грн.;

Вкр – вартість капітального ремонту основних фондів, грн.;

Врек – витрати на реконструкцію виробничих приміщень і модернізацію устаткування, грн.;

Вв – вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом року, що передував звітному, грн.;

Ао – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у році, що передував звітному, грн.

 

3. Середньорічна вартість основних фондів визначається за формулою:

 

(4)

де Вср – середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн.;

Вбпр – балансова вартість основних фондів на початок року, грн.;

Вв – вартість введених ОФ, грн.;

Ввив – вартість виведених ОФ, грн.;

Тв – час використання ОФ протягом року.

Приклад 1

Початкова вартість токарного верстата – 750 грн. Строк експлуатації – 10 років. Визначити залишкову вартість верстата, якщо він пропрацював 6 років.

Розв’язання:

1. Визначається сума зносу токарного верстата за 6 ро­ків:

 

.

 

2.Залишкова вартість токарного верстата складає:

Взал = 750 – 450 = 300 (грн.).

Приклад 2

Визначити середньорічну вартість основних фондів за рік, якщо на початку року їх вартість становила 274 млн. грн., у квітні було введено в експлуатацію 5 токарних верстатів вартістю 800 тис. грн. кожен, а з 1 жовтня виведено з експлуатації основних фондів на суму 100 тис. грн.

Розв’язання :

Визначаємо середньорічну вартість ОФ:

 

 

де Вв – вартість 5 токарних верстатів.

Отже,

Вв = Ц ´ С = 800 ´ 5 = 4,0 млн. грн.

 

 


Дата добавления: 2015-10-31; просмотров: 58 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Д. Губчатая, перепончатая, предстательная. | Г. Глубокая и поверхностная поперечные мышцы промежности. | Г. Правого желудочка. | Г. Язычную артерию. | Д. Общая печеночная артерия и воротная вена. | Б. А. mesenterica inferior. | Б. Левая почечная вена. | Г. Большая подкожная вена. | В. Tractus rubrospinalis. | Г. Глубокий малоберцовый нерв. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Практичне заняття № 2| Практичне заняття № 4

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.02 сек.)